آزمون‌ها

دانلود سئوالات و کلید آزمون کارشناسی ارشد بیماری شناسی گیاهی سال 97

دانلود سئوالات و کلید آزمون کارشناسی ارشد بیماری شناسی گیاهی سال 97

دفترچه سئوالات آزمون کارشناسی ارشد سال 1397 به همراه کلید و پاسخنامه سئوالات کارشناسی ارشد بیماری شناسی گیاهی
سئوالات و کلید کارشناسی ارشد مهندسی صنایع چوب و فرآورده های سلولزی سال 97

سئوالات و کلید کارشناسی ارشد مهندسی صنایع چوب و فرآورده های سلولزی سال 97

دفترچه سئوالات آزمون کارشناسی ارشد سال 1397 به همراه کلید و پاسخنامه سئوالات کارشناسی ارشد مهندسی صنایع چوب و فرآورده های سلولزی
دانلود سئوالات آزمون کارشناسی ارشد مجموعه علوم دام و طیور سال 97

دانلود سئوالات آزمون کارشناسی ارشد مجموعه علوم دام و طیور سال 97

دفترچه سئوالات آزمون کارشناسی ارشد سال 1397 به همراه کلید و پاسخنامه سئوالات کارشناسی ارشد مجموعه علوم دام و طیور
دانلود کلید و سئوالات آزمون کارشناسی ارشد علوم و مهندسی جنگل سال 97

دانلود کلید و سئوالات آزمون کارشناسی ارشد علوم و مهندسی جنگل سال 97

دفترچه سئوالات آزمون کارشناسی ارشد سال 1397 به همراه کلید و پاسخنامه سئوالات کارشناسی ارشد علوم و مهندسی جنگل
دانلود کلید و سئوالات  آزمون کارشناسی ارشد ترویج و آموزش کشاورزی سال 97

دانلود کلید و سئوالات آزمون کارشناسی ارشد ترویج و آموزش کشاورزی سال 97

دفترچه سئوالات آزمون کارشناسی ارشد سال 1397 به همراه کلید و پاسخنامه سئوالات کارشناسی ارشد ترویج و آموزش کشاورزی
دانلود کلید و سئوالات  کارشناسی ارشد علوم و مهندسی باغی سال 97

دانلود کلید و سئوالات کارشناسی ارشد علوم و مهندسی باغی سال 97

دفترچه سئوالات آزمون کارشناسی ارشد سال 1397 به همراه کلید و پاسخنامه سئوالات کارشناسی ارشد علوم و مهندسی باغی
دانلود سئوالات و کلید آزمون کارشناسی ارشد مجموعه زراعت و اصلاح نباتات سال 97

دانلود سئوالات و کلید آزمون کارشناسی ارشد مجموعه زراعت و اصلاح نباتات سال 97

دفترچه سئوالات آزمون کارشناسی ارشد سال 1397 به همراه کلید و پاسخنامه سئوالات کارشناسی ارشد مجموعه زراعت و اصلاح نباتات
دانلود سئوالات و کلید آزمون کارشناسی ارشد رشته علوم و مهندسی مرتع و آبخیزداری سال 97

دانلود سئوالات و کلید آزمون کارشناسی ارشد رشته علوم و مهندسی مرتع و آبخیزداری سال 97

دفترچه سئوالات آزمون کارشناسی ارشد سال 1397 به همراه کلید و پاسخنامه سئوالات کارشناسی ارشد رشته علوم و مهندسی مرتع و آبخیزداری
دانلود سئوالات و کلید آزمون کارشناسی ارشد رشته آماد سال 97

دانلود سئوالات و کلید آزمون کارشناسی ارشد رشته آماد سال 97

دفترچه سئوالات آزمون کارشناسی ارشد سال 1397 به همراه کلید و پاسخنامه سئوالات کارشناسی ارشد رشته آماد
دانلود سئوالات و کلید کارشناسی ارشد رشته مشاوره سال 97

دانلود سئوالات و کلید کارشناسی ارشد رشته مشاوره سال 97

دفترچه سئوالات آزمون کارشناسی ارشد سال 1397 به همراه کلید و پاسخنامه سئوالات کارشناسی ارشد رشته مشاوره
دانلود سئوالات و کلید کارشناسی ارشد مجموعه زبان آلمانی سال 97

دانلود سئوالات و کلید کارشناسی ارشد مجموعه زبان آلمانی سال 97

دفترچه سئوالات آزمون کارشناسی ارشد سال 1397 به همراه کلید و پاسخنامه سئوالات کارشناسی ارشد رشته مجموعه زبان آلمانی
دانلود سئوالات و کلید کارشناسی ارشد مجموعه زبان روسی سال 97

دانلود سئوالات و کلید کارشناسی ارشد مجموعه زبان روسی سال 97

دفترچه سئوالات آزمون کارشناسی ارشد سال 1397 به همراه کلید و پاسخنامه سئوالات کارشناسی ارشد رشته مجموعه زبان روسی
دانلود دفترچه سئوالات آزمون کارشناسی ارشدمهندسی فضای سبز سال 97 به همراه کلید

دانلود دفترچه سئوالات آزمون کارشناسی ارشدمهندسی فضای سبز سال 97 به همراه کلید

دانلود دفترچه سئوالات آزمون کارشناسی ارشد سال 1397 به همراه کلید و پاسخنامه سئوالات کارشناسی ارشد رشته مهندسی فضای سبز
دانلود پاسخنامه و کلید سئوالات آزمون تیزهوشان پایه هفتم سال تحصیلی 94 – 93

دانلود پاسخنامه و کلید سئوالات آزمون تیزهوشان پایه هفتم سال تحصیلی 94 – 93

پاسخنامه و کلید سئوالات آزمون تیزهوشان پایه هفتم استعدادهای درخشان سال تحصیلی 94 – 93
سئوالات آزمون تیزهوشان پایه هفتم استعدادهای درخشان سال تحصیلی 94 – 93

سئوالات آزمون تیزهوشان پایه هفتم استعدادهای درخشان سال تحصیلی 94 – 93

سئوالات آزمون تیزهوشان پایه هفتم استعدادهای درخشان سال تحصیلی 94 – 93 شامل دفترچه سئوالات آزمون استعداد تحصیلی  قرآن و هدیه های آسمانی ، زبان و ادبیات فارسی ، مطالعات اجتماعی ، تفکر و پژوهش، علوم تجربی و ریاضیات
دانلود پاسخنامه و کلید سئوالات آزمون تیزهوشان پایه دهم

دانلود پاسخنامه و کلید سئوالات آزمون تیزهوشان پایه دهم

پاسخنامه و کلید سئوالات آزمون تیزهوشان پایه دهم استعدادهای درخشان سال تحصیلی 96 – 95
پاسخنامه و کلید سئوالات آزمون تیزهوشان سال تحصیلی 95 – 94

پاسخنامه و کلید سئوالات آزمون تیزهوشان سال تحصیلی 95 – 94

پاسخنامه و کلید سئوالات آزمون تیزهوشان پایه هفتم استعدادهای درخشان سال تحصیلی 95 – 94
پاسخنامه و کلید سئوالات آزمون تیزهوشان پایه هفتم

پاسخنامه و کلید سئوالات آزمون تیزهوشان پایه هفتم

پاسخنامه و کلید سئوالات آزمون تیزهوشان پایه هفتم استعدادهای درخشان سال تحصیلی 96 – 95
دانلود پاسخنامه و کلید سئوالات آزمون تیزهوشان پایه دهم استعدادهای درخشان

دانلود پاسخنامه و کلید سئوالات آزمون تیزهوشان پایه دهم استعدادهای درخشان

پاسخنامه و کلید سئوالات آزمون تیزهوشان پایه دهم استعدادهای درخشان سال تحصیلی 97 – 96
دانلود سئوالات آزمون تیزهوشان پایه هفتم سال تحصیلی 95 – 94

دانلود سئوالات آزمون تیزهوشان پایه هفتم سال تحصیلی 95 – 94

سئوالات آزمون تیزهوشان پایه هفتم استعدادهای درخشان دبیرستانهای دوره اول سال تحصیلی 95 – 94 شامل دفترچه سئوالات آزمون استعداد تحلیل و استعداد تحصیلی  قرآن و هدیه های آسمانی ، زبان و ادبیات فارسی ، مطالعات اجتماعی ، تفکر و پژوهش، علوم تجرب