مقالات مدیریت منابع انسانی
مقاله برنامه‌ریزی نیروی انسانی برای پیش‌بینی تقاضای هیئت علمی در دانشگاه فردوسی مشهد
تاریخ 20 آبان 1398 ساعت 22:07:59
کد خبر: 003717
مقاله برنامه‌ریزی نیروی انسانی برای پیش‌بینی تقاضای هیئت علمی در دانشگاه فردوسی مشهد

مقاله علمی و پژوهشی " برنامه‌ریزی نیروی انسانی برای پیش‌بینی تقاضای هیئت علمی در دانشگاه فردوسی مشهد " مقاله ای است در 23 صفحه و با 40 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد مدیریت منابع انسانی منتشر شده است

در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث برنامه‌ریزی نیروی انسانی؛ پیش‌بینی تقاضای نیروی انسانی؛ تحلیل رگرسیون؛ تحلیل روند؛ هیئت علمی پرداخته شده است

چکیده مقاله

تأمین نیروی انسانی مناسب یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های سازمان‌های امروزی است. اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها به لحاظ دارا‌بودن ویژگی‌های خاص به محض نیاز، در دسترس سازمان نیستند و همین امر برنامه‌ریزی در جهت پیش‌بینی تقاضای آنها را امری اجتناب‌ناپذیر می‌کند. در این پژوهش با استفاده از تحلیل روند که یکی از روش‌های برآورد کمی است، ابتدا متغیرهای پیش‌بین شامل تعداد دانشجویان کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری و تعداد مقاله‌ها در پنج‌سال آینده به دست می‌آیند و سپس با مدل‌های معادلات رگرسیونی تعداد اعضای هیئت علمی به تفکیک مرتبة علمی، سن و جنسیت در دورة زمانی ۱۳۹۶-۱۳۹۲ پیش‌بینی می‌شوند. از ۱۰۲ نفر عضو هیئت علمی پیش‌بینی‌شده تا سال ۱۳۹۶ بیشترین تعداد متعلق به مرتبة دانشیاری و ردة سنی ۴۶ تا ۵۵ سال می‌باشد؛ همچنین درصد اعضای هیئت علمی زن، رشد قابل توجهی را نشان می‌دهد.

عنوان مقاله [English]

Manpower Planning for Predicting the Demands of Academic Members at Firdausi University

چکیده [English]

Providing appropriate manpower is one of the major concerns of today's organizations. As faculty members hold special characteristics, they may not be at hand as soon as they are needed. Hence, planning for predicting the demands of faculty members is vitally important. The researchers employed trend analysis, as a quantitative estimation, to conduct the research. Firs, the variable of prediction, including the amount of students at undergraduate and post graduate levels and the amount of articles in the five coming days were estimated. Then, using regression equation models, the amount of faculty members, as well as their academic ranks and their ages and genders were estimated for the period of 2013 to 2017. 102 academic members were predicted most of whom were associate professors between the ages of 46 to 55. The number of female faculty member increased significantly. 

کلیدواژه‌ها [English]

Manpower Planning, Prediction of Manpower Demands, Regression Analysis, Trend analysis, faculty members

دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواننداز محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

دانلود مقاله PDF