مقالات حوزه زن و خانواده
مقاله تبیین و بررسی دیدگاه های مستنبط از آیات و روایات در مورد سیاست راهبردی تکثیر موالید و افزایش جمعیت در اسلام
تاریخ 20 شهریور 1398 ساعت 18:53:39
کد خبر: 002572
مقاله تبیین و بررسی دیدگاه های مستنبط از آیات و روایات در مورد سیاست راهبردی تکثیر موالید و افزایش جمعیت در اسلام

مقاله علمی و پژوهشی " تبیین و بررسی دیدگاه های مستنبط از آیات و روایات در مورد سیاست راهبردی تکثیر موالید و افزایش جمعیت در اسلام" مقاله ای است در 42 صفحه و با 88 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد مطالعات زنان و خانواده منتشر شده است

در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث حکم فقهی؛ افزایش جمعیت؛ تکثیر موالید؛ کنترل موالیدپرداخته شده است

چکیده مقاله

متأسفانه در کشور ما در سال های اخیر میزان باروری و به تبع آن نرخ رشد جمعیت کاهش چشم گیری داشته است. به همین دلیل با توجه به اختلاف نظری که در مسأله جمعیت میان نظریه پردازان وجود دارد، مقاله حاضر با علم به این مطلب که در نظام حقوقی مبتنی بر احکام اسلامی، برای به دست آوردن حکم هر موضوع، در قدم اول، باید به منابع اصلی استنباط احکام الهی که در فقه شیعه عبارتنداز: کتاب، سنت، اجماع و عقل، مراجعه نمود، به تبیین دیدگاه مستنبط از آیات و روایات در مورد تکثیر موالید پرداخته است، با این هدف که آیات قرآن کریم و روایات پیامبر و اهل بیت بتوانند راهگشای تصمیم گیری صحیح تک تک افراد در این زمینه باشند. در نهایت نیز از بررسی مجموع آیات و روایات مرتبط با نظریه افزایش جمعیت و با عنایت به سیاست‌های مرتبط با مسأله جمعیت در آیات و روایات اسلامی، از جمله تشویق به ازدواج به موقع و مذموم بودن تجرّد، تشویق به ازدواج آسان،تأکید بر تمایل فطری به فرزند، و افزایش کمّی و کیفی جمعیت، می‌توان سیاست راهبردی جمعیت در اسلام را، فزونی جمعیت کمّی و کیفی با هدف تحقق سیاستِ " افزایش قدرت جامعه اسلامی و تأثیر‏گذاری آن " و " افزایش پیروان دین حق و تحقق هدف خلفت " دانست و نتیجه گرفت که دین اسلام نسبت به تکثیر اولاد در همه زمانها اهتمام داشته؛ زیرا تعابیر وارده در روایات به عنوان یک قضیه حقیقیه و به عنوان یک سیاست دائمی و همیشگی دین مطرح است.

عنوان مقاله [English]

Population Increasing in Quran verses and Islamic traditional sources

چکیده [English]

One of the issues that plays a significant role in the progress and development of each country is the matter of population and its growth. But unfortunately in recent years in our country, the rate of fertility and population growth has decreased noticeably due to exploitation strategies. We can predict that in near future, our society has to deal with senescence. Some theorists believe that we should consider the development of population and its quality more seriously by regarding the facilities, capacities and religious, social, cultural and economic factors.

What we conclude from Quran verses and Islamic traditional sources, is an emphasis on the growth of population in all times and this emphasis is not limited to the time when Muslims are in minority. Because the mentioned statements in traditions are regarded as a true proposition and permanent policy of Islam, so as the early decree says, generation reproduction and population growth is the matter which Ahl-al-beit have much recommended. Of course the decree of generation reproduction is general for all Muslims in all temporal and spatial situations (the early decree).

کلیدواژه‌ها [English]

population increase, birth control, expediency

 

دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

دانلود مقاله PDF