مقالات سیاستها و پژوهشهای اقتصادی
مقاله پیش‌بینی قیمت گوشت مرغ و تخم مرغ با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی در ایران
تاریخ 21 آذر 1398 ساعت 15:48:30
کد خبر: 005067
مقاله پیش‌بینی قیمت گوشت مرغ و تخم مرغ با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی در ایران

مقاله علمی و پژوهشی " پیش‌بینی قیمت گوشت مرغ و تخم مرغ با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی در ایران" مقاله ای است در 20 صفحه و با 23 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد سیاست ها و پژوهشهای اقتصادی منتشر شده است

در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث پیش‌بینی قیمت، گوشت مرغ، تخم‌مرغ، شبکه عصبی مصنوعی پرداخته شده است

چکیده مقاله

این مطالعه با هدف پیش‌بینی قیمت اسمی و واقعی گوشت مرغ و تخم مرغ طی دوره (1384-1346) انجام شده است. پس از بررسی ایستایی سری‌های مورد استفاده برای بررسی تصادفی ‌بودن متغیرها از دو آزمون ناپارامتریک والد- ولفویتز و پارامتریک دوربین- واتسون استفاده شد. براساس نتایج این آزمون‌ها، تمام سری قیمت اسمی و واقعی محصولات یاد شده به‌عنوان سری‌های غیرتصادفی و قابل پیش‌بینی ارزیابی شدند. الگوهای مورد استفاده برای پیش‌بینی شامل الگوهای ARIMA و شبکه عصبی مصنوعی می‌باشد. یافته‌های مطالعه نشان‌دهنده برتری‌کامل الگوی ARIMA در پیش‌بینی قیمت اسمی محصولات منتخب است. درخصوص سری‌های قیمت واقعی محصولات نیز روش شبکه عصبی مصنوعی برتری نسبی داشت. اما با وجود این مشخص شدکه در مورد سری‌های واقعی منتخب بهتر است که از هر دو روش به‌صورت همزمان استفاده شود.

دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

دانلود مقاله PDF

مطالب مرتبط: