مقالات مدیریت منابع انسانی
مقاله آسیب‌شناسی فرایند جذب هیئت‌علمی در دانشگاه‌های دولتی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
تاریخ 16 آبان 1398 ساعت 20:27:07
کد خبر: 003573
مقاله آسیب‌شناسی فرایند جذب هیئت‌علمی در دانشگاه‌های دولتی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

مقاله علمی و پژوهشی " آسیب‌شناسی فرایند جذب هیئت‌علمی در دانشگاه‌های دولتی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری" مقاله ای است در 28 صفحه و با 53 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد مدیریت منابع انسانی منتشر شده است

در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث دانشگاه‌های دولتی وزارت علوم؛ تحقیقات و فناوری؛ فرایند جذب اعضای هیئت‌علمی؛ آسیب‌شناسی؛ صاحب‌نظران پرداخته شده است

چکیده مقاله

موضوع این تحقیق، آسیب‌شناسی فرایند جذب هیئت‌علمی در دانشگاه‌های دولتی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری است. برای این منظور از روش پدیدار‌نگاری و ابزار مصاحبۀ پاره‌ساختاریافته استفاده شد. روایی صوری و محتوایی سؤالات مصاحبه توسط متخصصان و پایایی تحلیل‌ها با روش پایایی بازآزمون (91/0) و پایایی بین کدگذران (78/0) تأیید شد. جامعۀ موردنظر، تمامی متخصصان آموزش عالی و متصدیان جذب هیئت‌علمی بودند که با روش نمونه‌گیری هدف‌دار، شناسایی و مورد مصاحبه قرار گرفتند که تحقیق در تعداد 25 نفر به اشباع نظری رسید. مصاحبه‌ها، ضبط، پیاده‌سازی و تحلیل و کدگذاری شد که منتج به شناسایی 24 آسیب در ابعاد چهارگانه: برنامه‌ریزی، نیرویابی، انتخاب و انتصاب شد که مهم‌ترین آسیب در هر یک از ابعاد به‌ترتیب: عدم وجود استانداردهای مشخص برای تخصیص سهمیه‌های استخدام، ضعف سامانۀ ثبت‌نام، یکسانی استانداردهای صلاحیت‌های علمی برای همۀ دانشگاه‌ها و رشته‌ها، تعویق در صدور حکم استخدامی برخی متقاضیان و طولانی‌شدن فرایند استخدام شناخته شد. درپایان نیز مبتنی بر ادبیات تحقیق و واقعیت‌های دانشگاه‌های کشور، راهکارهایی اصلاحی پیشنهاد شد که ازجمله مهم‌ترین آنها‌، تغییر در برخی قوانین بود.

عنوان مقاله [English]

Pathology of Employing Academic Staff for the Universities of the Ministry of Science, Research, and Technology

چکیده [English]

This research is aimed at the pathology of employing academic staff for universities. The researchers applied phenomenology method and partly-structured interviews to conduct the research. The face validity and content validity of the questions were confirmed by specialists. The reliability of the analyses was assessed by test-retest method (0.91 for retest and 0.78 for coders). The research population included all the experts of higher education and staff recruitment. Interviews were made by a sample of 25 experts which resulted in saturation. The interviews were analyzed and coded. The result illustrated 24 problems which were classified in four groups: planning, detection, selection, and appointment. The following problems were notified: lack of proper standards for allocation, weak registration system, lack of consistent standards for scientific competencies for all universities, prolonged time procedure for recruitment. Finally, based the perceived realities in the existing situation, some solutions were proposed which required changing some regulations.

کلیدواژه‌ها [English]

Public University at the ministry of science, Research, and technology, Research and Technology, the process of employing academic staff, pathology, scholars

دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواننداز محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

دانلود مقاله PDF