آزمون‌ها

سئوالات آزمون دکترای رشته فیزیولوژی ورزشی تربیت بدنی سال 1396

سئوالات آزمون دکترای رشته فیزیولوژی ورزشی تربیت بدنی سال 1396

دفترچه آزمون دکترای دانشگاهها و موسسات آموزش عالی کشور در رشته فیزیولوژی ورزشی تربیت بدنی سال 1396 در این دفترچه 80 سئوال در زمینه آمار و سنجش، اندازه گیری در تربیت بدنی، فیزیولوژی ورزشی پیشرفته، بیوشیمی و متابولیسم ورزشی ارائه شده است دفترچه سئوال
سئوالات آزمون دکترای رشته مدیریت ورزشی تربیت بدنی سال 1396

سئوالات آزمون دکترای رشته مدیریت ورزشی تربیت بدنی سال 1396

دفترچه آزمون دکترای دانشگاهها و موسسات آموزش عالی کشور در رشته مدیریت ورزشی تربیت بدنی سال 1396 در این دفترچه 80 سئوال در زمینه آمار و سنجش، اندازه گیری در تربیت بدنی،مدیریت اماکن و تاسیسات ورزشی،اصول و مدیریت سازمان ورزشی و بازاریابی ورزشی ارائه شد
سئوالات آزمون دکترای رشته اقتصاد نفت و گاز سال 1396

سئوالات آزمون دکترای رشته اقتصاد نفت و گاز سال 1396

دفترچه آزمون دکترای دانشگاهها و موسسات آموزش عالی کشور در رشته اقتصاد نفت و گاز سال 1396 در این دفترچه 80 سئوال در زمینه اقتصاد خرد ، اقتصاد کلان ، اقتصاد نفت و اقتصاد گاز ارائه شده است دفترچه سئوالات این آزمون برای علاقمندان دوره های دکترا و فارغ
سئوالات آزمون دکترای رشته علوم اقتصادی سال 1396

سئوالات آزمون دکترای رشته علوم اقتصادی سال 1396

دفترچه آزمون دکترای دانشگاهها و موسسات آموزش عالی کشور در رشته علوم اقتصادی سال 1396 در این دفترچه 80 سئوال در زمینه ریاضی ، آمار ، اقتصاد ایران ، اقتصاد اسلامی ، اقتصاد خرد ، اقتصاد کلان و اقتصاد سنجی ارائه شده است دفترچه سئوالات این آزمون برای عل
سئوالات آزمون دکترای رشته سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی سال 1396

سئوالات آزمون دکترای رشته سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی سال 1396

دفترچه آزمون دکترای دانشگاهها و موسسات آموزش عالی کشور در رشته سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی سال 1396 در این دفترچه 80 سئوال در زمینه ریاضی و آمار ،سیستم اطلاعات جغرافیایی و سنجش از دور، روش تحقیق در سنجش از دور و تفسیر و پردازش تصاویر ماهو
سئوالات آزمون دکترای رشته آب و هواشناسی سال 1396

سئوالات آزمون دکترای رشته آب و هواشناسی سال 1396

دفترچه آزمون دکترای دانشگاهها و موسسات آموزش عالی کشور در رشته آب و هواشناسی سال 1396 در این دفترچه 80 سئوال در زمینه روش تحقیق در جغرافیا ، تکنیک های آب و هوا شناسی ، آب و هواشناسی عمومی و آب و هواشناسی ایران ارائه شده است دفترچه سئوالات این آزمون
سئوالات آزمون دکترای رشته ژئومورفولوژی سال 1396

سئوالات آزمون دکترای رشته ژئومورفولوژی سال 1396

دفترچه آزمون دکترای دانشگاهها و موسسات آموزش عالی کشور در رشته ژئومورفولوژی سال 1396 در این دفترچه 80 سئوال در زمینه روش تحقیق در جغرافیا ، ژئومورفولوژی ایران ، تکنیک ها و مدل ها در ژئومورفولوژی و دیدگاه ها و نظریه های ژئومورفولوژی ارائه شده است دف
سئوالات آزمون دکترای رشته جغرافیا و برنامه ریزی روستائی سال 1396

سئوالات آزمون دکترای رشته جغرافیا و برنامه ریزی روستائی سال 1396

دفترچه آزمون دکترای دانشگاهها و موسسات آموزش عالی کشور در رشته جغرافیا و برنامه ریزی روستائی سال 1396 در این دفترچه 80 سئوال در زمینه روش تحقیق در جغرافیا ، جغرافیای روستائی، نظریه ها و دیدگاه های توسعه روستائی و تکنیک ها و مدلهای برنامه ریزی روستائ
سئوالات آزمون دکترای رشته جغرافیا و برنامه ریزی شهری سال 1396

سئوالات آزمون دکترای رشته جغرافیا و برنامه ریزی شهری سال 1396

دفترچه آزمون دکترای دانشگاهها و موسسات آموزش عالی کشور در رشته جغرافیا و برنامه ریزی شهری سال 1396 در این دفترچه 80 سئوال در زمینه روش تحقیق در جغرافیا ، جغرافیای شهری، نظریه ها و دیدگاه های توسعه شهری و تکنیک ها و مدلهای برنامه ریزی شهری ارائه شده
سئوالات آزمون دکترای رشته زبان و ادبیات فارسی سال 1396

سئوالات آزمون دکترای رشته زبان و ادبیات فارسی سال 1396

دفترچه آزمون دکترای دانشگاهها و موسسات آموزش عالی کشور در رشته زبان و ادبیات فارسی سال 1396 در این دفترچه 100 سئوال در زمینه تاریخ ادبیات ، دستور ، عروض ، نقد و نظریه های ادبی معاصر ، متون نظم و نثر، زبان عربی ، متون نظم ، متون نثر و بلاغت ارائه شده
سئوالات آزمون دکترای رشته جغرافیای سیاسی سال 1396

سئوالات آزمون دکترای رشته جغرافیای سیاسی سال 1396

دفترچه آزمون دکترای دانشگاهها و موسسات آموزش عالی کشور در رشته جغرافیای سیاسی سال 1396 در این دفترچه 80 سئوال در زمینه روش تحقیق در جغرافیا ، جغرافیای سیاسی ، اصول و مفاهیم ژئوپلتیک و نظریه های جغرافیای سیاسی ارائه شده است دفترچه سئوالات این آزمون
دانلود سئوالات آزمون کارشناسی ارشد زبان فرانسه مجموعه حقوق سال 97

دانلود سئوالات آزمون کارشناسی ارشد زبان فرانسه مجموعه حقوق سال 97

دانلود دفترچه سئوالات آزمون کارشناسی ارشد سال 1397 کارشناسی ارشد زبان فرانسه مجموعه حقوق
دانلود سئوالات و پاسخنامه آزمون کارشناسی ارشد مجموعه هنرهای موسیقی سال 97

دانلود سئوالات و پاسخنامه آزمون کارشناسی ارشد مجموعه هنرهای موسیقی سال 97

دانلود دفترچه سئوالات آزمون کارشناسی ارشد سال 1397 به همراه کلید و پاسخنامه سئوالات کارشناسی ارشد مجموعه هنرهای موسیقی
دانلود سئوالات و پاسخنامه آزمون کارشناسی ارشد مجموعه شیمی سال 97

دانلود سئوالات و پاسخنامه آزمون کارشناسی ارشد مجموعه شیمی سال 97

دانلود دفترچه سئوالات آزمون کارشناسی ارشد سال 1397 به همراه کلید و پاسخنامه سئوالات کارشناسی ارشد مجموعه شیمی
دانلود سئوالات و پاسخنامه آزمون کارشناسی ارشد مجموعه مهندسی کامپیوتر سال 97

دانلود سئوالات و پاسخنامه آزمون کارشناسی ارشد مجموعه مهندسی کامپیوتر سال 97

دانلود دفترچه سئوالات آزمون کارشناسی ارشد سال 1397 به همراه کلید و پاسخنامه سئوالات کارشناسی ارشد مجموعه مهندسی کامپیوتر
دانلود سئوالات و پاسخنامه آزمون کارشناسی ارشد مجموعه مهندسی عمران سال 97

دانلود سئوالات و پاسخنامه آزمون کارشناسی ارشد مجموعه مهندسی عمران سال 97

دانلود دفترچه سئوالات آزمون کارشناسی ارشد سال 1397 به همراه کلید و پاسخنامه سئوالات کارشناسی ارشد مجموعه مهندسی عمران
دانلود سئوالات و پاسخنامه آزمون کارشناسی ارشد مجموعه علوم اقتصادی سال 97

دانلود سئوالات و پاسخنامه آزمون کارشناسی ارشد مجموعه علوم اقتصادی سال 97

دانلود دفترچه سئوالات آزمون کارشناسی ارشد سال 1397 به همراه کلید و پاسخنامه سئوالات کارشناسی ارشد مجموعه علوم اقتصادی
دانلود سئوالات و پاسخنامه آزمون کارشناسی ارشد مهندسی صنایع سال 97

دانلود سئوالات و پاسخنامه آزمون کارشناسی ارشد مهندسی صنایع سال 97

دانلود دفترچه سئوالات آزمون کارشناسی ارشد سال 1397 به همراه کلید و پاسخنامه سئوالات کارشناسی ارشد مهندسی صنایع
دانلود سئوالات و پاسخنامه آزمون کارشناسی ارشد مهندسی شیمی سال 97

دانلود سئوالات و پاسخنامه آزمون کارشناسی ارشد مهندسی شیمی سال 97

دانلود دفترچه سئوالات آزمون کارشناسی ارشد سال 1397 به همراه کلید و پاسخنامه سئوالات کارشناسی ارشد مهندسی شیمی
دانلود سئوالات و پاسخنامه آزمون کارشناسی ارشد مهندسی نساجی سال 97

دانلود سئوالات و پاسخنامه آزمون کارشناسی ارشد مهندسی نساجی سال 97

دانلود دفترچه سئوالات آزمون کارشناسی ارشد سال 1397 به همراه کلید و پاسخنامه سئوالات کارشناسی ارشد مهندسی نساجی