سئوالات آزمون دکترا

دفترچه سئوالات آزمون دکترای مهندسی پزشکی بیومتریال سال 1396

دفترچه سئوالات آزمون دکترای مهندسی پزشکی بیومتریال سال 1396

دفترچه آزمون دکترای دانشگاهها و موسسات آموزش عالی کشور در رشته مهندسی پزشکی بیومتریال سال 1396 در این دفترچه 45 سئوال در زمینه ریاضیات عمومی ۱و ۲، معادلات دیفرانسیل، زیست‌سازگاری، سرامیک‌ها و فلزات و کاربرد آنها در مهندسی پزشکی، پلیمرها و
دفترچه سئوالات آزمون دکترای مهندسی پزشکی بیومکانیک سال 1396

دفترچه سئوالات آزمون دکترای مهندسی پزشکی بیومکانیک سال 1396

دفترچه آزمون دکترای دانشگاهها و موسسات آموزش عالی کشور در رشته مهندسی پزشکی بیومکانیک سال 1396 در این دفترچه 45 سئوال در زمینه ریاضیات عمومی ۱و ۲، معادلات دیفرانسیل، مبانی بیومکانیک، مکانیک محیط پیوسته ارائه شده است دفترچه سئوالات این آزمون برای عل
دفترچه سئوالات آزمون دکترای مهندسی پزشکی بیوالکتریک سال 1396

دفترچه سئوالات آزمون دکترای مهندسی پزشکی بیوالکتریک سال 1396

دفترچه آزمون دکترای دانشگاهها و موسسات آموزش عالی کشور در رشته مهندسی پزشکی بیوالکتریک سال 1396 در این دفترچه 45 سئوال در زمینه ریاضیات عمومی ۱و ۲، معادلات دیفرانسیل، مقدمه‌ای بر مهندسی پزشکی،پردازش سیگنال‌های پزشکی، کنترل سیستم‌های ع
دفترچه سئوالات آزمون دکترای مهندسی محیط زیست آلودگی هوا سال 1396

دفترچه سئوالات آزمون دکترای مهندسی محیط زیست آلودگی هوا سال 1396

دفترچه آزمون دکترای دانشگاهها و موسسات آموزش عالی کشور در رشته مهندسی محیط زیست آلودگی هوا سال 1396 در این دفترچه 45 سئوال در زمینه ریاضیات عمومی ۱و ۲، معادلات دیفرانسیل و آلودگی هوا ارائه شده است دفترچه سئوالات این آزمون برای علاقمندان دوره های دک
دفترچه سئوالات آزمون دکترای مهندسی محیط زیست مواد زائد جامد سال 1396

دفترچه سئوالات آزمون دکترای مهندسی محیط زیست مواد زائد جامد سال 1396

دفترچه آزمون دکترای دانشگاهها و موسسات آموزش عالی کشور در رشته مهندسی محیط زیست مواد زائد جامد سال 1396 در این دفترچه 45 سئوال در زمینه ریاضیات عمومی ۱و ۲، معادلات دیفرانسیل و پسماند ارائه شده است دفترچه سئوالات این آزمون برای علاقمندان دوره های دک
دفترچه سئوالات آزمون دکترای مهندسی محیط زیست آب وفاضلاب سال 1396

دفترچه سئوالات آزمون دکترای مهندسی محیط زیست آب وفاضلاب سال 1396

دفترچه آزمون دکترای دانشگاهها و موسسات آموزش عالی کشور در رشته محیط زیست آب وفاضلاب سال 1396 در این دفترچه 45 سئوال در زمینه ریاضیات عمومی ۱و ۲، معادلات دیفرانسیل و آب وفاضلاب ارائه شده است دفترچه سئوالات این آزمون برای علاقمندان دوره های دکترا و ف
دفترچه سئوالات آزمون دکترای مهندسی پلیمررنگ سال 1396

دفترچه سئوالات آزمون دکترای مهندسی پلیمررنگ سال 1396

دفترچه آزمون دکترای دانشگاهها و موسسات آموزش عالی کشور در رشته مهندسی پلیمر رنگ سال 1396 در این دفترچه 45 سئوال در زمینه شیمی فیزیک پلیمرها، پدیده‌های انتقال رئولوژی، انتقال حرارت و انتقال جرم و مبانی علوم و فن‌آوری رنگ ارائه شده است دفتر
دفترچه سئوالات آزمون دکترای مهندسی محیط زیست منابع آب سال 1396

دفترچه سئوالات آزمون دکترای مهندسی محیط زیست منابع آب سال 1396

دفترچه آزمون دکترای دانشگاهها و موسسات آموزش عالی کشور در رشته مهندسی محیط زیست منابع آب سال 1396 در این دفترچه 45 سئوال در زمینه ریاضیات عمومی ۱و ۲، معادلات دیفرانسیل و منابع آب ارائه شده است دفترچه سئوالات این آزمون برای علاقمندان دوره های دکترا
دفترچه سئوالات آزمون دکترای مهندسی پلیمر سال 1396

دفترچه سئوالات آزمون دکترای مهندسی پلیمر سال 1396

  دفترچه آزمون دکترای دانشگاهها و موسسات آموزش عالی کشور در رشته مهندسی پلیمر سال 1396 در این دفترچه 45 سئوال در زمینه شیمی فیزیک پلیمرها، پدیده‌های انتقال رئولوژی، انتقال حرارت و انتقال جرم و مبانی پیشرفته مهندسی پلیمرارائه شده است دفتر
دفترچه سئوالات آزمون دکترای مهندسی معدن مکانیک سنگ سال 1396

دفترچه سئوالات آزمون دکترای مهندسی معدن مکانیک سنگ سال 1396

دفترچه آزمون دکترای دانشگاهها و موسسات آموزش عالی کشور در رشته مهندسی معدن مکانیک سنگ سال 1396 در این دفترچه 45 سئوال در زمینه مکانیک سنگ، مکانیک محیط‌های پیوسته، طراحی و اجرای فضاهای زیرزمینی ارائه شده است دفترچه سئوالات این آزمون برای علاقمن
دفترچه سئوالات آزمون دکترای مهندسی معدن فراوری مواد معدنی سال 1396

دفترچه سئوالات آزمون دکترای مهندسی معدن فراوری مواد معدنی سال 1396

دفترچه آزمون دکترای دانشگاهها و موسسات آموزش عالی کشور در رشته مهندسی معدن فراوری مواد معدنی سال 1396 در این دفترچه 45 سئوال در زمینه فلوتاسیون ، کانه‌آرایی پیشرفته و هیدرومتالورژی ارائه شده است دفترچه سئوالات این آزمون برای علاقمندان دوره های
دفترچه سئوالات آزمون دکترای مهندسی معدن استخراج سال 1396

دفترچه سئوالات آزمون دکترای مهندسی معدن استخراج سال 1396

دفترچه آزمون دکترای دانشگاهها و موسسات آموزش عالی کشور در رشته مهندسی معدن استخراج سال 1396 در این دفترچه 45 سئوال در زمینه تحقیق در عملیات، معدن‌کاری سطحی پیشرفته و معدن‌کاری زیرزمینی پیشرفته ارائه شده است دفترچه سئوالات این آزمون برای ع
دفترچه سئوالات آزمون دکترای مهندسی معدن اکتشاف سال 1396

دفترچه سئوالات آزمون دکترای مهندسی معدن اکتشاف سال 1396

دفترچه آزمون دکترای دانشگاهها و موسسات آموزش عالی کشور در رشته مهندسی معدن اکتشاف سال 1396 در این دفترچه 45 سئوال در زمینه ژئوفیزیک، ژئوشیمی اکتشافی،  ریاضیات مهندسی پیشرفته، زمین آمار پیشرفته ارائه شده است دفترچه سئوالات این آزمون برای علاقمن
دفترچه سئوالات آزمون دکترای مهندسی هوافضا دینامیک پرواز و کنترل سال 1396

دفترچه سئوالات آزمون دکترای مهندسی هوافضا دینامیک پرواز و کنترل سال 1396

دفترچه آزمون دکترای دانشگاهها و موسسات آموزش عالی کشور در رشته مهندسی هوافضا دینامیک پرواز و کنترل سال 1396 در این دفترچه 45 سئوال در زمینه ریاضیات مهندسی، دینامیک پرواز پیشرفته و کنترل پیشرفته ارائه شده است دفترچه سئوالات این آزمون برای علاقمندان
دفترچه سئوالات آزمون دکترای مهندسی هوافضا سازه های هوایی سال 1396

دفترچه سئوالات آزمون دکترای مهندسی هوافضا سازه های هوایی سال 1396

دفترچه آزمون دکترای دانشگاهها و موسسات آموزش عالی کشور در رشته مهندسی هوافضا سازه های هوایی سال 1396 در این دفترچه 45 سئوال در زمینه ریاضیات مهندسی، روش اجزای محدود ۱، تحلیل پیشرفته سازه‌های هوافضایی ارائه شده است دفترچه سئوالات این آزمون برای
دفترچه سئوالات آزمون دکترای مهندسی هوافضا جلوبرندگی سال 1396

دفترچه سئوالات آزمون دکترای مهندسی هوافضا جلوبرندگی سال 1396

دفترچه آزمون دکترای دانشگاهها و موسسات آموزش عالی کشور در رشته مهندسی هوافضا جلوبرندگی سال 1396 در این دفترچه 45 سئوال در زمینه ریاضیات مهندسی، اصل جلو برنده پیشرفته، سوخت و احتراق پیشرفته ارائه شده است دفترچه سئوالات این آزمون برای علاقمندان دوره
دفترچه سئوالات آزمون دکترای مهندسی هوافضا آیرودینامیک سال 1396

دفترچه سئوالات آزمون دکترای مهندسی هوافضا آیرودینامیک سال 1396

دفترچه آزمون دکترای دانشگاهها و موسسات آموزش عالی کشور در رشته مهندسی هوافضا آیرودینامیک سال 1396 در این دفترچه 45 سئوال در زمینه ریاضیات مهندسی، آیرودینامیک مادون صوت و جریان لزج پیشرفته ارائه شده است دفترچه سئوالات این آزمون برای علاقمندان دوره ه
دفترچه سئوالات آزمون دکترای مهندسی دریا سال 1396

دفترچه سئوالات آزمون دکترای مهندسی دریا سال 1396

دفترچه آزمون دکترای دانشگاهها و موسسات آموزش عالی کشور در رشته مهندسی دریا سال 1396 در این دفترچه 45 سئوال در زمینه مقاومت مصالح، مکانیک سیالات، هیدرودینامیک پیشرفته، طراحی سازه کشتی ارائه شده است دفترچه سئوالات این آزمون برای علاقمندان دوره های دک
دفترچه سئوالات آزمون دکترای مهندسی مکانیک تبدیل انرژی سال 1396

دفترچه سئوالات آزمون دکترای مهندسی مکانیک تبدیل انرژی سال 1396

دفترچه آزمون دکترای دانشگاهها و موسسات آموزش عالی کشور در رشته مهندسی مکانیک تبدیل انرژی سال 1396 در این دفترچه 45 سئوال در زمینه ریاضیات مهندسی، مکانیک سیالات پیشرفته، ترمودینامیک پیشرفته ارائه شده است دفترچه سئوالات این آزمون برای علاقمندان دوره
دفترچه سئوالات آزمون دکترای مهندسی مکانیک دینامیک ،کنترل و ارتعاشات سال 1396

دفترچه سئوالات آزمون دکترای مهندسی مکانیک دینامیک ،کنترل و ارتعاشات سال 1396

دفترچه آزمون دکترای دانشگاهها و موسسات آموزش عالی کشور در رشته مهندسی مکانیک دینامیک ،کنترل و ارتعاشات سال 1396 در این دفترچه 45 سئوال در زمینه ریاضیات مهندسی، دینامیک پیشرفته، ارتعاشات پیشرفته، کنترل پیشرفته ارائه شده است دفترچه سئوالات این آزمون