مقالات اجتماعی

مقاله جهت‌گیری نسبت به کنترل اجتماعی

مقاله جهت‌گیری نسبت به کنترل اجتماعی

مقاله علمی و پژوهشی " جهت‌گیری نسبت به کنترل اجتماعی (نمونه‌پژوهی: نوع‌شناسی جهت‌گیری نسبت به مقررات پوشش در بین زنان دانشجو دانشگاه فردوسی مشهد)" مقاله ای است در 30 صفحه و با 54 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکر
مقاله اثر بخشی آموزش بخشایشگری بر افزایش عواطف مثبت و همدلی زنان مطلقه

مقاله اثر بخشی آموزش بخشایشگری بر افزایش عواطف مثبت و همدلی زنان مطلقه

مقاله علمی و پژوهشی " اثر بخشی آموزش بخشایشگری بر افزایش عواطف مثبت و همدلی زنان مطلقه تحت پوشش بهزیستی شهرستان دزفول" مقاله ای است در 17 صفحه و با 39 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد مطالعات زنان و خانواده منتشر شده است در این م
مقاله بررسی مقایسه‌ای نقش خودکارآمدی مادرانه و فراهیجان مادر بر تنظیم هیجانی کودکان

مقاله بررسی مقایسه‌ای نقش خودکارآمدی مادرانه و فراهیجان مادر بر تنظیم هیجانی کودکان

مقاله علمی و پژوهشی " بررسی مقایسه‌ای نقش خودکارآمدی مادرانه و فراهیجان مادر بر تنظیم هیجانی کودکان دارا و فاقد پدر در مقطع سنی 8 تا 11سال" مقاله ای است در 25 صفحه و با 44 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد مطالعات زنان و خانوا
مقاله بدرفتاری عاطفی و اختلالات درونی سازی شده در دختران نوجوان: نقش میانجی گر تنظیم هیجان

مقاله بدرفتاری عاطفی و اختلالات درونی سازی شده در دختران نوجوان: نقش میانجی گر تنظیم هیجان

مقاله علمی و پژوهشی " بدرفتاری عاطفی و اختلالات درونی سازی شده در دختران نوجوان: نقش میانجی گر تنظیم هیجان" مقاله ای است در 18 صفحه و با 39 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد مطالعات زنان و خانواده منتشر شده است در این مقاله علمی و
مقاله اثربخشی مشاوره گروهی مبتنی بررویکرد وجودی بر نگرش زندگی و سلامت معنوی بیماران مبتلا به دیابت نوع 2

مقاله اثربخشی مشاوره گروهی مبتنی بررویکرد وجودی بر نگرش زندگی و سلامت معنوی بیماران مبتلا به دیابت نوع 2

مقاله علمی و پژوهشی " اثربخشی مشاوره گروهی مبتنی بررویکرد وجودی بر نگرش زندگی و سلامت معنوی بیماران مبتلا به دیابت نوع 2" مقاله ای است در 22 صفحه و با 69  فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد مطالعات زنان و خانواده منتشر شده است
مقاله هویت جمعی و احساس امنیت اجتماعی دانشجویان دختر دانشگاه های دولتی شهر بابل

مقاله هویت جمعی و احساس امنیت اجتماعی دانشجویان دختر دانشگاه های دولتی شهر بابل

مقاله علمی و پژوهشی " هویت جمعی و احساس امنیت اجتماعی دانشجویان دختر دانشگاه های دولتی شهر بابل" مقاله ای است در 24 صفحه و با 38 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد مطالعات زنان و خانواده منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به
مقاله رویکردی حقوقی به تفاوت‌های نسلی در تعاملات زناشویی

مقاله رویکردی حقوقی به تفاوت‌های نسلی در تعاملات زناشویی

مقاله علمی و پژوهشی " رویکردی حقوقی به تفاوت‌های نسلی در تعاملات زناشویی(مطالعه موردی زنان شهر تهران) " مقاله ای است در 19 صفحه و با 43 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد مطالعات زنان و خانواده منتشر شده است در این مقاله علمی
مقاله تعادل عاطفی و الگوهای ارتباطی در خانواده

مقاله تعادل عاطفی و الگوهای ارتباطی در خانواده

مقاله علمی و پژوهشی " تعادل عاطفی و الگوهای ارتباطی در خانواده: مطالعه ای مقایسه ای بین خانواده های با و بدون فرزند کم توان " مقاله ای است در 20 صفحه و با 49 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد مطالعات زنان و خانواده منتشر شده است د
مقاله بررسی تطبیقی تعیین‌کننده‌های استفاده از روش‌های پیش‌گیری از حاملگی

مقاله بررسی تطبیقی تعیین‌کننده‌های استفاده از روش‌های پیش‌گیری از حاملگی

مقاله علمی و پژوهشی " بررسی تطبیقی تعیین‌کننده‌های استفاده از روش‌های پیش‌گیری از حاملگی در مناطق شهری و روستایی شهرستان ایلام" مقاله ای است در 30 صفحه و با 42 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد مطالعات زنان و خا
مقاله تبیین و بررسی دیدگاه های مستنبط از آیات و روایات در مورد سیاست راهبردی تکثیر موالید و افزایش جمعیت در اسلام

مقاله تبیین و بررسی دیدگاه های مستنبط از آیات و روایات در مورد سیاست راهبردی تکثیر موالید و افزایش جمعیت در اسلام

مقاله علمی و پژوهشی " تبیین و بررسی دیدگاه های مستنبط از آیات و روایات در مورد سیاست راهبردی تکثیر موالید و افزایش جمعیت در اسلام" مقاله ای است در 42 صفحه و با 88 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد مطالعات زنان و خانواده منتشر شده ا
مقاله بررسی رابطه حالات هویت و انواع شخصیت با ارزش های ازدواج درجوانان

مقاله بررسی رابطه حالات هویت و انواع شخصیت با ارزش های ازدواج درجوانان

مقاله علمی و پژوهشی " بررسی رابطه حالات هویت و انواع شخصیت با ارزش های ازدواج درجوانان" مقاله ای است در 26 صفحه و با 71 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد مطالعات زنان و خانواده منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث ارز
مقاله بررسی حقوقی وضعیت تابعیت و بی تابعیتی زنان از منظر حقوق بشر

مقاله بررسی حقوقی وضعیت تابعیت و بی تابعیتی زنان از منظر حقوق بشر

مقاله علمی و پژوهشی " بررسی حقوقی وضعیت تابعیت و بی تابعیتی زنان از منظر حقوق بشر" مقاله ای است در 29 صفحه و با 49 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد مطالعات زنان و خانواده منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث تابعیت؛
مقاله تدوین شاخصها و ترسیم الگوی کارکردهای خانواده در اسلام

مقاله تدوین شاخصها و ترسیم الگوی کارکردهای خانواده در اسلام

مقاله علمی و پژوهشی " تدوین شاخصها و ترسیم الگوی کارکردهای خانواده در اسلام با بهره گیری از تکنیک پژوهش کیفی داده بنیاد " مقاله ای است در 41 صفحه و با 145 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد مطالعات زنان و خانواده منتشر شده است در ا
مقاله الگویابی رابطه میان نظام‌های مغزی- رفتاری و تعارضات بین والدین با مشکلات هیجانی-رفتاری نوجوانان

مقاله الگویابی رابطه میان نظام‌های مغزی- رفتاری و تعارضات بین والدین با مشکلات هیجانی-رفتاری نوجوانان

مقاله علمی و پژوهشی " الگویابی رابطه میان نظام‌های مغزی-رفتاری و تعارضات بین والدین با مشکلات هیجانی-رفتاری نوجوانان با میانجی‌ پاسخ‌های شناختی-هیجانی-رفتاری " مقاله ای است در 31 صفحه و با 86 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی
مقاله سیاست جنایی اسلام در مجازات قصاص مرد در قتل زن

مقاله سیاست جنایی اسلام در مجازات قصاص مرد در قتل زن

مقاله علمی و پژوهشی " سیاست جنایی اسلام در مجازات قصاص مرد در قتل زن" مقاله ای است در 24 صفحه و با 68 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد مطالعات زنان و خانواده منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث سیاست جنایی؛ فاضل دیه
مقاله خانواده و آسیب‌شناسی فهم روایات مربوط به آن

مقاله خانواده و آسیب‌شناسی فهم روایات مربوط به آن

مقاله علمی و پژوهشی " خانواده وآسیب‌شناسی فهم روایات مربوط به آن" مقاله ای است در 21 صفحه و با 53 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد مطالعات زنان و خانواده منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث فهم روایات؛ زن؛ خانو
مقاله سیاست‌گذاری نظام حقوقی ایران در قبال توافقات ابوین بر سر حق حضانت

مقاله سیاست‌گذاری نظام حقوقی ایران در قبال توافقات ابوین بر سر حق حضانت

مقاله علمی و پژوهشی " سیاست‌گذاری نظام حقوقی ایران در قبال توافقات ابوین بر سر حق حضانت" مقاله ای است در 21 صفحه و با 27 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد مطالعات زنان و خانواده منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مبا
مقاله پیش‌بینی پرخاشگری ارتباطی پنهان (کناره‌گیری عاطفی و خراب کردن وجهه اجتماعی)

مقاله پیش‌بینی پرخاشگری ارتباطی پنهان (کناره‌گیری عاطفی و خراب کردن وجهه اجتماعی)

مقاله علمی و پژوهشی " پیش‌بینی پرخاشگری ارتباطی پنهان (کناره‌گیری عاطفی و خراب کردن وجهه اجتماعی) بر اساس سبکهای دلبستگی در زنان متأهل شهر بیرجند: نقش میانجی احساس شرم و گناه" مقاله ای است در 28 صفحه و با 73 فهرست منبع که در مجلات معتبر علم
مقاله پیش بینی رضایت جنسی براساس الگوهای ارتباطی زوجین

مقاله پیش بینی رضایت جنسی براساس الگوهای ارتباطی زوجین

مقاله علمی و پژوهشی " پیش بینی رضایت جنسی براساس الگوهای ارتباطی زوجین" مقاله ای است در 24 صفحه و با 64 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد مطالعات زنان و خانواده منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث الگوهای ارتباطی زوج
مقاله مطالعه سیر تحول صمیمیت و روابط شخصی در خانواده ایرانی

مقاله مطالعه سیر تحول صمیمیت و روابط شخصی در خانواده ایرانی

مقاله علمی و پژوهشی " مطالعه سیر تحول صمیمیت و روابط شخصی در خانواده ایرانی" مقاله ای است در 26 صفحه و با 23 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد مطالعات زنان و خانواده منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث روابط شخصی، رو