مقالات مدیریت منابع انسانی
مقاله اولویت‌بندی شایستگی‌ها و ویژگی‌های کارکنان نهاد‌های انقلابی با رویکرد ارزشی
تاریخ 21 مهر 1398 ساعت 23:29:45
کد خبر: 003078
مقاله اولویت‌بندی شایستگی‌ها و ویژگی‌های کارکنان نهاد‌های انقلابی با رویکرد ارزشی

مقاله علمی و پژوهشی " اولویت‌بندی شایستگی‌ها و ویژگی‌های کارکنان نهاد‌های انقلابی با رویکرد ارزشی" مقاله ای است در 23 صفحه و با 21 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد مدیریت منابع انسانی منتشر شده است

در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث برنامه‌ریزی منابع انسانی؛ راوی؛ شایستگی‌های کارکنان؛ موزه‌ی دفاع مقدس؛ ویژگی‌های کارکنان پرداخته شده است

چکیده مقاله

موزه‌های دفاع مقدس یکی از مهم‌ترین نهاد‌هایی هستند که در عرصه‌ی اشاعه‌ی فرهنگ و ارزش‌های والای دفاع مقدس فعال می‌باشند. با توجه به اینکه راویان، رکن اصلی این مجموعه‌ها را تشکیل می‌دهند، مشخص بودن شایستگی‌ها و ویژگی‌های راویان، به‌عنوان رکن اصلی نقش به‌سزایی در موفقیت این نهاد‌ها دارد. به همین منظور، مقاله‌ی پیش رو، به‌عنوان پژوهشی کاربردی با رویکردی توصیفی پیمایشی سعی دارد تا به تعیین و رتبه‌بندی شایستگی‌ها و ویژگی‌های راویان این موزه‌ها بپردازد. در همین راستا، با استفاده از روش نمونه‌گیری غیراحتمالی قضاوتی و پرسش‌نامه‌ای که روایی و پایایی آن با استفاده از روش‌های پیش‌آزمون و آلفای کرونباخ (به میزان 91/0) تأیید گردیده است، نسبت به گردآوری و تحلیل داده‌ها بپردازد. داده‌های مورد نیاز، از میان خبرگانِ این عرصه جمع‌آوری و تحلیل شد. پس از تعیین ویژگی‌های کارکنان، رتبه‌بندی آنها با استفاده از آزمون فریدمن صورت گرفت. نتایج نشان می‌دهد: این نهاد‌ها برای برنامه‌ریزی منابع انسانی خود بهتر است به‌ترتیب به شاخص‌های مربوط به مؤلفه‌های علایق و ارزش‌های کاری، دانش، مهارت‌ها و توانمندی‌ها توجه نمایند.

عنوان مقاله [English]

Prioritization of the Merits and Characteristics of Revolutionary Institutions through Value Approach

چکیده [English]

The Holy Defense Museums are very important institutions that propagate the values of the Holy Defense. As the reporters of the Holy Defense are the main bases of this institutions, the clarification of their merits and characteristics are essential in their successful implementation. This research is intended to identify and prioritize these characteristics and merits. Using nonprobability judgment and questionnaire sampling method, which was validated as 0.91, the data was collected and analyzed. Having identified the characteristic of the employees, Friedman test was used to prioritize them. The results suggest that these institutions must consider ingredients of interest, work values, knowledge, skills, and capabilities respectively. 

کلیدواژه‌ها [English]

Human Tesource Programming؛ Reporter, Employees؛ Merits؛ the Holy Defense Museums, Employees’ Characteristics

دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواننداز محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

دانلود مقاله PDF