مقالات سیاستها و پژوهشهای اقتصادی
مقاله بررسی اثر تسهیلات بانکی بر ارزش‌افزوده بخش صنعت و معدن
تاریخ 25 آذر 1398 ساعت 01:03:51
کد خبر: 005259
مقاله بررسی اثر تسهیلات بانکی بر ارزش‌افزوده بخش صنعت و معدن

مقاله علمی و پژوهشی " بررسی اثر تسهیلات بانکی بر ارزش‌افزوده بخش صنعت و معدن" مقاله ای است در 22 صفحه و با 18 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد سیاست ها و پژوهشهای اقتصادی منتشر شده است

در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث ‌ارزش افزوده، ‌بخش صنعت و معدن، تسهیلات ثابت، تسهیلات سرمایه در گردش، ‌روش ARDL، معادلات همزمان پرداخته شده است

چکیده مقاله

در این مطالعه اثر تسهیلات بانکی بر ارزش افزوده بخش صنعت و معدن بررسی شده است.درواقع، با استفاده از داده‌های سری زمانی سال‌های (۱۳86-1356) و برآورد الگوی معادلات همزمان با بهره‌گیری از روش 3SLS نشان داده شده که تسهیلات بانکی بر ارزش افزوده بخش صنعت و معدن مؤثر بوده و به طور متوسط، کشش‌های تسهیلات ثابت و سرمایه در گردش نسبت به ارزش افزوده به ترتیب برابر با 05/0 درصد و 14/0 درصد می‌باشد.

دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

دانلود مقاله PDF