مقالات مدیریت منابع انسانی
مقاله الگوی تحلیل چیستی استعداد
تاریخ 23 آبان 1398 ساعت 22:40:01
کد خبر: 003804
مقاله الگوی تحلیل چیستی استعداد

مقاله علمی و پژوهشی " الگوی تحلیل چیستی استعداد" مقاله ای است در 28 صفحه و با 59 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد مدیریت منابع انسانی منتشر شده است

در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث فطرت؛ استعدادهای ذاتی؛ استعدادهای منحصربه‌فرد؛ کشف استعداد؛ هرم استعدادها پرداخته شده است

چکیده مقاله

زندگی قوی و استوار بر گِرد استعداد منحصربه‌فرد و برتر خویش قوام و دوام می‌یابد و رمز موفقیت سازمان‌ها، در کشف و به‌کارگیری استعداد برتر هر کدام از کارکنان نهفته است؛ اما در این میان آنچه مهم است، کشف استعداد برتر خویش است. بر این اساس، پژوهش حاضر به‌منظور کمک به افراد برای کشف استعداد برترشان، چیستی استعداد را مورد بررسی قرار داده است.

نتایج تحقیق، نشان می‌دهد که انسان دارای داشته‌های ذاتی و تکوینی طبع، غریزه و فطرت بوده و هر انسانی در این سه عرصه منحصربه‌فرد است. معمولاً طبع و غریزه به‌طور خودکار از قوه به فعلیت درمی‌آیند؛ اما انسان در شکوفا کردن یا نکردن فطرت آزاد است. کشف شد که در عرصه‌ی فطرت (که آگاهانه و اختیاری است)، هر فردی دارای مجموعه‌ای از استعدادهای منحصربه‌فرد است که نظم آنها از ساختار یک هرم پیروی می‌کند. قاعده‌ی هرم، بیانگر استعدادهای ضعیف‌تر فرد و رأس آن بیانگر استعداد برتر او است. هر فرد برای رسیدن به موفقیت، باید به کاری بپردازد که در آن دارای استعداد برتر است؛ یعنی، در رأس هرم استعدادهایش که همان استعداد برترش است- سرمایه‌گذاری کند؛ اما شناسایی این استعداد برتر که مهم‌ترین کشف انسان است، کاری مشکل می‌‌باشد. در این راستا، پژوهش حاضر به کشف معیارهایی رسیده است که می‌توانند همانند قطب‌نما ما را در امر هدایت به سمت هرم استعدادهای‌مان و خصوصاً استعداد برترمان کمک کنند

عنوان مقاله [English]

The Analytic Model of the Nature of Intellect

چکیده [English]

Strong and stable life keeps on moving around its unique and top talent. The secret of the success of the organizations is due to the discovery and application of their employees' talent. Yet, the most important matter is to discover one's own top talent. Hence, this research is intended to find out the nature of talent in order to help people find out their own top talent.

Research findings show that each man has got his own unique inborn and acquired features, including special temperament, instinct, and innateness. Human's temperament and instinct actualize naturally. However, it depends on him whether to nurture his innateness or not. Each person has a set of unique talent ordered according to a pyramidal system. The base of the pyramid shows weaker talent, while its top illustrates man's top talent. Each person is supposed to follow the career which goes with his top talent. He must invest on the talent positioned on the top of the pyramid. Yet, identification of this top talent, which is the most important of one's detection, is a matter of consideration. The findings of this research present some specific indicators that can lead us, like a compass, towards our talent pyramid, especially to its top point.

 کلیدواژه‌ها [English]

Innateness, Talent, Inborn Talent, Unique Talent, Detection of Talent, Talent Pyramid

دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواننداز محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .