حاکمیت قانون

ضرورت آموزش استخراج داده‌ها در دانشگاه‌ها

مقالات فناوری

ضرورت آموزش استخراج داده‌ها در دانشگاه‌ها

وب اسکرپینگ یا جستجوگر داده‌ها هنوز در محافل عمومی و دانشگاهی مورد توجه قرار نگرفته است. با این حال، با افزایش حجم داده‌های وب در هر سال، تجزیه و تحلیل کلان داده‌ها به تدریج به بخشی اجتناب‌ناپذیر از تحقیقات علمی تبدیل می‌شود.
روش‌های کارآمد در مبارزه با فساد

مقالات اقتصادی

روش‌های کارآمد در مبارزه با فساد

رایج‌شدن فساد در حاکمیت علاوه بر اینکه موجب ناکارآمدی و کاهش کیفیت ارائه خدمات می‌شود، تأثیرات نامطلوبی بر سرمایه اجتماعی، اعتماد و به تبع آن مشارکت مردم دارد و منجر به از بین رفتن اعتماد مردم به نهادهای حاکمیتی خواهد شد.
پایانی بر چهار سال فراز و فرود دولت دوازدهم

مقالات سیاسی و اجتماعی

پایانی بر چهار سال فراز و فرود دولت دوازدهم

 دولت دوازدهم با تمام فراز و فرودها به خط پایانی خود نزدیک می‌شود، آن چیزی که باید به آن توجه داشت این است که قضاوت در مورد عملکرد این دولت به ویژه در عرصه اقتصادی نباید بدون دیدن عوامل خارجی و موانع داخلی ارزیابی شود.
دوره عوام‌بازی گذشته

انتخابات ریاست جمهوری

دوره عوام‌بازی گذشته

کشوری که ۶ برنامه توسعه داشته است و در تمام آنها رشد اقتصادی ۸ درصد را هدف قرار داده و هیچ‌گاه نتوانسته در هیچ برنامه‌ای به این رقم نزدیک شود، حالا چگونه باید رشد ۱۴ درصدی داشته باشد.
مقاله علمی و پژوهشی سرمایه اجتماعی و حکمرانی خوب

مقاله علمی و پژوهشی سرمایه اجتماعی و حکمرانی خوب

در این مقاله علمی و پژوهشی که در 22 صفحه و با 55 عنوان فهرست منبع ارائه شده است سرمایه اجتماعی، حاکمیت قانون ،پاسخگویی ، اعتماد، شفافیت ، حکمرانی خوب مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و در زمینه یافته های پژوهشی بحث و بررسی شده و نتایج آماری ارائه گردیده