مقالات زیست محیطی

بررسی ریشه چالش‌های محیط زیستی

مقالات زیست محیطی

بررسی ریشه چالش‌های محیط زیستی

وضعیت محیط‌زیست ایران چندان مناسب نیست و برخی کارشناسان این حوزه، مهم‌ترین مشکل را در بودجه اندک این سازمان می‌دانند، در حالی‌که این تنها بخشی از انبوه چالش‌هاست و مساله اصلی نبود عزم ملی و رویکرد آینده‌نگر مدیران است.
آیا گازهای آلاینده زمین را می‌بلعد؟

مقالات زیست محیطی

آیا گازهای آلاینده زمین را می‌بلعد؟

پیدا کردن راهی برای تمایز بین گاز «دی‌اکسید کربن» طبیعی و گاز منتشر شده ناشی از مصرف سوخت‌های فسیلی، می‌تواند به کشورهای جهان در نظارت دقیق بر پیشرفت خود در زمینه کاهش انتشار و سنجش سریع میزان انتشار این گاز آلاینده کمک نما
ناپایداری زیست محیطی و چالش‌های سیاست‌گذاری مدیریتی

مقالات زیست محیطی

ناپایداری زیست محیطی و چالش‌های سیاست‌گذاری مدیریتی

استفاده بیش از حد از محیط‌زیست پیامدهای مخربی در این عرصه برجای گذاشته است. از این رو می‌بایست با تدبیر و درایت دولت سیزدهم در راستای حفظ از منابع زیست محیطی و اجرای اقدام‌های اصلاحی متولیان امر، جانی دوباره به آن بخشیده شود.