مقالات سیاستها و پژوهشهای اقتصادی
مقاله توزیع بهینه منابع بودجه استانی بر پایه یک مدل کنترل بهینه
تاریخ 18 بهمن 1398 ساعت 01:22:47
کد خبر: 009110
مقاله توزیع بهینه منابع بودجه استانی بر پایه یک مدل کنترل بهینه

مقاله علمی و پژوهشی " توزیع بهینه منابع بودجه استانی بر پایه یک مدل کنترل بهینه" مقاله ای است در 22 صفحه و با 39 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد سیاست ها و پژوهشهای اقتصادی منتشر شده است

در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث توزیع بهینه منابع مالی، رشد متوازن منطقه‌ای، نظریه کنترل بهینه، تعادل بلند مدت، تحلیل سلسله مراتبی پرداخته شده است

چکیده مقاله

هدف این مطالعه، ارائه مدلی جهت تخصیص بهینه استانی منابع بودجه­ای با توجه به اولویت­های استان­ها و در راستای رفع تمرکز مالی و عدم تعادل فضایی کشور و کاهش نابرابری های منطقه­ای است، به نحوی که حداکثر رفاه اجتماعی را تضمین نماید. برای این منظور یک مدل پویا مبتنی بر نظریه کنترل بهینه طراحی شده و نقطه تعادل بلند مدت این مدل که بیانگر سطوح بهینه تخصیص منابع مالی به استان­های کشور است، با تمرکز بر 12 شاخص کلان شامل نسبت جمعیت ، نرخ مرگ و میر نرخ بیکاری و ضریب جینی، شاخص وزنی امکانات آموزشی، نرخ باسوادی و نرخ مشارکت اقتصادی، نسبت تولید داخلی استان به کشور و نسبت ارزش افزوده بخش­های کشاورزی، صنعت و خدمات به کل کشور و شاخص وزنی امکانات بهداشتی محاسبه گردیده است.  همچنین، پویایی جواب بهینه کوتاه­مدت مدل نیز مورد تحلیل قرار گرفته شده است. بر پایه نتایج، اگر سیاست­گذار و برنامه­ریز بودجه به این 12 شاخص اهمیت یکسان بدهد، با توجه به نقطه تعادل بلندمدت مدل، سهم بیشتری از بودجه به استان­های کمتر توسعه­یافته اختصاص پیدا می­کند که مطابق با شیوه جاری بودجه­ریزی استانی نیست. نتایج همچنین نشان می­دهد که تغییر اولویت در برنامه­ریزی بودجه­ای سبب تغییر نقطه تعادل بلندمدت مدل و تغییر ترکیب سهم بهینه بودجه تخصیص یافته به استان­های کشور می­شود.

دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

دانلود مقاله PDF