آزمون‌ها

سئوالات و پاسخنامه آزمون دکترای سال 98 رشته مددکاری اجتماعی

سئوالات و پاسخنامه آزمون دکترای سال 98 رشته مددکاری اجتماعی

دفترچه سئوالات آزمون تخصصی دکترای سال 98 رشته مددکاری اجتماعی که از سوی سازمان سنجش برگزار شده است دارای 90 سئوال با موضوعات زیر است: 1– سئوالات مددکاری فردی 2- سئوالات مددکاری جامعه‌ای 3 – سئوالات نظریه‌های مددکاری اجتم
سئوالات و پاسخنامه آزمون دکترای سال 98 رشته جمعیت شناسی

سئوالات و پاسخنامه آزمون دکترای سال 98 رشته جمعیت شناسی

دفترچه سئوالات آزمون تخصصی دکترای سال 98 رشته جمعیت شناسی که از سوی سازمان سنجش برگزار شده است دارای 90 سئوال با موضوعات زیر است: 1– سئوالات روش‌های مقدماتی تحلیل جمعیت 2- سئوالات روش تحقیق و آمار 3 – سئوالات باروری و مرگ&zwn
سئوالات و پاسخنامه آزمون دکترای سال 98 رشته علوم اجتماعی

سئوالات و پاسخنامه آزمون دکترای سال 98 رشته علوم اجتماعی

دفترچه سئوالات آزمون تخصصی دکترای سال 98 رشته علوم اجتماعی که از سوی سازمان سنجش برگزار شده است دارای 90 سئوال با موضوعات زیر است: 1– سئوالات جامعه‌شناسی توسعه 2- سئوالات جامعه‌شناسی ادبیات 3 – سئوالات بررسی مسائل اجتماع
سئوالات و پاسخنامه آزمون دکترای سال 98 رشته مدرسی معارف اسلامی

سئوالات و پاسخنامه آزمون دکترای سال 98 رشته مدرسی معارف اسلامی

دفترچه سئوالات آزمون تخصصی دکترای سال 98 رشته مدرسی معارف اسلامی که از سوی سازمان سنجش برگزار شده است دارای 90 سئوال با موضوعات زیر است: 1– سئوالات ادبیات عرب 2- سئوالات کلام و تفسیر قرآن 3 – سئوالات فلسفه و اخلاق اسلامی 4 &ndash
سئوالات و پاسخنامه آزمون دکترای سال 98 رشته محیط زیست

سئوالات و پاسخنامه آزمون دکترای سال 98 رشته محیط زیست

دفترچه سئوالات آزمون تخصصی دکترای سال 98 رشته محیط زیست که از سوی سازمان سنجش برگزار شده است دارای 80 سئوال با موضوعات زیر است: 1– سئوالات آمار و روش تحقیق 2- سئوالات نظریه های برنامه‌ریزی محیط زیست 3 – سئوالات آمایش سرزمین
سئوالات و پاسخنامه آزمون دکترای سال 98 رشته باستان شناسی

سئوالات و پاسخنامه آزمون دکترای سال 98 رشته باستان شناسی

دفترچه سئوالات آزمون تخصصی دکترای سال 98 رشته باستان شناسی که از سوی سازمان سنجش برگزار شده است دارای 80 سئوال با موضوعات زیر است: 1– سئوالات دوره پیش از تاریخ و دوران تاریخی ایران (ایلام – مادها – هخامنشی- اشکانی- ساسانی) 2-
سئوالات و پاسخنامه آزمون دکترای سال 98 رشته علوم ارتباطات

سئوالات و پاسخنامه آزمون دکترای سال 98 رشته علوم ارتباطات

دفترچه سئوالات آزمون تخصصی دکترای سال 98 رشته علوم ارتباطات که از سوی سازمان سنجش برگزار شده است دارای 90 سئوال با موضوعات زیر است: 1– سئوالات روزنامه‌نگاری 2- سئوالات مطالعات رسانه‌های جمعی 3 – سئوالات نظریه‌های ار
سئوالات و پاسخنامه آزمون دکترای سال 98 رشته حسابداری

سئوالات و پاسخنامه آزمون دکترای سال 98 رشته حسابداری

دفترچه سئوالات آزمون تخصصی دکترای سال 98 رشته حسابداری که از سوی سازمان سنجش برگزار شده است دارای 75 سئوال با موضوعات زیر است: 1– سئوالات آمار، ریاضی، حسابرسی 2- سئوالات حسابداری مدیریت 3 – سئوالات تئوری‌های حسابداری شما کار
سئوالات و پاسخنامه آزمون دکترای سال 98 رشته مالی

سئوالات و پاسخنامه آزمون دکترای سال 98 رشته مالی

دفترچه سئوالات آزمون تخصصی دکترای سال 98 رشته مالی که از سوی سازمان سنجش برگزار شده است دارای 80 سئوال با موضوعات زیر است: 1– سئوالات آمار و کاربرد آن در مدیریت 2- سئوالات مبانی سازمان و مدیریت 3 – سئوالات اصول و مبانی مدیریت از د
سئوالات و پاسخنامه آزمون دکترای سال 98 رشته گردشگری

سئوالات و پاسخنامه آزمون دکترای سال 98 رشته گردشگری

دفترچه سئوالات آزمون تخصصی دکترای سال 98 رشته گردشگری که از سوی سازمان سنجش برگزار شده است دارای 80 سئوال با موضوعات زیر است: 1– سئوالات روش تحقیق و آمار 2- سئوالات اصول و مبانی خط‌مشی‌گذاری در گردشگری 3 – سئوالات برنامه
سئوالات و پاسخنامه آزمون دکترای سال 98 رشته کارآفرینی، آینده پژوهی و مدیریت تکنولوژی

سئوالات و پاسخنامه آزمون دکترای سال 98 رشته کارآفرینی، آینده پژوهی و مدیریت تکنولوژی

دفترچه سئوالات آزمون تخصصی دکترای سال 98 رشته کارآفرینی، آینده پژوهی و مدیریت تکنولوژی که از سوی سازمان سنجش برگزار شده است دارای 80 سئوال با موضوعات زیر است: 1– سئوالات آمار و کاربرد آن در مدیریت 2- سئوالات مبانی سازمان و مدیریت 3 &nda
سئوالات و پاسخنامه آزمون دکترای سال 98 رشته مدیریت قراردادهای بین المللی نفت و گاز

سئوالات و پاسخنامه آزمون دکترای سال 98 رشته مدیریت قراردادهای بین المللی نفت و گاز

دفترچه سئوالات آزمون تخصصی دکترای سال 98 رشته مدیریت قراردادهای بین المللی نفت و گاز که از سوی سازمان سنجش برگزار شده است دارای 60 سئوال با موضوعات زیر است: 1– سئوالات اقتصاد نفت و گاز 2- سئوالات حقوق قراردادهای نفت و گاز شما کاربران عز
سئوالات و پاسخنامه آزمون دکترای سال 98 رشته مدیریت فناوری اطلاعات

سئوالات و پاسخنامه آزمون دکترای سال 98 رشته مدیریت فناوری اطلاعات

دفترچه سئوالات آزمون تخصصی دکترای سال 98 رشته مدیریت فناوری اطلاعات که از سوی سازمان سنجش برگزار شده است دارای 80 سئوال با موضوعات زیر است: 1– سئوالات حل مسأله / ساختمان داده‌ها و طراحی الگوریتم‌ها 2- سئوالات شبکه /شبکه‌ها
سئوالات و پاسخنامه آزمون دکترای سال 98 رشته مدیریت پیشگیری از جرم، جرم‌یابی و ایمنی ترافیک

سئوالات و پاسخنامه آزمون دکترای سال 98 رشته مدیریت پیشگیری از جرم، جرم‌یابی و ایمنی ترافیک

دفترچه سئوالات آزمون تخصصی دکترای سال 98 رشته مدیریت پیشگیری از جرم، جرم‌یابی و ایمنی ترافیک که از سوی سازمان سنجش برگزار شده است دارای 80 سئوال با موضوعات زیر است: 1– سئوالات مدیریت عمومی 2- سئوالات مدیریت از دیدگاه اسلام 3 &ndash
سئوالات و پاسخنامه آزمون دکترای سال 98 رشته مدیریت رسانه و اطلاعات

سئوالات و پاسخنامه آزمون دکترای سال 98 رشته مدیریت رسانه و اطلاعات

دفترچه سئوالات آزمون تخصصی دکترای سال 98 رشته مدیریت رسانه و اطلاعات که از سوی سازمان سنجش برگزار شده است دارای 80 سئوال با موضوعات زیر است: 1– سئوالات آمار و کاربرد آن در مدیریت 2- سئوالات مبانی سازمان و مدیریت 3 – سئوالات اصول و
سئوالات و پاسخنامه آزمون دکترای سال 98 رشته مدیریت صنعتی

سئوالات و پاسخنامه آزمون دکترای سال 98 رشته مدیریت صنعتی

دفترچه سئوالات آزمون تخصصی دکترای سال 98 رشته مدیریت صنعتی که از سوی سازمان سنجش برگزار شده است دارای 80 سئوال با موضوعات زیر است: 1– سئوالات آمار و کاربرد آن در مدیریت 2- سئوالات مبانی سازمان و مدیریت 3 – سئوالات اصول و مبانی مدی
سئوالات و پاسخنامه آزمون دکترای سال 98 رشته مدیریت دولتی

سئوالات و پاسخنامه آزمون دکترای سال 98 رشته مدیریت دولتی

دفترچه سئوالات آزمون تخصصی دکترای سال 98 رشته مدیریت دولتی که از سوی سازمان سنجش برگزار شده است دارای 80 سئوال با موضوعات زیر است: 1– سئوالات آمار و کاربرد آن در مدیریت 2- سئوالات مبانی سازمان و مدیریت 3 – سئوالات اصول و مبانی مدی
سئوالات و پاسخنامه آزمون دکترای سال 98 رشته مدیریت بازرگانی و راهبردی

سئوالات و پاسخنامه آزمون دکترای سال 98 رشته مدیریت بازرگانی و راهبردی

دفترچه سئوالات آزمون تخصصی دکترای سال 98 رشته مدیریت بازرگانی و راهبردی که از سوی سازمان سنجش برگزار شده است دارای 80 سئوال با موضوعات زیر است: 1– سئوالات آمار و کاربرد آن در مدیریت 2- سئوالات اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسلام 3 &ndas
سئوالات و پاسخنامه آزمون دکترای سال 98 رشته علم اطلاعات و دانش‌شناسی

سئوالات و پاسخنامه آزمون دکترای سال 98 رشته علم اطلاعات و دانش‌شناسی

دفترچه سئوالات آزمون تخصصی دکترای سال 98 علم اطلاعات و دانش‌شناسی که از سوی سازمان سنجش برگزار شده است دارای 80 سئوال با موضوعات زیر است: 1– سئوالات سازماندهی اطلاعات 2- سئوالات ذخیره و بازیابی 3 – سئوالات آمار و روش تحقیق 4
سئوالات و پاسخنامه آزمون دکترای سال 98 رشته مشاوره

سئوالات و پاسخنامه آزمون دکترای سال 98 رشته مشاوره

دفترچه سئوالات آزمون تخصصی دکترای سال 98 رشته مشاوره که از سوی سازمان سنجش برگزار شده است دارای 80 سئوال با موضوعات زیر است: 1– سئوالات آمار و روش تحقیق 2- سئوالات اصول و فنون و نظریه‌های مشاوره 3 – سئوالات روان‌درمانی