سیاست‌گذاری

چالش‌های توسعه کشاورزی کدامند؛ سیاست‌گذاری یا اجرا؟

مقالات کشاورزی

چالش‌های توسعه کشاورزی کدامند؛ سیاست‌گذاری یا اجرا؟

 کشتی کشاورزی ایران ۴۰ سالی است در فراز و نشیب امواج اقتصاد کشور در حرکت بوده اما اینکه این راه همان مسیر توسعه بوده و آیا سرعت، دقت، مقصد و جهت آن درست است؛ از جمله مواردی هستند که تحقق آن به قطب‌نما (اسنادبالادستی) و مهارت ناخدای کشتی در
مقاله واکاوی افول تولید صنعتی پوشاک کشور با رویکرد سیستمی

مقاله واکاوی افول تولید صنعتی پوشاک کشور با رویکرد سیستمی

مقاله علمی و پژوهشی " واکاوی افول تولید صنعتی پوشاک کشور با رویکرد سیستمی" مقاله ای است در 42 صفحه و با 46 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد سیاست ها و پژوهشهای اقتصادی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث افول و رشد
مقاله بررسی قوانین و سیاست‌های حمایت از خانواده در دوران پس از انقلاب اسلامی ایران

مقاله بررسی قوانین و سیاست‌های حمایت از خانواده در دوران پس از انقلاب اسلامی ایران

مقاله علمی و پژوهشی " بررسی قوانین و سیاست‌های حمایت از خانواده در دوران پس از انقلاب اسلامی ایران" مقاله ای است در 28 صفحه و با 17 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد مطالعات زنان و خانواده منتشر شده است در این مقاله علمی و پژ