مقالات اخلاقی
مقاله ماهیت و مزایای اخلاق کاربردی اسلامی با تأکید بر آراء آیت الله جوادی آملی
تاریخ 16 شهریور 1398 ساعت 15:45:25
کد خبر: 002550
مقاله ماهیت و مزایای اخلاق کاربردی اسلامی با تأکید بر آراء آیت الله جوادی آملی

مقاله علمی و پژوهشی " ماهیت و مزایای اخلاق کاربردی اسلامی با تأکید بر آراء آیت الله جوادی آملی" مقاله ای است در 26 صفحه و با 34 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد اخلاق وحیانی منتشر شده است

در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث  اخلاق سکولار؛ اخلاق کاربردی؛ اخلاق کاربردی دینی؛ اخلاق کاربردی اسلامی پرداخته شده است

چکیده مقاله

پژوهش در اخلاق کاربردی به جایی رسیده است که از همۀ ظرفیت‌های علوم طبیعی، انسانی و اجتماعی بهره می‌برد. دراین‌میان، دین و اندیشۀ دینی یکی از ظرفیت‌های مهم برای پژوهشگران این عرصه بوده است؛ تاجایی‌که می‌توان پرسید اخلاق کاربردی اساساً سکولار است یا دینی. پژوهشگران باتوجه‌به حضور اندیشمندان دینی در مراحل شکل‌گیری این رشته و مزایا و رهاوردهای اندیشۀ دینی برای اخلاق کاربردی، در اطلاق عنوان سکولار (به‌ویژه معانی افراطی‌اش) بر مباحثه‌ها و مطالعه‌های این رشته تردید کرده‌اند. در این مقاله ضمن شناسایی و تعریف اخلاق کاربردی اسلامی با تمرکز بر مزایایی که پژوهشگران دینی اخلاق کاربردی برای رویکرد دینی به آن برشمرده‌اند، با رویکردی اسلامی که از اندیشۀ استادجوادی آملی گرفته‌ایم، این مزایا را ارزیابی و با مزایای رویکرد اسلامی مقایسه کرده‌ایم. نگرشی اصیل و الهام‌بخش به حضور واقعی دین در زندگی انسان‌ها، رهیافتی تازه به بی‌طرفی اخلاقی و سازگاری آن با آزادی دینی، جمع اعتقاد به خدا و استحکام الزامات اخلاقی و رویکردی ممتاز به سلامت فاعل اخلاقی، از دستاوردهای رویکرد اسلامی به اخلاق کاربردی است که نتیجه این مقاله است.

عنوان مقاله [English]

The Nature and Advantages of Islamic Applied Ethics, with an emphasis on the opinions of Ayatollah Javadi Amoli

چکیده [English]

 Applied ethics research studies, now has reached to the point that attempts to take advantage of all the capacities of natural, human and social sciences to progress its work. Religion and religious thought, In the meantime, have been one of the significant capacities for researchers in this field. To the extent that the question arises whether applied ethics is essentially secular or religious? Due to the presence of religious scholars at the stages of the formation of this discipline, and in the light of the advantages and favors that religious thought can have for applied ethics, scholars have challenged the use of the secular title (especially the extreme meanings of the word) on the discussions and studies of this field. In this paper, while identifying and defining the Islamic applied ethics, focusing on the benefits that religious scholars of ethics have counted for the religious approach, I have dealt with the Islamic approach of Ayatollah Javadi Amoli to assess these benefits and compare them with the benefits of the Islamic approach. A genuine and inspiring attitude with the true presence of religion in human life, a new approach to moral impartiality and its compatibility with religious freedom, the combination of belief in God and the strengthening of moral obligations and a distinctive approach to the well-being and healthiness of the moral agents, are some of the achievements of Islamic approach to applied ethics, which are the results of research in this paper.

کلیدواژه‌ها [English]

Ethics, Secular Ethics, Applied Ethics, Religious Applied Ethics, Islamic Applied Ethics, Ayatollah Javadi Amoli

دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

دانلود مقاله PDF