دفترچه سئوالات دکترا

دفترچه سئوالات آزمون دکترای مهندسی عمران حمل و نقل سال 1396

دفترچه سئوالات آزمون دکترای مهندسی عمران حمل و نقل سال 1396

دفترچه آزمون دکترای دانشگاهها و موسسات آموزش عالی کشور در رشته مهندسی عمران حمل و نقل سال 1396 در این دفترچه 45 سئوال در زمینه مکانیک جامدات (مقاومت مصالح – تحلیل سازه ‏ها) ، مهندسی ترافیک پیشرفته و برنامه‌ریزی حمل‌ونقل ارائه شده
دفترچه سئوالات آزمون دکترای مهندسی عمران مدیریت منابع آب سال 1396

دفترچه سئوالات آزمون دکترای مهندسی عمران مدیریت منابع آب سال 1396

دفترچه آزمون دکترای دانشگاهها و موسسات آموزش عالی کشور در رشته مهندسی عمران مدیریت منابع آب سال 1396 در این دفترچه 45 سئوال در زمینه مکانیک جامدات (مقاومت مصالح – تحلیل سازه ‏ها) ، آب‌های زیرزمینی پیشرفته و هیدرولوژی مهندسی پیشرفته ار
دفترچه سئوالات آزمون دکترای سواحل،بنادر و سازه های دریایی سال 1396

دفترچه سئوالات آزمون دکترای سواحل،بنادر و سازه های دریایی سال 1396

دفترچه آزمون دکترای دانشگاهها و موسسات آموزش عالی کشور در رشته سواحل،بنادر و سازه های دریایی سال 1396 در این دفترچه 45 سئوال در زمینه مکانیک جامدات (مقاومت مصالح – تحلیل سازه ‏ها) ، مبانی هیدرولیک دریا، اصول طراحی سازه‌های (متعارف) در
دفترچه سئوالات آزمون دکترای مهندسی عمران راه و ترابری سال 1396

دفترچه سئوالات آزمون دکترای مهندسی عمران راه و ترابری سال 1396

دفترچه آزمون دکترای دانشگاهها و موسسات آموزش عالی کشور در رشته مهندسی آب و سازه های هیدرولیکی سال 1396 در این دفترچه 45 سئوال در زمینه مکانیک جامدات (مقاومت مصالح – تحلیل سازه ‏ها) ، مهندسی ترافیک پیشرفته و تحلیل و طراحی روسازی پیشرفته ارا
دفترچه سئوالات آزمون دکترای مهندسی آب و سازه های هیدرولیکی سال 1396

دفترچه سئوالات آزمون دکترای مهندسی آب و سازه های هیدرولیکی سال 1396

دفترچه آزمون دکترای دانشگاهها و موسسات آموزش عالی کشور در رشته مهندسی آب و سازه های هیدرولیکی سال 1396 در این دفترچه 45 سئوال در زمینه مکانیک جامدات (مقاومت مصالح – تحلیل سازه ‏ها) ،هیدرولیک پیشرفته و طراحی هیدرولیکی سازه ارائه شده است دف
دفترچه سئوالات آزمون دکترای مهندسی عمران ژئوتکنیک سال 1396

دفترچه سئوالات آزمون دکترای مهندسی عمران ژئوتکنیک سال 1396

دفترچه آزمون دکترای دانشگاهها و موسسات آموزش عالی کشور در رشته مهندسی عمران ژئوتکنیک سال 1396 در این دفترچه 45 سئوال در زمینه مکانیک جامدات (مقاومت مصالح – تحلیل سازه‌ها)، دینامیک خاک – مهندسی پی پیشرفته ارائه شده است دفترچه سئوالا
دفترچه سئوالات آزمون دکترای مهندسی عمران زلزله سال 1396

دفترچه سئوالات آزمون دکترای مهندسی عمران زلزله سال 1396

دفترچه آزمون دکترای دانشگاهها و موسسات آموزش عالی کشور در رشته مهندسی عمران زلزله سال 1396 در این دفترچه 45 سئوال در زمینه مکانیک جامدات (مقاومت مصالح، تحلیل سازه‌ها)، دینامیک سازه، دینامیک خاک الاستیسیته ارائه شده است دفترچه سئوالات این آزمون
دفترچه سئوالات آزمون دکترای مهندسی عمران سازه سال 1396

دفترچه سئوالات آزمون دکترای مهندسی عمران سازه سال 1396

دفترچه آزمون دکترای دانشگاهها و موسسات آموزش عالی کشور در رشته مهندسی عمران سازه سال 1396 در این دفترچه 45 سئوال در زمینه مکانیک جامدات (مقاومت مصالح، تحلیل سازه‌ها) ، دینامیک سازه، تئوری الاستیسیته ارائه شده است دفترچه سئوالات این آزمون برای
دفترچه سئوالات آزمون دکترای مهندسی برق کنترل سال 1396

دفترچه سئوالات آزمون دکترای مهندسی برق کنترل سال 1396

دفترچه آزمون دکترای دانشگاهها و موسسات آموزش عالی کشور در رشته مهندسی برق کنترل سال 1396 در این دفترچه 45 سئوال در زمینه ریاضیات مهندسی، مدارهای الکتریکی ۱ و ۲، سیگنال‌ها و سیستم‌ها، سیستم‌های کنترل خطی ارائه شده است دفترچه سئوالات ا
دفترچه سئوالات آزمون دکترای مهندسی برق قدرت سال 1396

دفترچه سئوالات آزمون دکترای مهندسی برق قدرت سال 1396

دفترچه آزمون دکترای دانشگاهها و موسسات آموزش عالی کشور در رشته مهندسی برق قدرت سال 1396 در این دفترچه 45 سئوال در زمینه ریاضیات مهندسی، مدارهای الکتریکی ۱ و ۲، تحلیل سیستم‌های انرژی الکتریکی، ماشین‌های الکتریکی 2 ارائه شده است دفترچه سئوا
دفترچه سئوالات آزمون دکترای مهندسی برق مخابرات سال 1396

دفترچه سئوالات آزمون دکترای مهندسی برق مخابرات سال 1396

دفترچه آزمون دکترای دانشگاهها و موسسات آموزش عالی کشور در رشته مهندسی برق مخابرات سال 1396 در این دفترچه 45 سئوال در زمینه ریاضیات مهندسی، مدارهای الکتریکی ۱ و ۲، الکترومغناطیس، سیگنال‌ها و سیستم‌ها ارائه شده است دفترچه سئوالات این آزمون
دفترچه سئوالات آزمون دکترای مهندسی برق الکترونیک سال 1396

دفترچه سئوالات آزمون دکترای مهندسی برق الکترونیک سال 1396

دفترچه آزمون دکترای دانشگاهها و موسسات آموزش عالی کشور در رشته مهندسی برق الکترونیک سال 1396 در این دفترچه 45 سئوال در زمینه ریاضیات مهندسی، مدارهای الکتریکی ۱ و ۲ و الکترونیک ۱ و2 شده است دفترچه سئوالات این آزمون برای علاقمندان دوره های دکترا و فا
دفترچه سئوالات آزمون دکترای علوم شناختی سال 1396

دفترچه سئوالات آزمون دکترای علوم شناختی سال 1396

دفترچه آزمون دکترای دانشگاهها و موسسات آموزش عالی کشور در رشته علوم شناختی سال 1396 در این دفترچه 100 سئوال در زمینه مبانی علوم شناختی، مبانی علوم اعصاب، آمار و ریاضی و روش تحقیق شده است دفترچه سئوالات این آزمون برای علاقمندان دوره های دکترا و فارغ
دفترچه سئوالات آزمون دکترای علوم کامپیوتر سال 1396

دفترچه سئوالات آزمون دکترای علوم کامپیوتر سال 1396

دفترچه آزمون دکترای دانشگاهها و موسسات آموزش عالی کشور در رشته علوم کامپیوتر سال 1396 در این دفترچه 45 سئوال در زمینه ساختمان گسسته، منطق، نظریه علوم کامپیوتر شده است دفترچه سئوالات این آزمون برای علاقمندان دوره های دکترا و فارغ التحصیلان دوره های
دفترچه سئوالات آزمون دکترای بیوانفورماتیک سال 1396

دفترچه سئوالات آزمون دکترای بیوانفورماتیک سال 1396

دفترچه آزمون دکترای دانشگاهها و موسسات آموزش عالی کشور در رشته بیوانفورماتیک سال 1396 در این دفترچه 45 سئوال در زمینه زیست‌شناسی سلولی و مولکولی، آمار و احتمال، ساختمان داده ، الگوریتم و ریاضیات گسسته ارائه شده است دفترچه سئوالات این آزمون برا
دفترچه سئوالات آزمون دکترای ریززیست فناوری سال 1396

دفترچه سئوالات آزمون دکترای ریززیست فناوری سال 1396

دفترچه آزمون دکترای دانشگاهها و موسسات آموزش عالی کشور در رشته ریززیست فناوری سال 1396 در این دفترچه 45 سئوال در زمینه اصول نانوفناوری (مفاهیم شیمی و فیزیک در ابعاد نانو، اصول زیست‌فناوری)، بیوشیمی فیزیک سلولی (ساختار، عملکرد و برهم کنش ماکرومو
دفترچه سئوالات آزمون دکترای نانوشیمی سال 1396

دفترچه سئوالات آزمون دکترای نانوشیمی سال 1396

دفترچه آزمون دکترای دانشگاهها و موسسات آموزش عالی کشور در رشته نانوشیمی سال 1396 در این دفترچه 45 سئوال در زمینه فیزیک پایه ۱و ۲، زمین شناسی فیزیکی، فیلترهای دیجیتال، گرانی‌سنجی، اکتشافات گرانی‌سنجی، ژئودزی فیزیکی ارائه شده است دفترچه سئو
دفترچه سئوالات آزمون دکترای ژئوفیزیک گرانی سنجی سال 1396

دفترچه سئوالات آزمون دکترای ژئوفیزیک گرانی سنجی سال 1396

دفترچه آزمون دکترای دانشگاهها و موسسات آموزش عالی کشور در رشته ژئوفیزیک گرانی سنجی سال 1396 در این دفترچه 45 سئوال در زمینه فیزیک پایه ۱و ۲، زمین شناسی فیزیکی، فیلترهای دیجیتال، گرانی‌سنجی، اکتشافات گرانی‌سنجی، ژئودزی فیزیکی ارائه شده است
دفترچه سئوالات آزمون دکترای ژئوفیزیک الکترومغناطیس سال 1396

دفترچه سئوالات آزمون دکترای ژئوفیزیک الکترومغناطیس سال 1396

دفترچه آزمون دکترای دانشگاهها و موسسات آموزش عالی کشور در رشته ژئوفیزیک الکترومغناطیس سال 1396 در این دفترچه 45 سئوال در زمینه فیزیک پایه ۱و ۲، زمین شناسی فیزیکی فیلترهای دیجیتال، اکتشافات EM، اکتشافات ژئوالکتریک ارائه شده است دفترچه سئوالات این آز
دفترچه سئوالات آزمون دکترای ژئوفیزیک زلزله شناسی سال 1396

دفترچه سئوالات آزمون دکترای ژئوفیزیک زلزله شناسی سال 1396

دفترچه آزمون دکترای دانشگاهها و موسسات آموزش عالی کشور در رشته ژئوفیزیک زلزله شناسی سال 1396 در این دفترچه 45 سئوال در زمینه فیزیک پایه ۱و ۲، زمین شناسی فیزیکی، فیلترهای دیجیتال، لرزه زمین ساخت، تئوری انتشارامواج کشسان ارائه شده است دفترچه سئوالات