مقالات معارف اسلامی
مقاله علمی و پژوهشی اعجاز علمی عبارت «تَصریف الریاح» در قرآن کریم
تاریخ 03 فروردین 1398 ساعت 18:05:09
کد خبر: 000514
مقاله علمی و پژوهشی اعجاز علمی عبارت «تَصریف الریاح» در قرآن کریم

مقاله علمی و پژوهشی اعجاز علمی عبارت «تَصریف الریاح» در قرآن کریم مقاله ای است که در 23 صفحه و با 41 عنوان فهرست منابع منتشر شده است .

در این مقاله اعجاز علمی؛ تصریف الریاح؛ علوم جو و قرآن کریم مورد بحث و بررسی قرار گرفته است