مقالات سیاستها و پژوهشهای اقتصادی
مقاله مدلسازی رونق و رکود بازار مسکن تهران با در نظرگرفتن پویایی‌های اجتماعی
تاریخ 15 دی 1398 ساعت 21:19:48
کد خبر: 006534
مقاله مدلسازی رونق و رکود بازار مسکن تهران با در نظرگرفتن پویایی‌های اجتماعی

مقاله علمی و پژوهشی " مدلسازی رونق و رکود بازار مسکن تهران با در نظرگرفتن پویایی‌های اجتماعی" مقاله ای است در 26 صفحه و با 31 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد سیاست ها و پژوهشهای اقتصادی منتشر شده است

در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث پویایی‌های اجتماعی، انتظارات ناهمگن، اقتصاد مبتنی بر عوامل، بازار مسکن تهران پرداخته شده است

چکیده مقاله

شناسایی علل اصلی شکل‌گیری حباب سوداگرانه در بخش مسکن به‌دلیل اهمیت این بخش در رشد اقتصادی، ‌ایجاد اشتغال و رفاه خانوارها همواره مورد توجه بوده است. با وجود اینکه تقریباً توافق عمومی در مورد نقش انتطارات در شکل‌گیری حباب‌ها وجود دارد، اما مطالعات اندکی به مدلسازی آن پرداخته‌اند. در این تحقیق تلاش شده است تا با استفاده از رهیافت اقتصاد مبتنی بر عوامل و با فرض ناهمگن بودن انتظارات عوامل در مورد تغییرات آتی قیمت‌ها و وجود پویایی‌های اجتماعی، نحوه شکل‌گیری حباب و فروپاشی آن در قیمت مسکن تهران مدلسازی شود. از شاخص فصلی قیمت حقیقی مسکن تهران برای مدلسازی و شبیه‌سازی تجربی رونق و رکود مسکن در دوره (1387-1384) استفاده شده است. نتایج مدلسازی نشان می‌دهد که وجود نااطمینانی در مورد تغییرات آتی قیمت از یک سو و انتظارات ناهمگن تقاضاکنندگان مسکن در مورد آن از سوی دیگر از طریق ایجاد پویایی‌های اجتماعی بین تقاضا‌کنندگان می‌تواند شکل‌گیری حباب سوداگرانه در مسکن تهران را توضیح دهد.

دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

دانلود مقاله PDF