مقالات مدیریت منابع انسانی
مقاله الگوی توسعه تفکر راهبردی مدیران ارشد بانک انصار
تاریخ 15 آبان 1398 ساعت 16:10:24
کد خبر: 003553
مقاله الگوی توسعه تفکر راهبردی مدیران ارشد بانک انصار

مقاله علمی و پژوهشی " الگوی توسعه تفکر راهبردی مدیران ارشد بانک انصار" مقاله ای است در 31 صفحه و با 38 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد مدیریت منابع انسانی منتشر شده است

در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث تفکر راهبردی؛ برنامه‌ریزی راهبردی؛ بانک انصار پرداخته شده است

چکیده مقاله

محیط کسب‌وکار امروز، محیطی متلاطم، غیرقابل پیش‌بینی با تغییرات پیچیده و غیرخطی، تحولات ناپیوسته و رقابتی، ضرورتی را برای بانک انصار  ایجاد می‌کند که برای بقا و رشد در محیط رقابتی، با تشخیص به‌موقع وکشف فرصت­ها، منافع بازار را نصیب خود سازند. هدف اصلی تحقیق حاضر، طراحی الگوی توسعۀ تفکر راهبردی مدیران ارشد بانک انصار است. پژوهش حاضر از نوع ماهیت موضوع، پژوهشی تجویزی (هنجاری) و به‌لحاظ هدف، کاربردی است. در این جهت الگوی برساختۀ مبتنی بر مطالعات نظری، با استفاده از روش میدانی ارزیابی و اعتبارسنجی انجام شد. در این جهت، جامعۀ موردمطالعۀ پژوهش حاضر را مدیران ارشد صنعت بانکداری و بانک انصار  تشکیل می­دهند که به­صورت هدف‌مند نمونه­ای از آن انتخاب شد و جامعۀ آماری شامل36 نفر از  مدیران ارشد نظام بانکی و خبرگان بانکی دارای دانش و تجربه مدیریت راهبردی بود که در این ارزیابی برای تحلیل نتایج و استخراج داده‌های جمع‌آوری‌شده از طریق پرسشنامۀ استاندارد با ضریب کرونباخ 0.893 و از طریق نرم‌افزار spss و pls3 با استفاده از روش‌های آماری توصیفی و استنباطی، داده‌ها تجزیه‌وتحلیل شد. یافته‌های حاصل از تحقیق پس از آزمون و تحلیل‌های مرتبط با سؤالات، الگوی توسعۀ تفکر راهبردی مدیران ارشد بانک انصار را تأیید کرد.

عنوان مقاله [English]

A Model of Developing Strategic Thinking for Chief Managers at Ansar Bank

چکیده [English]

The chaotic and unpredictable business environment with intricate and nonlinear changes and inconsistent and competitive fluctuations has caused a serious requirement for Ansar Bank in promote its situation by on time detection of the opportunities and to stand above all in this competitive market.  The main goal of this research is to design a model of developing strategic thinking for chief managers of Ansar Bank. This normative research follows an applied purpose. Accordingly, the constructed model based on theoretical studies, is evaluated and validated through field research. Research population includes the chief managers of banking industry and Ansar Bank. The sample group is designed purposefully. It includes 36 chief managers and banking experts having strategic management experience. Data collection and analysis are conducted through standardized questionnaires with Cronbach's alpha coefficients equal to 0.893, and SPSS and PLS3 through descriptive and inferential statistics. After conducting the tests and related analyses, the results confirmed the model of developing strategic thinking for chief managers of Ansar Bank.

کلیدواژه‌ها [English]

Strategic thinking, Strategic planning, Ansar Bank

دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواننداز محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

دانلود مقاله PDF