مقاله طراحی ابزار سنجش و بررسی همسویی عمودی راهبردی منابع انسانی

مقاله طراحی ابزار سنجش و بررسی همسویی عمودی راهبردی منابع انسانی

مقاله علمی و پژوهشی " طراحی ابزار سنجش و بررسی همسویی عمودی راهبردی منابع انسانی" مقاله ای است در 24 صفحه و با 33 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد مدیریت منابع انسانی منتشر شده است

در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث همسویی استراتژیک منابع انسانی، مشاغل استراتژیک، مدل شایستگی، مدیریت استراتژیک منابع انسانی پرداخته شده است

چکیده مقاله

افزایش میزان کارایی سازمان دارند. برای بهره‌گیری از این توان، سازمان باید سیستم‌های منابع انسانی را به‌گونه‌ای طراحی و اجرا کند که افزون‌بر هم‌راستایی با راهبرد‌های کلان سازمان و همچنین هم‌راستایی درونی بین کارکردهای مدیریت منابع انسانی، بر شایستگی‌های کارکنان متمرکز باشد. این مهم ابتدا نیازمند این است که سازمان‌ها میزان کنونی همسویی راهبردی سیستم‌های منابع انسانی خود را بسنجند و سپس برای بهبود و اصلاح آن بکوشند. هدف از این پژوهش، طراحی مجموعه ابزارهایی برای سازمان‌هاست که به‌وسیله آن سازمان‌ها بتوانند میزان همسویی سیستم‌های منابع انسانی خود را با راهبرد‌های سازمان بسنجند و سپس درجهت بهبود این سیستم‌ها تلاش کنند. روش پژوهش حاضر، مطالعه موردی کمی و موردمطالعه شرکت سایپا می‌باشد. ابزار گردآوری داده‌ها در مراحل مختلف پژوهش، مصاحبه‌های ساختاریافته و پرسشنامه است. در این پژوهش، به‌طورکامل و گام‌به‌گام، روش طراحی ابزارها و ارزیابی همسویی راهبردی منابع انسانی توضیح داده ‌شده است و درنهایت مشخص شد که براساس ابزار طراحی‌شده، میزان همسویی راهبردی منابع انسانی شرکت سایپا در سطح متوسط (58.82) است. بنابراین، در راستای تقویت همسویی اقدامات و راهبرد سازمان، توصیه‌هایی از منظر مدیریت منابع انسانی، پیشنهاد شده است.

عنوان مقاله [English]

Designing Measurement Instruments and Appraising Human Resources Strategic Vertical Alignment

چکیده [English]

Researchers believe that human resource systems have a high strategic capacity for increaseing organization performance. To take advantage of this power, organizations must design and implement human resource systems so that they focus on staff competencies as well as alignment with the organization's grand strategies and internal configuration in human resource management functions. To do so, organizations’ current level of strategic alignment of human resource systems should be primarily measured. Then, organizations should try to modify and improve it. The purpose of this research is to design a set of tools for organizations to measure the degree of alignment of their human resource systems with organizational strategies and then try to improve them. This research follows a quantitative case study conducted in Saipa. The data gathering methods include structured interviews and questionnaires to be used at different stages. A complete and step-by-step approach, the methods of designing the tools, and evaluation of the strategic alignment of human resources are explained in the research. The researchers found out that, based on the designed tools, Saipa's strategic human resource alignment level was moderate (58.82). Therefore, in order to strengthen the alignment of the organization's performance strategy, suggestions are proposed from the perspective of human resources management.

کلیدواژه‌ها [English]

"strategic human resource alignment", "key jobs", " performance competency model", "strategic human resource management"

دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواننداز محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

دانلود مقاله PDF

مطالب پربیننده

عضویت در خبرنامه