مقالات مدیریت رسانه
مقاله علمی و پژوهشی فلسفه نظریه رسانه شوروی و آرای مارکس
تاریخ 17 خرداد 1398 ساعت 12:03:12
کد خبر: 001470

مقاله علمی و پژوهشی" فلسفه نظریه رسانه شوروی و آرای مارکس " مقاله ای است در 22 صفحه که در مجلات معتبر علمی با رویکرد مدیریت رسانه منتشر شده است .

در این مقاله علمی و پژوهشی به فلسفه نظریه رسانه شوروی و آرای مارکس ، فلسفه رسانه ، خودآگاهی ، دیالکتیک ، فلسفه هگل ، فلسفه طبیعت ، فلسفه روح و فلسفه مارکس اشاره شده است.

محتوای این مقاله می تواند مورد استفاده دانشجویان دوره دکترای تخصصی و کارشناسی ارشد برای تهیه رساله دکترا و پایان نامه ارشد قرار گیرد.

مقاله علمی و پژوهشی فلسفه نظریه رسانه شوروی و آرای مارکس

دانلود مقاله PDF