همه پایه‌ها
more_vert مقاله ماهیت حقوقی جنین آزمایشگاهی

دانلود فایل

closeمقاله ماهیت حقوقی جنین آزمایشگاهی

مقاله علمی و پژوهشی " ماهیت حقوقی جنین آزمایشگاهی" مقاله ای است در 30 صفحه و با 41 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد حقوق خصوصی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث  جنین؛ جنین آزمایشگاهی؛ شخصیت جنین؛ ولوج روح پرداخته شده است چکیده مقاله یکی از موضوعات مهمی که در دهههای اخیر در پزشکی ظهور یافته و مباحث متعدد حقوقی و اخلاقی زیادی را به دنبال داشته، تولید جنینهای آزمایشگاهی است. از جنین های آزمایشگاهی برای باروری زوجین نابارور استفاده می شود اما در هر دورهی باروری جنین های مازاد نیاز زوجین به وجود میآید که علاوه بر امکان نگهداری آن ها به صورت منجمد، می توان از آن ها در امور تحقیقاتی ، درمانی، باروری زوجین نابارور دیگر و خریدوفروش استفاده کرد. این درحالی که است که مشخص نبودن وضع حقوقی جنین آزمایشگاهی و عدم وجود قانون مدون در مورد تولید، نگهداری و استفاده از آنها، چالشها و ابهاماتی را در این زمینه به دنبال داشته است و بیم آن میرود از این جنینها برای تجارت و سودجویی های مالی استفاده شود و تا هنگامی که وضع حقوقی جنین آزمایشگاهی توسط قانون گذار به طور دقیق تعیین نشود نمی توان در مورد آن تصمیم گرفت. به همین علت در این مقاله این موضوع موردبررسی قرارگرفته و براساس آیات و روایات نظریه ی جدید شخصیت بالقوه یا شخصیت تبعی جنین از زمان انعقاد نطفه حتی در محیط آزمایشگاه ثابت شده است. عنوان مقاله [English] Legal status of the embryo in vitro چکیده [English] Creation of the embryo in vitro is one of the major issues that emerged in recent decades in medicine and it has followed many legal and ethical issues. The embryos in vitro are used as a way for fertility couples that are infertile .But Surplus embryos are created in every artificial fertility cycle that we can keep them frozen and use them in the research, treatment, buy and sell .While the legal nature of the embryo in vitro is not known and there is not a law about production, storage and use of them So It is possible they are used as a tool for business and dealing. Until the Legal status of in vitro embryo is not clear initially, we can not take any decision about it So in this article we will be explaining the Legal status of the fetus. کلیدواژه‌ها [English] Character of the fetus, Ensoulment, In vitro embryo دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

همه پایه‌ها
more_vert مقاله کشف عنصر «رضــــا» در قـراردادهای «کلیک‌رپ»

دانلود فایل

closeمقاله کشف عنصر «رضــــا» در قـراردادهای «کلیک‌رپ»

مقاله علمی و پژوهشی " کشف عنصر «رضــــا» در قـراردادهای «کلیک‌رپ»" مقاله ای است در 29 صفحه و با 43 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد حقوق خصوصی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث  قرارداد کلیک­رپ؛ قرارداد بروزرپ؛ رضایت؛ تجارت الکترونیک؛ اظهار رضایت پرداخته شده است چکیده مقاله قراردادهای «حق­الامتیازی کلیک­رپ» شاخه­ای از قراردادهای الکترونیک است که در طول دو دهۀ گذشته، نسبت به داشتن شرط «رضا» به‌عنوان یکی از عناصر تشکیل­دهندۀ عقود مورد اختلاف بوده­اند. ارائۀ بسته­ای از شروط ازپیش‌تعیین­شده به همۀ مخاطبان و عدم امکان مذاکره فی­مابین طرفین برای اصلاح این شروط موجب شده است صاحب‌نظران، شکل الحاقی‌داشتن این عقود و ابهام در اظهار «رضا» از سوی مخاطبان را دلیلی بر بی­اعتباری آن‌ها بدانند. لیکن از بررسی رویه‌قضایی و تقنینی کشورهای پیشرو در مبادلات الکترونیک و یافتن تدابیر پیش­بینی‌شده در قانون تجارت الکترونیک ایران در بستر حقوق تعهدات سنتی، معیارهایی حاصل می­شود که می­توان با وحدت ملاک، در نظام حقوقی ایران نیز مبنایی برای کشف «رضایت» طرف قرارداد و اعتبار این عقود یافت. در این راستا توجه به مقررات حمایت از مصرف­کننده در قانون تجارت الکترونیک، مبنی بر ارائۀ روشن و صریح شروط قراردادی به طریقی که موجب اطلاع کافی مخاطب و مانع از جهل یا فریب وی شود، معیاری برای حصول اطمینان از رضایت کاربران به شروط ذکرشده در قراردادهای «کلیک­رپ» به دست می­دهد.   عنوان مقاله [English] Manifestation of Consent in Click-wrap Agreements چکیده [English] Click-wrap license agreement is a branch of electronic contracts that during last two decades has been subject to a great deal of disputes due to presumption of lacking assent as a building block of contract formation. Providing a package of predetermined terms to all users and the impossibility of negotiations between the parties to amend these contractual terms has led some experts to consider them to be unenforceable because of accession form and ambiguity of consent manifestation. However, by examining the judicial and legislative precedent of e-commerce in leading nations and by recognizing introduced measures in Iranian e-commerce law in the light of traditional rules of contract law, it is possible to find criteria which can be used as a means of inferring party assent and validity of these contracts. Therefore, adopting consumer protection provisions in e-commerce law would lead to provide clear and explicit presentation of contractual terms in a way that prevents ignorance and deception of users. This can be useful for ensuring consent of parties.  کلیدواژه‌ها [English] Click-wrap agreement, Browse-wrap agreement, Consent, E-commerce, Manifestation of Consent دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

همه پایه‌ها
more_vert مقاله پژوهشی تطبیقی پیرامون مسئولیت مدنی ارایه کنندگان خدمات اینترنتی با تاکید بر حقوق آمریکا و اتّحادیه اروپا

دانلود فایل

closeمقاله پژوهشی تطبیقی پیرامون مسئولیت مدنی ارایه کنندگان خدمات اینترنتی با تاکید بر حقوق آمریکا و اتّحادیه اروپا

مقاله علمی و پژوهشی " پژوهشی تطبیقی پیرامون مسئولیت مدنی ارایه کنندگان خدمات اینترنتی با تاکید بر حقوق آمریکا و اتّحادیه اروپا" مقاله ای است در 38 صفحه که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد حقوق خصوصی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث  ارایه کننده محتوا؛ مسئولیت مبتنی بر تقصیر؛ بلاجبران ماندن ضرر؛ وجود قرارداد؛ شرط عدم مسئولیت پرداخته شده است چکیده مقاله ارایه کنندگان خدمات اینترنتی امکان دسترسی به اینترنت و خدمات موجود در آن را برای کاربران فراهم میآورند. به طور کلّی، از مسئولیت غیر قراردادی ارایهکنندگان خدمات اینترنتی در قبال اعمال منتسب به خود و مسئولیت در قبال اعمال دیگران به عنوان مهمترین و قابل بحثترین قسم مسئولیت و مسئولیت قراردادی در برابر مشترکینشان میتوان سخن گفت. مسئولیت در قسم نخست مبتنی بر احراز تقصیر آنهاست و از این رو، بررسی ارکان ایجاد کنندهی مسئولیت و از آن جمله رکن تقصیر جهت تحقّق مسئولیت مدنی ضروری به نظر میرسد. در قسم دوم نیز مسئولیت مبتنی بر تقصیر است و استدلالهای غیر این مستحکم به نظر نمیرسند. با وجود این، در نظام جدید حقوقی حاکم بر مسئولیت مدنی ارایه کنندگان خدمات اینترنتی که در اتّحادیه اروپا و کشوری چون ایالات متّحده آمریکا اکنون جریان دارد، آنها اصولاً مسئولیتی در قبال اعمال دیگران ندارند عنوان مقاله [English] A Comparative Research on Civil Liability of Internet Service Providers Emphazising on U.S.A and European Legal System چکیده [English] Internet Service Providers (ISPs) provide for their users a possible to access to internet and facilities on it. On the whole, we can talk about both on the tort liability of ISPs for acts connecting with them and liability for user’s activities. The later is the most important and arguable subject about ISP liability. Contractual liability is also another form of liability for ISPs. The liability in the first type is based on fault. Thus, it must be cleared the creating elements of liability as including the fault element in order to establish that liability. In the second type of ISP tort liability the fault liability system is currently used and the reasons for those who say as opposite to it are not acceptable. Notwithstanding, ISPs are currently impunity of liability in U.S. and European Systems in which this impunity are applied as rule کلیدواژه‌ها [English] Content Provider, Fault Liability System, Uncompensated Loss, An available contract, Non Liability Clause دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

همه پایه‌ها
more_vert مقاله هزینه نسبی پرورش کودک برای خانواده‌های ایرانی: تخمین‌های مقیاس معادل‌های بچه برای ایران

دانلود فایل

closeمقاله هزینه نسبی پرورش کودک برای خانواده‌های ایرانی: تخمین‌های مقیاس معادل‌های بچه برای ایران

مقاله علمی و پژوهشی " هزینه نسبی پرورش کودک برای خانواده‌های ایرانی: تخمین‌های مقیاس معادل‌های بچه برای ایران " مقاله ای است به زبان انگلیسیی در 22 صفحه و با 14 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد اقتصاد و الگو سازی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث  رگرسیون خوشه ای؛ هزینه فرزند؛ مشخصات جمعیتی؛ منحنی انگل؛ منحنی روتبارت؛ مقیاس معادل فرزند؛ ایران پرداخته شده است چکیده مقاله پیرو سخنرانی رهبر معظم ایران در تیر سال 1391 و انتقاد از برنامه کنترل جمعیت موجود در ایران و هشدار از یک جمعیت سالخورده در نتیجه این برنامه، گزارش شده بود که مقامات بهداشت بودجه‌های مربوط به برنامه ریزی خانواده را شروع به کم کردن کرده‌اند. همچنین گزارش می‌شد که مجلس ایران قصد اصلاح قانون سال 1372 برنامه ریزی خانواده را دارد، قانونی که مزایای اجتماعی برای خانوادهای پر جمعیت را محدود و دعوت به آموزش برنامه ریزی خانواده در مدارس میکرد. نتیجه موفقیت آمیز این تلاشها ایجاد یک رونق کودک در ایران خواهد بود. در 30 بهمن 1392 مجلس ایران قانون را اصلاح کرد که نتیجه آن برداشت محدودیتهای موجود داشتن فرزند بود. اما یک سیاست رونق کودک لازم است که پیشاپیش در برابر تعدادی از معیارها که برجسته ترین آنها هزینه نسبی پرورش کودک در خانوار است ارزیابی شود. در این مقاله ما استدلال میکنیم که سیستم مزایای کودک در ایران که تعدادی از خصوصیات اساسی خانوار را ندیده میگیرد، برای ارائه یک پیامد عادلانه کافی نیست، بخصوص اگر سیاست رونق کودک موفقیت آمیز باشد.  یک راه مقابله با این نارسائی، استفاده از اصل مقیاس معادل برای جبران مخارج کودک اضافه شده است. ما برای تخمین زدن مقیاس‌های معادل فرزند برای انواع خانوارهای مختلف بر اساس روش انگل و روتبارت از دادهای 1386-1363 هزینه و درآمد خانوار ایرانی (که سالانه توسط مرکز آمار ایران گردآوری میشود) استفاده میکنیم. ما پیدا می‌کنیم که خصوصیت اساسی خانوار( مثل اندازه و موقعیت جغرافیایی آن) و همچنین مشخصات جمعیت خانوار مانند تعداد فرزندان موجود و سسن آنها بر هزینه فرزند جدید تاثیر گذار است. مقادیر جبرانی که از تخمینهای ما پدیدار میشود حاکی از نیاز به طراحی مجدد سیستم مزایای کودک در ایران است. عنوان مقاله [English] Relative Cost of Child Rearing for Iranian Households: Estimates of Child Equivalence Scales for Iran چکیده [English] Following a recent speech (in July 2012) by the Iranian Supreme Leader in which he criticized the existing birth-control programs in Iran and warned that such programmers would lead Iran to facing an aging population, the health authorities were reported to have started cutting family planning budgets. It was also reported that the Iranian Parliament was considering the amendment of the 1993 family planning law which limited public benefits for larger families and called for education about family planning in schools. If they succeed, these attempts will bring about a baby-boom in Iran.  On the 20th of February 2013 the Iranian Parliament amended this law thus removing all the restrictions which were previously placed for having children[1]. But a baby-boom policy ought to be assessed, in advance, against a number of yardsticks prominent amongst which is the relative cost of child rearing to households. In this paper we argue that the existing child benefit system in Iran, which disregards a number of crucial features of households, is inadequate for delivering a fair outcome, especially in the event that a baby-boom policy succeeds. One way to overcome this inadequacy is to use, as basis for compensating households for the expenses of an additional child, the equivalence scales principle. We use Iran’s Household Expenditure and Income Surveys datasets for 1984-2007 (compiled annually by the Statistical Centre of Iran) to estimate the child equivalence scales ‒ based on both Engle’s and Rothbarth’s methodology ‒ for different household types. We find that households’ main features (size and geographic location) as well as their demographic characteristics such as the number of existing children and their age influence the cost of a new child. He compensation profile that emerges from our estimates suggests the need for redesigning Iran’s child benefit system. کلیدواژه‌ها [English] Cluster regression, cost of child, demographic features, Engel curve, Rothbarth curve, Child equivalence scale, Iran دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

همه پایه‌ها
more_vert مقاله ویژگی‌های محیطی و دوره حیات بنگاه‌های صنایع تولیدی ایران

دانلود فایل

closeمقاله ویژگی‌های محیطی و دوره حیات بنگاه‌های صنایع تولیدی ایران

مقاله علمی و پژوهشی " ویژگی‌های محیطی و دوره حیات بنگاه‌های صنایع تولیدی ایران" مقاله ای است در 30 صفحه و با 25 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد اقتصاد و الگو سازی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث  تمایزات منطقه‌ای؛ دوره حیات بنگاه‌های جدیدالورود؛ صنایع تولیدی ایران؛ الگوی مخاطره نسبی کاکس پرداخته شده است چکیده مقاله اگرچه مطالعات اندکی دوره حیات بنگاه‌های جدیدالورود را در برخی از صنایع تولیدی ایران موردبررسی قرار داده‌اند اما در هیچ‌کدام از مطالعات این حوزه عوامل محیطی مؤثر بر دوره حیات بنگاه‌ها مورد کنکاش قرار نگرفته است. بر این اساس، این مطالعه با هدف معرفی و شناسایی عوامل مؤثر بر دوره حیات بنگاه‌های جدیدالورود صنایع تولیدی ایران با تأکید بر ویژگی‌های محیطی (که در این مطالعه با تمایزات استانی مشخص شده) طراحی‌شده است. درمجموع از 20 متغیر در گروه‌های پنج‌گانه ویژگی‌های بنگاه، صنعت، مخارج، نیروی انسانی و محیطی، 9 متغیر به عوامل محیطی تأثیرگذار بر دوره حیات بنگاه‌ها در مناطق منظور و برای تبیین تأثیرات احتمالی این متغیرها بر دوره حیات از الگوی مخاطره نسبی کاکس استفاده ‌شده است. داده های مورد نیاز در این پژوهش نیز از نتایج سرشماری از کارگاه های صنعتی ده نفر کارکن و بیشتر مرکز آمار ایران و بر حسب بنگاه استخراج گردیده است. همسو با اکثر مطالعات این حوزه، نتایج این پژوهش نشان می‌دهد که متغیرهای محیطی نرخ بیکاری و تغییرات آن، رشد متوسط درآمد خانوار، رشد تولید ناخالص داخلی سرانه مناطق، تراکم و رشد جمعیت، نرخ باسوادی مناطق، رشد تسهیلات اعطایی بانک‌ها و امنیت دوره حیات بنگاه‌ها را به‌صورت معناداری تحت تأثیر قرار داده است. عنوان مقاله [English] Environmental Characteristics and Life Duration of Manufacturing Firms in Iran چکیده [English] Although a few studies have been done on the life duration of new firms entrant in Iranian manufacturing industries, but none of them studied the influence of environmental factors on firm's life duration. Accordingly, this study aims to introduce and identify those factors affecting life duration of Iranian manufacturing industries, by the emphasis on environmental characteristics (between provinces). Among 20 variablesin in five groups, namely firm as well as industry, expenditures, human and environment characteristics, 9 variables have categorized as environmental group. Using Cox proportional hazard model and SCI data at firm level, the findings of this paper show that the environmental variables such as unemployment rate and its changes, average growth rate of household income (as a substitution for market demand), growth rate of regional GDP per capita, density and growth of population, regional literacy rate, growth rate of banking facilities and security have significantly affected firms life duration. Consequently, the life duration of manufacturing industries can be assessed and predicted by internal and environmental factors and therefore the life duration is no random variable. کلیدواژه‌ها [English] Regional Differences, Life Duration of New Firms, Manufacturing Industries of Iran, Cox Hazard Function دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

همه پایه‌ها
more_vert مقاله بررسی اعمال مالیات سبز بر حامل‌های انرژی انتشار دهنده گاز دی‌اکسید کربن و منفعت مضاعف ناشی از آن در اقتصاد ایران

دانلود فایل

closeمقاله بررسی اعمال مالیات سبز بر حامل‌های انرژی انتشار دهنده گاز دی‌اکسید کربن و منفعت مضاعف ناشی از آن در اقتصاد ایران

مقاله علمی و پژوهشی " بررسی اعمال مالیات سبز بر حامل‌های انرژی انتشار دهنده گاز دی‌اکسید کربن و منفعت مضاعف ناشی از آن در اقتصاد ایران " مقاله ای است در 23 صفحه و با 20 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد اقتصاد و الگو سازی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث  مالیات سبز؛ منفعت مضاعف؛ الگوی تعادل عمومی قابل‌محاسبه؛ رفاه اجتماعی پرداخته شده است چکیده مقاله یکی از مهمترین چالش‌های فراروی دولت‌ها در قرن بیست و یکم، بحران‌های زیست‌محیطی است. به همین دلیل دولت‌ها می‌کوشند تا با اتخاذ سیاست‌ها و برنامه‌‌های مختلف، بر مشکلات فائق آیند. افزایش مصرف بی‌رویه سوخت‌های فسیلی نه تنها تحدیدی برای مصرف آینده آنها است، بلکه آثار منفی زیست محیطی آن نیز به عنوان مقوله مهم مورد توجه دولت‌مردان است. بر همین اساس در این مطالعه با استفاده از روش تعادل عمومی قابل‌محاسبه آثار رفاهی و زیست‌محیطی سیاست مالیات سبز بررسی‌ و تغییرات رفاه، میزان تولید و تغییرات آلاینده دی‌اکسید کربن برای سال 2015 در ایران و بخش‌های زغال‌سنگ، نفت، گاز و فرآورده‌های نفتی در قالب هشت سناریوی مالیاتی ارزیابی‌شده است. نتایج به‌دست‌آمده نشان می‌دهد که با وضع مالیات بر بخش‌های آلاینده، در همه سناریوها با لحاظ اثر مثبت کاهش آلودگی، تغییرات رفاه مثبت است و میزان آن با افزایش نرخ مالیات افزایش می‌یابد، اما تولید در تمامی سناریوها کاهش‌یافته است؛ درنتیجه در ایران با اعمال مالیات سبز منفعت مضاعف حاصل نمی‌شود، همچنین بالاترین نرخ رشد رفاه به ازاء نرخ مالیات 4 درصد (سناریوی چهارم) است که به‌عنوان نرخ بهینه در نظر گرفته می‌شود. عنوان مقاله [English] Investigating of Applying the Green Taxes on the Carbon Dioxide Emitter Energy Carriers and Its Double Dividend in Iran's Economy چکیده [English] One of the most important challenges faced by governments in the 21st century is the environmental crises. For this reason, governments try to overcome the difficulties by adopting various policies and programs. Increasing the excessive use of fossil fuels is not only a threat to their future consumption, but its negative environmental impacts are also considered by governments as an important issues. Accordingly, in the study, welfare and environmental effects of green taxation policy is investigated by using computable general equilibrium method. Also, the changes in welfare, production rate and carbon dioxide emissions in 2015 in Iran have been evaluated through eight tax scenarios for the sectors of coal, oil, gas and oil products. The results show that by applying the tax on pollutants, in all scenarios, the changes in welfare are positive in terms of the positive effect of reducing pollution and its rate increases with the increase of the tax rate; however, the production rate is reduced in all of the scenarios. As a result, there is no double dividend in applying green taxes in Iran, also, the highest rate of the welfare growth is based on a 4 percent tax rate (fourth scenario), which is considered as an optimal rate. کلیدواژه‌ها [English] Green Tax, Double Dividends, Computable General Equilibrium Model, Social Welfare دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

همه پایه‌ها
more_vert مقاله کاربرد رویکردهای احتیاطی و مرکانتیلیستی در شناسایی تعیین‌کننده‌های تغییرات ذخایر بین‌‌‌المللی در کشورهای اوپک

دانلود فایل

closeمقاله کاربرد رویکردهای احتیاطی و مرکانتیلیستی در شناسایی تعیین‌کننده‌های تغییرات ذخایر بین‌‌‌المللی در کشورهای اوپک

مقاله علمی و پژوهشی " کاربرد رویکردهای احتیاطی و مرکانتیلیستی در شناسایی تعیین‌کننده‌های تغییرات ذخایر بین‌‌‌المللی در کشورهای اوپک" مقاله ای است در 36 صفحه و با 37 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد اقتصاد و الگو سازی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث  ذخایر بین‌المللی؛ نوسان‌‌‌های قیمت نفت؛ کشورهای اوپک؛ مارکف-سوئیچینگ؛ میانگین گروهی ترکیبیپرداخته شده است چکیده مقاله اهمیت نقش ذخایر بین‌‌‌المللی در تأمین مالی کسری تراز پرداخت‌‌‌ها و ایجاد تعادل در بازار ارز، باعث توجه ویژه‌‌‌ی کشورهای جهان به این ذخایر طی دهه‌‌‌های اخیر شده است. از طرف دیگر برخی از ویژگی‌‌‌های اقتصادی در کشورهای گروه اوپک مانند وابستگی شدید اقتصادی به درآمدهای نفتی و عدم انعطاف‌‌‌پذیری در نظام ارزی، باعث اثرگذاری نوسان‌‌‌های قیمت نفت بر سطح ذخایر بین‌المللی در این کشورها می‌شود. بر این اساس با توجه به اهمیت نقش ذخایر بین‌‌‌المللی در اقتصاد کشورها و همچنین به دلیل محیط اقتصادی کشورهای گروه اوپک، در این مطالعه بر اساس دو رویکرد احتیاطی و مرکانتیلیستی، تعیین کننده‌‌‌های تغییرات ذخایر بین‌‌‌المللی در کشورهای گروه اوپک با استفاده از روش میانگین گروهی ترکیبی طی دوره‌‌‌ی 2016-1973 ارزیابی شده است. بر اساس نتایج، رویکردهای احتیاطی و مرکانتیلیستی تأیید می‌‌‌شوند و متغیرهای هزینه‌‌‌ی تعدیل، هزینه‌‌‌ی فرصت، عامل محرکه‌‌‌ی افزایش ذخایر، تغییرات تولید ناخالص داخلی سرانه، درجه‌‌‌ی باز بودن تجاری، نظام ارزی و شوک‌‌‌های مثبت و منفی قیمت نفت (استخراج شده بر اساس روش مارکف-سوئیچینگ)، به عنوان تعیین کننده‌های ذخایر بین‌المللی شناخته شدند و ضرایب این متغیرها در الگوها معنادار و علامت آن‌‌‌ها نیز موافق انتظار است عنوان مقاله [English] The Application of Precautionary and Mercantilism Approaches to identify the Determinants of International Reserves Changes in OPEC Countries چکیده [English] The importance of international reserves in the financing balance of payments deficit and adjusting the foreign exchange market disequilibrium, has led to serious consideration to this topic for different countries in recent decades. On the other hand, some specific economic conditions of OPEC countries such as economic dependence to oil revenues and the lack of suitable flexibility in exchange rate regime, lead to influence of oil price volatilities on international reserves in the countries. Hence, due to the important role of international reserves in economies and also the economic situation of OPEC countries, using the precautionary and mercantilism approaches, the determinants of international reserves changes have been evaluated using Pooled Mean Group method in OPEC countries during 1973-2016. According to the results, the precautionary and mercantilism approaches have been confirmed and variables such as adjustment cost, opportunity cost, the driving factor of the increase in international reserves, GDP per capita, the degree of trade openness, exchange rate regime, positive and negative shocks of oil price (estimated using Markov-Switching model), have been known as determinants of international reserves and their coefficients are significant and consistent with theoretical expectations. کلیدواژه‌ها [English] International Reserves, Oil Price Fluctuations, OPEC Countries, Markov-Switching, Pooled Mean Group دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

همه پایه‌ها
more_vert مقاله ارتباط متقابل مخارج بهداشتی دولت و رشد اقتصادی در کشورهای منتخب حوزه منا

دانلود فایل

closeمقاله ارتباط متقابل مخارج بهداشتی دولت و رشد اقتصادی در کشورهای منتخب حوزه منا

مقاله علمی و پژوهشی " ارتباط متقابل مخارج بهداشتی دولت و رشد اقتصادی در کشورهای منتخب حوزه منا: رویکرد سیستم معادلات همزمان " مقاله ای است در 33 صفحه و با 44 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد اقتصاد و الگو سازی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث  مخارج بهداشتی دولت؛ رشد اقتصادی؛ سیستم معادلات همزمان؛ روش حداقل مربعات دو مرحله‌‌‌ای؛ داده‌‌‌های ترکیبی پرداخته شده است چکیده مقاله سلامت از طریق افزایش توان نیروی انسانی ملی بر رشد اقتصادی تأثیر مهمی دارد. ارتقای سلامت، انسان‌هایی سالمتر و مولدتری به بار می‌آورد. همچنین سلامت و بهداشتِ مناسب، موجب بهبود و افزایش توان نیروی کار می‎شود که متعاقباً به افزایش تولید و رشد اقتصادی منجر می‌گردد. یکی از مسائل مهمی که دولت‌ها با آن روبه‌رو هستند سهم مخارج سلامتی تخصیص یافته به بخش بهداشت است .این مقاله با استفاده از برآورد معادلات همزمان در چارچوب الگوهای داده‌‌‌های ترکیبی و از طریق بکارگیری متغیرهای ابزاری و روش حداقل مربعات دو مرحله‎ای (G2SLS) به بررسی رابطه بین مخارج بهداشتی دولت و رشد اقتصادی در کشورهای منتخب حوزه منا در فاصله زمانی 2014-1995 پرداخته است. نتایج حاکی از تأثیر متقابل مخارج بهداشتی دولت و رشد اقتصادی بر یک دیگر در کشورهای مورد بررسی است. نتایج حاصل از مطالعه می‌تواند در زمینه طراحی سیاست‌های رشد و بهبود سرمایه انسانی مورد استفاده برنامه‌‌ریزان قرار گیرد. عنوان مقاله [English] Mutual Relationship between Government Health Expenditures and Economic Growth in Selected Countries of MENA Region: Simultaneous Equation System Approach چکیده [English] Health has an important impact on economic growth through increasing the ability of the national human resources. Health promotion leads to healthier and more productive people. Also, proper health and well-being will improve labor ability, which will subsequently lead to higher production and economic growth. One of the important issues facing the governments is the share of health expenditure allocated to the health sector. This paper uses the estimation of simultaneous equations in the framework of panel data models and through the use of instrumental variables and the two-stage least squares method (G2SLS) to investigate the relationship between government health expenditures and economic growth in selected countries of the MENA region during 1995-2014. The results indicate the effect of government health expenditures on economic growth and vice-versa in the selected countries. The results of the study can be used in designing growth policies and improving human capital. کلیدواژه‌ها [English] Government Health Expenditures, Economic Growth, Simultaneous Equation System, Two-stage Least Squares Method, panel data دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

همه پایه‌ها
more_vert مقاله بررسی ارتباط بین شهرنشینی و مصرف انرژی در استان‌‌‌های ایران

دانلود فایل

closeمقاله بررسی ارتباط بین شهرنشینی و مصرف انرژی در استان‌‌‌های ایران

مقاله علمی و پژوهشی " بررسی ارتباط بین شهرنشینی و مصرف انرژی در استان‌‌‌های ایران با بکارگیری الگوی STIRPAT تعمیم‌‌‌یافته " مقاله ای است در 28 صفحه و با 36 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد اقتصاد و الگو سازی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث  نرخ شهرنشینی؛ مصرف انرژی؛ الگوی STIRPAT تعمیم‌‌‌یافته؛ استان‌‌‌های ایران پرداخته شده است چکیده مقاله شهرنشینی یک انتقال ساختاری از نواحی روستایی به مناطق شهری است که از طریق ساز و کار‌‌‌های مختلفی بر روی مصرف انرژی تأثیر می‌‌‌گذارد. تبیین رابطه‌‌‌ی بین مصرف انرژی و شهرنشینی و مشخص کردن میزان و نحوه تأثیرگذاری آن می‌تواند در سیاست‌‌‌گذاری‌‌‌های بخش انرژی و سیاست‌‌‌گذاری‌‌‌های جمعیتی مفید واقع شود. به همین منظور در این مطالعه تلاش شده است، با بکارگیری الگوی STIRPAT تعمیم‌‌‌یافته علاوه بر بررسی نقش ساز و کار‌‌‌های مختلف اثرگذار بر مصرف انرژی، به برآورد این اثرات در کوتاه‌‌‌ و بلندمدت از طریق روش خودرگرسیون با وقفه‌‌‌های توزیعی داده‌‌‌های ترکیبی  مربوط به داده‌‌‌های 30 استان کشور طی دوره زمانی 1394-1383 پرداخته و با استفاده از روش تصحیح خطای برداری رابطه علیت بین مصرف انرژی و سایر متغیرهای توضیحی بررسی می‌‌‌گردد. نتایج برآوردها حاکی از وجود یک رابطه دو طرفه، مثبت و معناداری بین مصرف انرژی و شهرنشینی در کوتاه‌‌‌ و بلندمدت است. همچنین در این مطالعه فرضیه کوزنتس در مورد رابطه U معکوس بین شهرنشینی و مصرف انرژی رد نمی‌شود و می‌توان گفت رابطه بین این دو متغیر یک رابطه مثبت ولی کاهنده است. رابطه سایر متغیرها از جمله؛ درآمد سرانه، شاخص تکنولوژی و تعداد خودروها نیز با مصرف انرژی مثبت و معنادار بوده است. عنوان مقاله [English] The Relationship between Urbanization and Energy Consumption in the Provinces of Iran; Applying the Generalized STIRPAT Model چکیده [English] Abstract Urbanization is a structural transition from rural to urban areas which have been influenced by energy consumption of various channels. Explaining the relationship between energy consumption and urbanization and specifying the amount and how it can influence policies in the energy sector and policies of the population is helpful. This study uses the generalized STIRPAT model to examine the role of various channels which are affect the energy consumption. These effects are estimated at the short and long-run through the Panel Auto Regressive Distributed Lag with data of 30 provinces during 2004-2015. Moreover, the vector error correction model of energy consumption and other explanatory variables are investigated. Our results show that there is a two-way relationship of positive and significant between energy consumption and urbanization in the short and long-run. Also in this study, Kuznets hypothesis regarding in the U inverse relationship between urbanization and energy consumption is not rejected and it can be said the relationship between these two variables is a positive relationship but decreasing. Also, the effect of other variables such as income per capita, technology index and the number of vehicles on energy consumption are positive and significant. کلیدواژه‌ها [English] urbanization rate, energy consumption, Generalized STIRPAT Model, Iran Provinces دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .