مقالات حوزه زن و خانواده
مقاله نگاهی به شخصیت حقیقی زن از منظر آیات و روایات
تاریخ 23 شهریور 1398 ساعت 17:41:08
کد خبر: 002631
مقاله نگاهی به شخصیت حقیقی زن از منظر آیات و روایات

مقاله علمی و پژوهشی " نگاهی به شخصیت حقیقی زن از منظر آیات و روایات (با تأکید بر بحث تعارض دلیل‌ها) " مقاله ای است در 34 صفحه و با 84 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد مطالعات زنان و خانواده منتشر شده است

در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث شخصیت حقیقی زن؛ شخصیت حقوقی زن؛ تعارض دلیل‌ها؛ اختلاف حدیث؛ معیار سنجش روایت پرداخته شده است

چکیده مقاله

مباحث مربوط به زن، پیوسته یکی از موضوعات جذاب و پر هیاهو بوده است، شخصیت زن را می‌توان از دو منظر حقوقی و حقیقی واکاوی کرد. از زاویه حقوقی، ابعادی مانند مبانی حقوق زن، تفاوت‌ها و اشتراکات حقوقی دو جنس، راز تفاوت‌ها و... کنکاش‌پذیر‌ است که بررسی آن مجالی دیگر می‌طلبد. هدف از نوشتار حاضر بررسی «شخصیت حقیقی» زن است تا با تبیین و جمع عرفی میان روایاتِ به ظاهر معارض مربوط به زن و تشخیص احادیث صحیح از سقیم به رفع شبهات اقدام کند. این پژوهش با روش کیفی و تحلیلی به این نتیجه دست یافت که روایات واحدی که در مباحث غیرفقهی زنان وارد شده از نظر بسیاری از علما، فاقد حجیت است، حتی در صورت حجیت خبر واحد نادیده گرفتن ضعف سند، بسیاری از اخبار مربوط به سندیت و نکوهش زنان، باز هم تعارض محتوای این اخبار با آیات قرآن کریم، سیره پیامبر(ص)، اصول عقلی، سایر روایات و... نشانه مردود بودن آن‌هاست.

دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

دانلود مقاله PDF