مقالات مدیریت منابع انسانی
مقاله چهارچوبی برای استعداد یابی و جانشین پروری در نظام آموزش عالی
تاریخ 10 آبان 1398 ساعت 22:54:11
کد خبر: 003428
مقاله چهارچوبی برای استعداد یابی و جانشین پروری در نظام آموزش عالی

مقاله علمی و پژوهشی " چهارچوبی برای استعداد یابی و جانشین پروری در نظام آموزش عالی" مقاله ای است در 25 صفحه و با 26 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد مدیریت منابع انسانی منتشر شده است

در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث استعداد یابی؛ جانشین پروری؛ نظام اموزش عالی؛ نخبه یابی پرداخته شده است

چکیده مقاله

پژوهش حاضر با هدف تدوین چهارچوبی مناسب برای فرایند استعدادیابی و جانشین‌پروری در نظام آموزش عالی با رویکرد پژوهش آمیخته انجام گرفت. ابتدا با بررسی گسترده ادبیات پژوهش به بررسی و استخراج ابعاد و مؤلفه‌های مختلف استعدادپروری و جانشین‌پروری از دیدگاه صاحب‌نظران متعدد به‌روش تحلیل محتوای جهت‌دار و تلخیصی و انجام مصاحبه‌های نیم‌ساختاریافته پرداخته شد. سپس عوامل استخراج‌شده توسط 30 نفر از  خبرگان که دارای یکی از دو شرایط تحصیلات عالی در حوزه مدیریت منابع انسانی وتدریس این دروس در دانشگاه یا اشتغال در سطوح ارشد مدیریتی حوزه منابع انسانی دانشگاها و مؤسسات آموزش عالی می‌باشند اعتباریابی گردید. با استفاده از روش دلفی، آزمون فریدمن و ضریب هماهنگی کندال، شش تم اصلی، 18 مؤلفه فرعی و 118 شاخص و مفهوم  نهایی استخراج شد و چارچوب منسجمی  برپایه عوامل علّی، عوامل زمینه‌ای، مدل‌سازی شایستگی،  نخبه‌یابی، توانمندسازی و  نگهداشت ارائه شده است.

عنوان مقاله [English]

A Framework for Talent Spotting and Succession Planning in Higher Education System

چکیده [English]

This research is aimed at developing a proper framework for the talent spotting and succession planning in higher education system through a mixed research approach. In the beginning phase, various aspects and components of talent spotting and succession planning were investigated from the viewpoints of several experts through directional and summary content analysis and semi-structured interviews. Then, the identified factors were validated by 30 experts having either higher education degrees in human resource management courses or being involved in teaching of these courses at university level, or being employed at senior levels of human resource management at universities or higher education institutions. Using Delphi method, Friedman test and Kendall coordination coefficient, six main themes, 18 sub-components and 118 indicators and final concepts were identified. Finally, a coherent framework based on causative factors, contextual factors, competence modeling, elitism, empowerment and maintenance were presented.

کلیدواژه‌ها [English]

talent spotting, succession planning, higher education system, headhunting

دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواننداز محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .