مقالات مدیریت منابع انسانی
مقاله بررسی عوامل مؤثر بر بهره‌وری نیروی انسانی با استفاده از مدل BSC
تاریخ 20 آبان 1398 ساعت 23:22:25
کد خبر: 003725
مقاله بررسی عوامل مؤثر بر بهره‌وری نیروی انسانی با استفاده از مدل BSC

مقاله علمی و پژوهشی " بررسی عوامل مؤثر بر بهره‌وری نیروی انسانی با استفاده از مدل BSC" مقاله ای است در 22 صفحه و با 54 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد مدیریت منابع انسانی منتشر شده است

در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث بهره‌وری؛ بهره‌وری نیروی انسانی؛ عوامل و معیارها؛ ‌روش معادلات ساختاری؛ کارت امتیازی متوازن پرداخته شده است

چکیده مقاله

این تحقیق در راستای شناسایی عوامل و معیارهای مؤثر برای بهره‌وری نیروی انسانی‌ در محیط یک سازمان نظامی‌صنعتی انجام شده است. از لحاظ روش توصیفی‌تحلیلی و از لحاظ هدف کاربردی است. جامعه آماری شامل کلیه مدیران و کارشناسان ارشد و نمونه آماری شامل 257 نفر است که با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی انتخاب شده‌اند. با استفاده از روش دلفی در دو دور، مؤلفه‌ها مطابق با شرایط سازمانی جامعه مورد بررسی بومی‌سازی شد و در قالب ابعاد مدل کارت امتیازی متوازن (BSC) طبقه‌بندی گردیدند. همچنین با استفاده از پرسش‌نامه محقق‌ساخته اطلاعات جمع‌آوری شد و با به‌کارگیری روش معادلات ساختاری و نرم‌افزار PLS داده‌های تحقیق مورد تحلیل قرار گرفت. نتایج حاصل از تحقیق شامل شناسایی 45 شاخص موثر بر بهره‌وری نیروی انسانی و طبقه بندی در ابعاد مشتری، مالی، فرایندهای داخلی و یادگیری و رشد (ابعاد مدل کارت امتیازی متوازن) می‌باشد.

عنوان مقاله [English]

A Study of the Effective Factors in Human Resource Productivity by the Use of BSC Model

چکیده [English]

This research is intended to identify the factors and standards affecting human resource productivity at an industrial-military organization. This descriptive-analytic research follows an applied goal. The research population included all managers and specialists of the organization from whom 257 members were selected randomly as the sample group. Delphi method was used twice to localize the components. They were then classified according to BSC. Data was collected by self-made questionnaire. Structural equation and PLS software were employed to analyze the data. The results came out with 45 indicators related to human resource productivity. They were classified into aspects of customer, financial, internal processes, learning, and development.

 

کلیدواژه‌ها [English]

productivity, Human Resource Productivity, Factors and Standards, Structural Equation Method, Balance Scorecard (BSC)

دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواننداز محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

دانلود مقاله PDF