سئوالات آزمون دکترا

دفترچه سئوالات آزمون دکترای مهندسی سیستم های انرژی سال 1396

دفترچه سئوالات آزمون دکترای مهندسی سیستم های انرژی سال 1396

دفترچه آزمون دکترای دانشگاهها و موسسات آموزش عالی کشور در رشته مهندسی سیستم های انرژی سال 1396 در این دفترچه 45 سئوال در زمینه ترمودینامیک برنامه‌ریزی ریاضی پیشرفته، تکنولوژی پینج و تحلیل اگزرژی و تحلیل سیستم‌های انرژی ارائه شده است دفترچ
دفترچه سئوالات آزمون دکترای شیمی نساجی و علوم الیاف سال 1396

دفترچه سئوالات آزمون دکترای شیمی نساجی و علوم الیاف سال 1396

دفترچه آزمون دکترای دانشگاهها و موسسات آموزش عالی کشور در رشته شیمی نساجی و علوم الیاف سال 1396 در این دفترچه 45 سئوال در زمینه رنگرزی، فیزیک الیاف، کالریمتری پیشرفته، تکنولوژی تولید الیاف پیشرفته، فیزیک و مکانیک ساختارهای نانولیفی ارائه شده است دف
دفترچه سئوالات آزمون دکترای تکنولوژی نساجی سال 1396

دفترچه سئوالات آزمون دکترای تکنولوژی نساجی سال 1396

دفترچه آزمون دکترای دانشگاهها و موسسات آموزش عالی کشور در رشته تکنولوژی نساجی سال 1396 در این دفترچه 45 سئوال در زمینه بافندگی، ریسندگی مدرن، تئوری‌های ساختمانی پارچه، فیزیک الیاف پیشرفته، فیزیک و مکانیک ساختارهای نانولیفی ارائه شده است دفترچه
دفترچه سئوالات آزمون دکترای مهندسی هسته ای گداخت سال 1396

دفترچه سئوالات آزمون دکترای مهندسی هسته ای گداخت سال 1396

دفترچه آزمون دکترای دانشگاهها و موسسات آموزش عالی کشور در رشته مهندسی هسته ای گداخت سال 1396 در این دفترچه 45 سئوال در زمینه حفاظت در برابر اشعه، ریاضیات مهندسی و گداخت ارائه شده است دفترچه سئوالات این آزمون برای علاقمندان دوره های دکترا و فارغ الت
دفترچه سئوالات آزمون دکترای مهندسی هسته ای پرتوپزشکی سال 1396

دفترچه سئوالات آزمون دکترای مهندسی هسته ای پرتوپزشکی سال 1396

دفترچه آزمون دکترای دانشگاهها و موسسات آموزش عالی کشور در رشته مهندسی هسته ای پرتوپزشکی سال 1396 در این دفترچه 45 سئوال در زمینه حفاظت در برابر اشعه، رادیوایزوتوپ‌ها و کاربرد آنها، آشکارسازی و دوزیمتری، دستگاه‌های پرتو پزشکی ارائه شده است
دفترچه سئوالات آزمون دکترای مهندسی هسته ای راکتور سال 1396

دفترچه سئوالات آزمون دکترای مهندسی هسته ای راکتور سال 1396

دفترچه آزمون دکترای دانشگاهها و موسسات آموزش عالی کشور در رشته مهندسی هسته ای راکتور سال 1396 در این دفترچه 45 سئوال در زمینه حفاظت در برابر اشعه، محاسبات عددی پیشرفته، فیزیک راکتور، تکنولوژی نیروگاه‌های هسته‌ای ارائه شده است دفترچه سئوال
دفترچه سئوالات آزمون دکترای مهندسی هسته ای کاربرد پرتوها سال 1396

دفترچه سئوالات آزمون دکترای مهندسی هسته ای کاربرد پرتوها سال 1396

دفترچه آزمون دکترای دانشگاهها و موسسات آموزش عالی کشور در رشته مهندسی هسته ای کاربرد پرتوها سال 1396 در این دفترچه 45 سئوال در زمینه حفاظت در برابر اشعه، ریاضیات مهندسی، آشکارسازی، محاسبات ترابرد پرتوها ارائه شده است دفترچه سئوالات این آزمون برای ع
دفترچه سئوالات آزمون دکترای نانو الکتریک سال 1396

دفترچه سئوالات آزمون دکترای نانو الکتریک سال 1396

دفترچه آزمون دکترای دانشگاهها و موسسات آموزش عالی کشور در رشته نانو الکتریک سال 1396 در این دفترچه 45 سئوال در زمینه ریاضی و فیزیک (ریاضی عمومی (۱و ۲)، ریاضی فیزیک (۱و ۲)، فیزیک پایه (۱و ۲) ، مبانی نانوتکنولوژی و ادوات نیمه‌هادی پیشرفته ارائه ش
دفترچه سئوالات آزمون دکترای فناوری نانو نانو مواد سال 1396

دفترچه سئوالات آزمون دکترای فناوری نانو نانو مواد سال 1396

دفترچه آزمون دکترای دانشگاهها و موسسات آموزش عالی کشور در رشته فناوری نانو نانو مواد سال 1396 در این دفترچه 45 سئوال در زمینه ریاضی و فیزیک (ریاضی عمومی (۱و ۲)، ریاضی فیزیک (۱و ۲)، فیزیک پایه (۱و ۲) ، مبانی نانوتکنولوژی و نانومواد ارائه شده است دفت
دفترچه سئوالات آزمون دکترای مهندسی شیمی بیوتکنولوژی سال 1396

دفترچه سئوالات آزمون دکترای مهندسی شیمی بیوتکنولوژی سال 1396

دفترچه آزمون دکترای دانشگاهها و موسسات آموزش عالی کشور در رشته مهندسی شیمی بیوتکنولوژی سال 1396 در این دفترچه 45 سئوال در زمینه سینتیک و طراحی راکتور، ترمودینامیک، مهندسی بیوشیمی پیشرفته، میکروبیولوژی صنعتی و تکنولوژی آنزیم‌ها ارائه شده است دف
دفترچه سئوالات آزمون دکترای مهندسی شیمی سال 1396

دفترچه سئوالات آزمون دکترای مهندسی شیمی سال 1396

دفترچه آزمون دکترای دانشگاهها و موسسات آموزش عالی کشور در رشته مهندسی شیمی سال 1396 در این دفترچه 45 سئوال در زمینه سینتیک و طراحی راکتور، ترمودینامیک و پدیده‌های انتقال ارائه شده است دفترچه سئوالات این آزمون برای علاقمندان دوره های دکترا و فا
دفترچه سئوالات آزمون دکترای مهندسی مواد و متالورژی سال 1396

دفترچه سئوالات آزمون دکترای مهندسی مواد و متالورژی سال 1396

دفترچه آزمون دکترای دانشگاهها و موسسات آموزش عالی کشور در رشته مهندسی مواد و متالورژی سال 1396 در این دفترچه 45 سئوال در زمینه خواص فیزیکی مواد، ترمودینامیک و خواص مکانیکی مواد، روش‌های شناسایی و آنالیز مواد ارائه شده است دفترچه سئوالات این آز
دفترچه سئوالات آزمون دکترای مهندسی فناوری اطلاعات سال 1396

دفترچه سئوالات آزمون دکترای مهندسی فناوری اطلاعات سال 1396

دفترچه آزمون دکترای دانشگاهها و موسسات آموزش عالی کشور در رشته مهندسی فناوری اطلاعات سال 1396 در این دفترچه 45 سئوال در زمینه حل مسأله (ساختمان داده‌ها و طراحی الگوریتم‌ها) – شبکه (شبکه‌های کامپیوتری و امنیت شبکه) ، مهندسی اطلاع
دفترچه سئوالات آزمون دکترای مهندسی کامپیوترشبکه و رایانش سال 1396

دفترچه سئوالات آزمون دکترای مهندسی کامپیوترشبکه و رایانش سال 1396

دفترچه آزمون دکترای دانشگاهها و موسسات آموزش عالی کشور در رشته مهندسی کامپیوترشبکه و رایانش سال 1396 در این دفترچه 45 سئوال در زمینه ساختمان داده‌ها و طراحی الگوریتم‌ها، سیستم‌های عامل پیشرفته، شبکه‌های پیشرفته ارائه شده است دفت
دفترچه سئوالات آزمون دکترای مهندسی کامپیوتر هوش مصنوعی سال 1396

دفترچه سئوالات آزمون دکترای مهندسی کامپیوتر هوش مصنوعی سال 1396

دفترچه آزمون دکترای دانشگاهها و موسسات آموزش عالی کشور در رشته مهندسی کامپیوتر هوش مصنوعی سال 1396 در این دفترچه 45 سئوال در زمینه ساختمان داده‌ها و طراحی الگوریتم‌ها، شناسایی الگو و یادگیری ماشین ارائه شده است دفترچه سئوالات این آزمون بر
دفترچه سئوالات آزمون دکترای معماری سیستم های کامپیوتری سال 1396

دفترچه سئوالات آزمون دکترای معماری سیستم های کامپیوتری سال 1396

دفترچه آزمون دکترای دانشگاهها و موسسات آموزش عالی کشور در رشته معماری سیستم های کامپیوتری سال 1396 در این دفترچه 45 سئوال در زمینه مدار منطقی، معماری کامپیوتر، معماری کامپیوتر پیشرفته VLSI– پیشرفته ارائه شده است دفترچه سئوالات این آزمون برای
دفترچه سئوالات آزمون دکترای مهندسی کامپیوتر نرم افزار و الگوریتم سال 1396

دفترچه سئوالات آزمون دکترای مهندسی کامپیوتر نرم افزار و الگوریتم سال 1396

دفترچه آزمون دکترای دانشگاهها و موسسات آموزش عالی کشور در رشته مهندسی کامپیوتر نرم افزار و الگوریتم سال 1396 در این دفترچه 45 سئوال در زمینه ساختمان داده ها و طراحی الگوریتم ها، سیستم های عامل پیشرفته و پایگاه داده های پیشرفته ارائه شده است دفترچه
دفترچه سئوالات آزمون دکترای مهندسی نفت سال 1396

دفترچه سئوالات آزمون دکترای مهندسی نفت سال 1396

دفترچه آزمون دکترای دانشگاهها و موسسات آموزش عالی کشور در رشته مهندسی نفت سال 1396 در این دفترچه 45 سئوال در زمینه مهندسی مخازن (۱و ۲)، خواص سنگ و سیال، مهندسی حفاری (۱و ۲)، مهندسی بهره‌برداری (۱و ۲)، چاه‌آزمایی ارائه شده است دفترچه سئوال
دفترچه سئوالات آزمون دکترای مهندسی نفت اکتشاف سال 1396

دفترچه سئوالات آزمون دکترای مهندسی نفت اکتشاف سال 1396

دفترچه آزمون دکترای دانشگاهها و موسسات آموزش عالی کشور در رشته مهندسی نفت اکتشاف سال 1396 در این دفترچه 45 سئوال در زمینه زمین شناسی نفت، خواص سنگ و سیال، لرزه‌شناسی، پتروفیزیک پیشرفته، ژئوشیمی آلی، نفت پیشرفته ارائه شده است دفترچه سئوالات این
دفترچه سئوالات آزمون دکترای مهندسی صنایع سال 1396

دفترچه سئوالات آزمون دکترای مهندسی صنایع سال 1396

دفترچه آزمون دکترای دانشگاهها و موسسات آموزش عالی کشور در رشته مهندسی صنایع سال 1396 در این دفترچه 45 سئوال در زمینه تحقیق در عملیات (۱و۲)، تئوری احتمالات و آمار مهندسی و طراحی سیستم‌های صنعتی ارائه شده است دفترچه سئوالات این آزمون برای علاقمن