مقالات مدیریت منابع انسانی
مقاله طراحی الگوی آینده‌پژوهی در توسعه‌ی منابع انسانی
تاریخ 30 مهر 1398 ساعت 20:53:12
کد خبر: 003154
مقاله طراحی الگوی آینده‌پژوهی در توسعه‌ی منابع انسانی

مقاله علمی و پژوهشی " طراحی الگوی آینده‌پژوهی در توسعه‌ی منابع انسانی (مورد: سپاه پاسداران انقلاب اسلامی) " مقاله ای است در 23 صفحه و با 23 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد مدیریت منابع انسانی منتشر شده است

در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث آینده‌پژوهی؛ توسعه‌ی منابع انسانی؛ شایستگی‌های منابع انسانی؛ الگوی آینده‌پژوهی پرداخته شده است

چکیده مقاله

پژوهش حاضر، با محوریت دانش آینده‌پژوهی و مبتنی بر یک رویکرد تعالی‌مدار در توسعه‌ی منابع انسانی آینده‌ی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی انجام شده است. براساس یک چارچوب نظام‌مند، عوامل و مؤلفه‌های اثرگذار بر آماده‌سازی توسعه‌ی منابع انسانی برای آینده‌ی سپاه تبیین و تعیین گردیده است. نتایج تحقیق، نشان‌گر روابط حاکم بر عوامل و مؤلفه‌های اثرگذار بر آماده‌سازی، توسعه‌ی منابع انسانی آینده‌ی سپاه و تبیین مبانی نظری آینده‌پژوهی با تأکید بر توسعه‌ی منابع انسانی می‌باشد که به‌عنوان برجسته‌ترین منبع راهبردی، سازمان سپاه، مدیران و محققان آینده‌ی منابع انسانی را یاری می‌نماید.

عنوان مقاله [English]

Futurological Model in Human Resource Development (Case: Sepah)

چکیده [English]

This research has been carried on according to futurology based on a promotional approach for future human resources in Sepah. This research is mainly intended to design a futurological model for the development of human resources based on a systematic framework in order to explain and identify the importance of effective factors and components of human resource in Sepah. The research followed an explanatory, inferential survey method. Statistical universe of the research included Imam Hosein Comprehensive University, the headquarters for modification and promotion of Sepah, and the divisions of education, human resource, strategic planning at general staff of Sepah. The results lead to a future study model for future human resource development in Sepah and identified the relation between factors influencing human resource preparation and development in future, as well as explaining theoretical basis for future studies. This will be regarded as the main strategic resource for Sepah, its managers and researchers

کلیدواژه‌ها [English]

Futurology, Human Resource Development, Competencies of the Islamic Revolution Guard Corps (Sepah)'s Future Human resources

دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواننداز محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

دانلود مقاله PDF