حضانت

مهریه و لزوم انطباق قوانین با یکدیگر

مقالات اجتماعی

مهریه و لزوم انطباق قوانین با یکدیگر

موضوع مهریه به دلیل آثار و پیامدهای مختلف‌ آن در جامعه، همواره مورد توجه بسیاری از دولت‌ ها در دوره‌ های مختلف بوده است. برای مثال، نخستین بار در زمستان ۱۳۹۹ طرح اصلاح مهریه به دلیل افزایش قیمت سکه و تعداد زندانیان مهریه مطرح شد و اینک
مقاله بررسی جایگاه زن در اخلاق اسلامی با تأکید بر حق حضانت و اشتغال زنان در حقوق اسلام و بشر

مقاله بررسی جایگاه زن در اخلاق اسلامی با تأکید بر حق حضانت و اشتغال زنان در حقوق اسلام و بشر

مقاله علمی و پژوهشی " بررسی جایگاه زن در اخلاق اسلامی با تأکید بر حق حضانت و اشتغال زنان در حقوق اسلام و بشر " مقاله ای است در 14 صفحه و با 27 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد پژوهشهای اخلاقی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژو
مقاله درخواست اجرت بر حضانت از نگاه فقه اسلامی

مقاله درخواست اجرت بر حضانت از نگاه فقه اسلامی

مقاله علمی و پژوهشی " درخواست اجرت بر حضانت از نگاه فقه اسلامی" مقاله ای است در 28 صفحه و با 76 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد مطالعات زنان و خانواده منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث اجرت؛ حضانت؛ حق؛ تکلیف؛ فقه
مقاله سیاست‌گذاری نظام حقوقی ایران در قبال توافقات ابوین بر سر حق حضانت

مقاله سیاست‌گذاری نظام حقوقی ایران در قبال توافقات ابوین بر سر حق حضانت

مقاله علمی و پژوهشی " سیاست‌گذاری نظام حقوقی ایران در قبال توافقات ابوین بر سر حق حضانت" مقاله ای است در 21 صفحه و با 27 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد مطالعات زنان و خانواده منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مبا