مقالات سیاستها و پژوهشهای اقتصادی
مقاله تأثیر پذیرش شرکت‌ها در بورس اوراق بهادار بر بهره‌وری
تاریخ 19 دی 1398 ساعت 00:04:19
کد خبر: 006772
مقاله تأثیر پذیرش شرکت‌ها در بورس اوراق بهادار بر بهره‌وری

مقاله علمی و پژوهشی " تأثیر پذیرش شرکت‌ها در بورس اوراق بهادار بر بهره‌وری: رویکرد تحلیل پوششی داده‌ها (DEA)" مقاله ای است در 16 صفحه و با 17 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد سیاست ها و پژوهشهای اقتصادی منتشر شده است

در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث بهره‌وری، تحلیل پوششی داده‌ها، پذیرش شرکت‌ها در بورس، رشد اقتصادی پرداخته شده است

چکیده مقاله

ارتقای بهره‌ورری به‌عنوان یکی از راهکارهای مهم تأمین رشد اقتصادی و افزایش رقابت‌پذیری بنگاه‌ها مورد توجه بوده است، به گونه‌ای ‌که کشورهای موفق بخش قابل ملاحظه‌ای از رشد تولید خود را از این طریق به‌دست آورده‌اند. از سویی، توسعه بورس اوراق بهادار از ابزارهای مهم جهت نیل به رشد پایدار اقتصادی و افزایش بهره‌وری محسوب می‌شود. هدف این تحقیق بررسی تأثیر پذیرش شرکت‌ها در بورس اوراق بهادار بر کارایی فنی (بهره‌وری) شرکت‌های مزبور می‌باشد. در این راستا، 17 شرکت از شرکت‌های متعلق به گروه صنعت سیمان، گچ و آهک انتخاب شده و کارایی فنی آنها با رویکرد تحلیل پوششی داده‌ها در طول 3 سال پیش و پس از پذیرش در بورس مورد محاسبه قرار گرفته است. نتایج تحقیق حاکی از افزایش بهره‌وری شرکت‌ها پس از پذیرفته شدن در بورس اوراق بهادار است، به گونه‌ای ‌که میانگین شاخص بهره‌وری از 603/. پیش از پذیرش در بورس به 660/. پس از پذیرش افزایش یافته است. علاوه بر این، با مقایسه شاخص‌های بهره‌وری پیش و پس از پذیرش در بورس از طریق آزمون مقایسه زوجی این افزایش در بهره‌وری معنادار است.

دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

بهره‌وری+تحلیل پوششی داده‌ها+پذیرش شرکت‌ها در بورس+رشد اقتصادی + مقالات اقتصادی+پژوهشهای اقتصادی+سیاستهای اقتصادی

دانلود مقاله PDF

مطالب مرتبط: