مقالات حوزه زن و خانواده
مقاله سالاری زن از مجموعه هزار قضاوت
تاریخ 23 شهریور 1398 ساعت 15:18:23
کد خبر: 002625
مقاله سالاری زن از مجموعه هزار قضاوت

مقاله علمی و پژوهشی " سالاری زن از مجموعه هزار قضاوت" مقاله ای است در 24 صفحه و با 47 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد مطالعات زنان و خانواده منتشر شده است

در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث ساسانیان، مادیان،هزار دادستان، متون فارسی میانه، حقوق خانواده، سالاری زن پرداخته شده است

چکیده مقاله

مجموعه هزار قضاوت یا مادیان هزار دادستان (Mādayān ī hazār dādestān)، یکی از مهم ترین منابع تاریخ اجتماعی ایران ساسانی است. این کتاب احکام، فتوا و اسنادی را در بر دارد که در دعاوی و دادرسی های حقوقی صادر شده است، یعنی حقوق مدون نیست بلکه مجموعه ای از احکام حقوقی است، چنین متن هایی به عنوان کتاب راهنما در جریان قضایی به کار می رفت.

اصطلاح حقوقی «sālārīh: سالاری» که در مجموعة هزار قضاوت، دیده می شود، این جایگاه را به مرد اختصاص می دهد و وظایف حقوقی او را مطرح می کند.

اکنون مسأله مقاله این است، آیا زن نیز در دورة ساسانی در مقام سالاری قرار گرفته است؟ اگر ایفاگر نقش سالاری بوده است، روند رسیدن به جایگاه مدیریتی زن را در احکام مادیان هزار دادستان چگونه می توان دریافت؟

با بررسی احکام موجود دریافتیم که چگونه زن به جایگاه سالاری رهنمود شد و چگونه در این مقام شایستگی خود را نشان داد و آن را برای خود حفظ کرد. احکامی در این متن حقوقی ارزشمند وجود دارد که بیانگر سالاری زن در خانواده، آتشکده، ادارة اموال موقوفه و مدیریّت اموال مشترک زناشویی در دادرسی های قضایی عهد ساسانی است.

عنوان مقاله [English]

Guardianship of woman in the Book of A Thousand Judgement

چکیده [English]

Guardianship of woman in the Book of A Thousand Judgement

Abstract

The Book of A Thousand Judgement ( Mādayān ī hazār dādestān) is one of the most important sources for social history of Sassanid Iran. This book contain sentences, judjment and other documents that have been issued in the claims and legal proceeding. This book is not a law-code. It is a collection of legal cases. Such legal texts were made to serve as

manuals of judicial proceeding.

Legal term guardianship ( sālārīh) can be seen in the collection of thousands of judgments,

this position is assigned to man and propound his legal duties.

Now the questions is article: Is the woman in the Sassanid period in position guardianship?

If a woman had role guardianship, how did she arrive to this position and how do find out

about process arrive to position woman managerial in the collection of thousands of

judgments?

By review existing sentences, we will find out, that how did a woman guidance to this position of guardianship and how did she show his competence in this position and it

preserve for himself.

There are sentences in the legal text value that represent guardianship of women in the family, fire, property management and property management marital endowment in judicial

proceedings Sassanid era.

Keywords:

Sassanid, Mādayān ī hazār dādestān, Middle Persian texts, Family rights, Guardianship of woman

*PhD Culture and languages of ancient Iran

کلیدواژه‌ها [English]

"Sassanid": "Mādayān ī hazār dādestān", "Middle Persian texts", "Family rights", "Guardianship of woman"

دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .