مقالات اقتصادی
مقاله برآورد تابع تقاضای مسکن با استفاده از مدل قیمت هدانیک
تاریخ 23 مرداد 1398 ساعت 22:21:10
کد خبر: 002208
مقاله برآورد تابع تقاضای مسکن با استفاده از مدل قیمت هدانیک

مقاله علمی و پژوهشی " برآورد تابع تقاضای مسکن با استفاده از مدل قیمت هدانیک (سال‌های 1388-1378) مطالعة موردی شهر کرمان" مقاله ای است در 11 صفحه و با 22 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد اقتصاد و الگو سازی منتشر شده است

در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث  تابع تقاضا؛ مدل قیمت هدانیک؛ مسکن؛ کشش؛ داده‌های ترکیبی پرداخته شده است

چکیده مقاله

روش ما در این پژوهش، استفاده از الگوی قیمت¬گذاری هدانیک است. برای برآورد الگوها از روش پنل استفاده کرده¬ایم. بدین صورت که مناطق چهارگانۀ شهر کرمان را به عنوان مقاطع در نظر گرفته¬ایم و این مناطق را در دوره زمانی 1388-1378 مشاهده کردیم. نتایج نشان می¬دهد که ویژگی¬های فیزیکی بیشتر از ویژگی¬های مکانی و محیطی قیمت واحد مسکونی را تحت تأثیر قرار می¬دهند. همچنین در بررسی تابع تقاضای مسکن، کشش¬های درآمدی تقاضای مساحت زیربنا و دستگاه حرارت مرکزی، مثبت و کشش درآمدی فاصله از مرکز شهر منفی به دست آمد. از آنجایی که کشش¬های قیمتی از یک بیشتر  هستند، بنابراین این کالاها باکشش هستند.

عنوان مقاله [English]

Estimate of Demand Function of Housing, Using the Hedonic Price Model (1378-88) Case Study: Kerman

چکیده [English]

Due to the heterogeneous nature of housing, the Hedonic model of pricing. It deals with the estimation of the Hedonic pricing function of housing using the Panel data procedure. For this purpose, the four regions of Kerman were considered as the areas under study during 1378-1388. It can be realized from the study that in Kerman, physical factors can affect the price of the residential units more than the situational and environmental factors. On the other hand, the elasticity incomes of the demands of infrastructure area and central heating system were positive while that of the distance from downtown was found to be negative. The three above-mentioned commodities were found to be elastic since their price elasticity numbers are more than one.

کلیدواژه‌ها [English]

Demand function, Hedonic Price Model, Housing, elasticity, panel data

دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

دانلود مقاله PDF

مطالب مرتبط: