مقالات مدیریتی و آینده پژوهی
دانلود مقاله نقش شبکه های اجتماعی مجازی در راهبردهای یادگیری
تاریخ 05 فروردین 1398 ساعت 14:47:18
کد خبر: 000548
دانلود مقاله  نقش شبکه های اجتماعی مجازی در راهبردهای یادگیری

مقاله علمی و پژوهشی نقش شبکه های اجتماعی مجازی در راهبردهای یادگیری خودتنظیمی و رشد توانایی آیندهپژوهی دانشجویان مقاله ای است که در 15 صفحه و با 45 عنوان فهرست منابع منتشر شده است.

در این مقاله علمی به موضوعات شبکه‌های اجتماعی مجازی؛ راهبردهای یادگیری خودتنظیمی و رشد توانایی آینده پژوهی اشاره شده است.