بلاغت

کتاب بلاغت – بدیع و بیان

معرفی کتب انتشارات فاطمی

کتاب بلاغت – بدیع و بیان

فصل اول کتاب به بدیع لفظی و فصل دوم به بدیع معنوی اختصاص یافته است. در این دو فصل سعی شده مطالبی انتخاب شرح و تفسیر شود که در بلاغت زبان فارسی کاربرد دارند.
مقاله پژوهشی نویافته‌هایی دربارة مؤلّف دقایق الشّعر و برخی رجال آن

مقاله پژوهشی نویافته‌هایی دربارة مؤلّف دقایق الشّعر و برخی رجال آن

مقاله پژوهشی نویافته‌هایی دربارة مؤلّف دقایق الشّعر و برخی رجال آن اثر دکتر حمید رضایی است که در مجله علمی ادب فارسی منتشر شده است در بخش چکیده این مقاله پژوهشی آمده است : دقایق‌الشّعر یکی از اهّم متون بلاغی است که در سد? هشتم هجری قمری
مقاله پژوهشی اهمیت دانش معانی در فهم رندی حافظ

مقاله پژوهشی اهمیت دانش معانی در فهم رندی حافظ

مقاله پژوهشی اهمیت دانش معانی در فهم رندی حافظ اثر دکتر تیمور مالمیر است که در مجله علمی ادب فارسی منتشر شده است در بخش چکیده این مقاله پژوهشی آمده است : بسیاری از ابیات حافظ، بدون آنکه به لحاظ واژگان و ترکیبات دشواریی داشته باشد محل شبهه و نزاع ا
کتاب درآمدی بر بلاغت زبان فارسی بر پایه‌ی سخن سعدی

کتاب درآمدی بر بلاغت زبان فارسی بر پایه‌ی سخن سعدی

کتاب درآمدی بر بلاغت زبان فارسی بر پایه‌ی سخن سعدی اثر دکتر فرهاد محمدی، پژوهشی زبانی درباره فصاحت زبان فارسی بر پایه آثار شیخ اجل و استاد سخن‌سرای پارسی، سعدی شیرازی، شاعر قرن هفتم هجری است. تمرکز این پژوهش بر ارتباط ساخت‌های نحوی و
سئوالات آزمون دکترای رشته زبان و ادبیات فارسی سال 1396

سئوالات آزمون دکترای رشته زبان و ادبیات فارسی سال 1396

دفترچه آزمون دکترای دانشگاهها و موسسات آموزش عالی کشور در رشته زبان و ادبیات فارسی سال 1396 در این دفترچه 100 سئوال در زمینه تاریخ ادبیات ، دستور ، عروض ، نقد و نظریه های ادبی معاصر ، متون نظم و نثر، زبان عربی ، متون نظم ، متون نثر و بلاغت ارائه شده