مقالات حوزه زن و خانواده
مقاله تجربه تعارض‌های‌ هویّتی در سبک زندگی زنان متأهل شاغل
تاریخ 21 شهریور 1398 ساعت 15:09:26
کد خبر: 002585
مقاله تجربه تعارض‌های‌ هویّتی در سبک زندگی زنان متأهل شاغل

مقاله علمی و پژوهشی " تجربه تعارض‌های‌ هویّتی در سبک زندگی زنان متأهل شاغل" مقاله ای است در 24 صفحه و با 28 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد مطالعات زنان و خانواده منتشر شده است

در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث زنان شاغل؛ سبک زندگی؛ هویّت شخصی؛ هویّت جنسیّتی؛ تعارض‌های هویّتی؛ چندپارگی‌هویّتی پرداخته شده است

چکیده مقاله

هویّت، درک فرد از کیستی خویشتن است. در دنیای معاصر بابرداشته شدن مرزهای ارتباطی و گسترده شدن چشم‌اندازهای زندگی، مؤلّفه‌های فردی و اجتماعی متنوعی برای تحقق هویّت در اختیار فرد قرار می‌گیرد. تلاش برای بهره‌گیری از این مؤلّفه‌ها در جهت ساخت روایتی منحصربه‌فرد، در سبک زندگی خاص هر شخص نمود می‌یابد. اگرچه زنان متاهل و شاغل در سبک زندگی خود، به‌سان دیگر افراد، به دنبال تأمین بالاترین ارتباط و نزدیکی میان سویه‌های هویّتی هستند، اما پذیرفتن تعهدات و انگاره‌های دو نقش متفاوت شغلی و خانگی برای آن‌ها با دغدغه‌های عینی و ذهنی بسیاری همراه است، امری که تا حدی از هویّت جنسیّتی آنان تأثیر می‌پذیرد. این پژوهش با هدف شناسایی و توصیف سبک زندگی زنان متاهل و شاغل و درک عمیق‌تر مسائل هویّتی ملازم با آن، از روش کیفی بهره گرفته است. داده‌های پژوهش با استفاده از تکنیک مصاحبه نیمه ساخت‌یافته با 22 نمونه فردی و یک نمونه گروهی گردآوری شده و با استفاده از تکنیک تحلیل محتوای کیفی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته‌اند. یافته‌های تحقیق نشان‌دهنده آن هستند که این زنان به واسطه تعدد نقش و تفاوت و گاه تعارض زمینه‌های فکری و فرهنگی حامی این نقش‌ها، با چالش‌های هویّتی خاصی مواجه‌ هستند که به اشکال گوناگون در ابعاد مختلف سبک زندگی، یعنی زندگی روزمره، روابط و مصرف نمود می‌یابد.

دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

دانلود مقاله PDF