مقالات مدیریت منابع انسانی
مقاله بررسی و ارزیابی تأثیرات اقدام‌های انگیزش‌زای سامانه‌های‌کاریِ با عملکرد بالا بر عملکرد واحدهای سازمان
تاریخ 22 مهر 1398 ساعت 00:57:20
کد خبر: 003095
مقاله بررسی و ارزیابی تأثیرات اقدام‌های انگیزش‌زای سامانه‌های‌کاریِ با عملکرد بالا بر عملکرد واحدهای سازمان

مقاله علمی و پژوهشی " بررسی و ارزیابی تأثیرات اقدام‌های انگیزش‌زای سامانه‌های‌کاریِ با عملکرد بالا بر عملکرد واحدهای سازمان" مقاله ای است در 26 صفحه و با 60 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد مدیریت منابع انسانی منتشر شده است

در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث سامانه‌های کاری؛ عملکرد؛ اقدامات انگیزش‌زا؛ واحدهای سازمان پرداخته شده است

چکیده مقاله

سازمان‌ها با وجود داشتن نیروی انسانی شایسته و لایق، باز هم نیازمند توانمندی لازم در استفاده از این منابع هستند. سامانه کاریِ با عملکرد بالا به عنوان یک مجموعه منسجم از اقدام‌های مرتبط در حوزه مدیریت منابع انسانی، ضمن انتخاب و توسعه نیروهای کاری اثربخش، آنان را حفظ نموده و بر می‌انگیزد. همچنین نتایج حاصل از تحقیقات انجام‌شده، اثرگذاری این اقدام‌ها را در سه حوزه توانمندسازی، ایجاد انگیزش و فراهم‌کننده فرصت مشارکت برای کارکنان، دسته‌بندی می‌کند.

در این مقاله برای پاسخگویی به پرسش‌های اصلی، بر اساس یک پیمایش کمی از 278 نفر از کارکنان واحدهای ستادی شاغل در مورد مطالعه (بانک ملت) به بررسی چگونگی تأثیرگذاری اقدام‌های انگیزش‌زای سامانه‌های کاری با عملکرد بالا بر عملکرد واحدهای سازمان با درنظرگرفتن متغیر رضایت شغلی به عنوان میانجی پرداخته شده است. نتایج این مطالعه نشان می‌دهد که بین ابعاد انگیزش‌زای درنظرگرفته‌شده با رویکرد سامانه‌هایِ کاری با عملکرد بالا، جبران خدمات(پرداخت مبتنی بر عملکرد)، ارزیابی عملکرد، تسهیم اطلاعات و آموزش و توسعه بر عملکرد واحدهای سازمان اثرگذار می‌باشند.

عنوان مقاله [English]

An Appraisal and Evaluation of the Effects of Motivational Practices by Efficient-Performance Systems on the Performance of Organizational Compartments

چکیده [English]

Even if organizations contain efficient human resources, they still need to have the ability to make use of them properly. An efficient performance system, as an integrative entity composed of related practices in human resource management, is able to sustain human resources and motivate them after employment. The results of preceding researches have illustrated that these practices can be classified into through categories including enabling, motivating and paving the way for participation. In this research 278 employees of Mellat Bank were selected to study the effectiveness of motivational practices of the efficient work system with job satisfaction as an intermittent variable. The results indicated that there is a positive relationship between motivating aspects and highly efficient systems, performance based payments, performance evaluation, information sharing, instruction and development.

کلیدواژه‌ها [English]

Highly Efficient Systems, Motivational Practices by Highly Efficient Systems, Performance of Organizational Compartments

دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواننداز محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

دانلود مقاله PDF