مقالات مدیریت منابع انسانی
مقاله امکان‌سنجی استقرار نظام گردش شغلی
تاریخ 10 آبان 1398 ساعت 22:58:05
کد خبر: 003431
مقاله امکان‌سنجی استقرار نظام گردش شغلی

مقاله علمی و پژوهشی " امکان‌سنجی استقرار نظام گردش شغلی " مقاله ای است در 25 صفحه و با 31 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد مدیریت منابع انسانی منتشر شده است

در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث گردش شغلی؛ آموزش و توسعۀ منابع انسانی؛ بانک رفاه کارگران پرداخته شده است

چکیده مقاله

امروزه تمرکز بر شغل به‌صورت مستمر و مداوم توسط فرد، از نشانه­های ثبات شغلی است که این تمرکز به یکنواختی و تکراری‌شدن مشاغل نیز منجر می­شود، لذا متخصصان منابع انسانی از گردش شغلی برای جابه‌جایی و آشناسازی نیروهای انسانی درون‌سازمانی استفاده می‌کنند تا با این اقدام علاوه‌بر ایجاد انگیزه در منابع انسانی، به مدیریت استعداد و جانشین‌پروری نیز بپردازند. پژوهش حاضر با هدف بررسی امکان استقرار نظام گردش شغلی در بانک رفاه کارگران انجام شد. روش این پژوهش به‌لحاظ هدف، کاربردی بود که برای جمع­آوری اطلاعات از روش­های پیمایشی استفاده شد. بدین‌منظور، پرسشنامه­ای برای امکان­سنجی استقرار نظام گردش شغلی طراحی شد که با پایایی کل 85/0که از طریق آزمون آلفای کرونباخ به‌دست آمد، تأیید شد. جامعۀ آماری این پژوهش را کلیۀ مدیران و کارکنان بانک رفاه کارگران در سطح کشور به تعداد 10561 تشکیل دادند که  372 نفر به‌عنوان نمونه برآورد شدند. البته برای جلوگیری از ریزش نمونه و رسیدن به تعداد واقعی نمونه، تعداد بیشتری پرسشنامه توزیع شد که ازاین‌میان 423 پرسشنامه جمع­آوری شد. پس از تجزیه‌وتحلیل داده­ها از طریق نرم‌افزار SPSS-LISREL، یافته­های حاصل از آزمون t تک‌نمونه­ای و ضریب بار عاملی نشان داد که امکان استقرار نظام گردش شغلی در کلیۀ مؤلفه­ها به‌جز در زمینۀ قوانین و

عنوان مقاله [English]

The Feasibility of Establishing a Job Rotation System

چکیده [English]

These days, constant and continuous focus on a job by the individuals is a plain sign of job stability leading to the tedious and repetitive condition of jobs.  Hence, human resource experts use a job rotation shift human resources and familiarizing them with different intra-organizational situations in order to increase motivation in them and conduct talent management and succession planning. This study is aimed at investigating the possibility of establishing a job rotation system at the Refahe Kargaran Bank. This applied research employed a survey method for data collection. To this end, a questionnaire was developed for the assessment of the feasibility of establishing a job rotation system. The questionnaire was confirmed with a total reliability of 0.85 which was obtained through Cronbach's alpha test. The statistical population of this study contained a total number of 10561 executives and employees of the bank throughout the country, from whom 372 were selected as the sample. To prevent sample loss and to reach the actual number, more questionnaires were distributed, among which 423 ones were collected. Analysis of the data through SPSS and LISREL software, the results of the one-sample T-test and the load factor indicated that establishing a job rotation system is feasible in all components, except for the laws and regulations, at this bank.

کلیدواژه‌ها [English]

job rotation, human resource training and development, Refahe Kargaran Bank

دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواننداز محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

دانلود مقاله PDF