معرفی کتب انتشارات فاطمی

کتاب مقدمه‌ای بر نظریۀ مدول‌ها

معرفی کتب انتشارات فاطمی

کتاب مقدمه‌ای بر نظریۀ مدول‌ها

از آنجا که تحصیل در بسیاری از گرایش‌های رشتۀ ریاضی نیاز به آشنایی کامل با مدول‌ها دارد، درسی با عنوان جبر پیشرفته در دورۀ کارشناسی ارشد رشتۀ ریاضی ارائه می‌شود که یکی از هدف‌های آن، آشنایی با نظریۀ مدول‌هاست.
کتاب مکتب های ادبی جهان

معرفی کتب انتشارات فاطمی

کتاب مکتب های ادبی جهان

این کتاب کوششی است برای فراهم آوردن مجموعه ای منسجم از کتابهای ادبی جهان
کتاب نخستین درس در آنالیز ریاضی

معرفی کتب انتشارات فاطمی

کتاب نخستین درس در آنالیز ریاضی

مؤلف کتاب، گذشته از دانش گسترده‌اش در زمینهٔ آنالیز ریاضی، در تهیه و ویرایش نهایی کتاب از اظهارنظرهای دانشجویان و استادان ریاضی دیگر نیز بهره جسته است. به همین سبب، کتاب در آغاز انتشار از سوی دست‌اندرکاران دانش ریاضی دانشگاه کیمبریج انگلستا
کتاب نظریه مقدماتی اندازه و انتگرال

معرفی کتب انتشارات فاطمی

کتاب نظریه مقدماتی اندازه و انتگرال

این کتاب در سطح مقدماتی نگاشته شده است، بنابراین مثال ها و تمرین های فراوانی را در آن گنجانده ایم تا خواننده بتواند توانایی خود را در حل مسائل و درک مطالب کتاب ارزشیابی کند
کتاب نظریه مقدماتی مجموعه ها

معرفی کتب انتشارات فاطمی

کتاب نظریه مقدماتی مجموعه ها

در این کتاب کم حجم همه ی مباحث اصلی نظریه ی مجموعه ها آمده است:تابعها، عددهای اصلی، مجموعه های مرتب و خوش ترتیب، استقرای نامتناهی و کاربردهایش، اردینال ها و عمل‌های روی اردینال ها و… بیش از ۱۵۰ مسئله ی جذاب و آموزنده آورده شده 
کتاب نظریۀ جاویدان

معرفی کتب انتشارات فاطمی

کتاب نظریۀ جاویدان

نظریۀ جاویدان گزارشی جذاب و خواندنی از فراز و فرودهای نظریه‌ای از احتمال برای محاسبۀ احتمال علت‌های مختلف یک پیشامد است.
کتاب همکاری گروهی

معرفی کتب انتشارات فاطمی

کتاب همکاری گروهی

از آنان انتظار می رود که در انجام تکالیف مشترک سهیم باشند، وظایف محولۀ خود را برای رسیدن به یک هدف یا نتیجه، درست انجام دهند و متوجه مسئولیت ها، مراخل مختلف کار و نوع روش هایی باشند که باید به آن ها عمل کنند.
کتاب هندسه اعداد

معرفی کتب انتشارات فاطمی

کتاب هندسه اعداد

کتاب «هندسه اعداد» شاهکاری کوچک است که درهای حوزه‌ای غنی و زیبا را به روی ما می‌گشاید.
کتاب هنر طرح مسئله

معرفی کتب انتشارات فاطمی

کتاب هنر طرح مسئله

حتی اگر استاد یا معلم نیستید و می‌خواهید به لایه‌ای عمیق‌تر از لذت و درک مسائل ریاضی برسید، مطالعۀ این کتاب، چشم‌اندازی جدید پیش روی شما خواهد گشود.