مقالات اخلاقی
مقاله اسلام، اخلاق و خودمهارگری روان‌شناختی
تاریخ 12 شهریور 1398 ساعت 20:18:23
کد خبر: 002487
مقاله اسلام، اخلاق و خودمهارگری روان‌شناختی

مقاله علمی و پژوهشی " اسلام، اخلاق و خودمهارگری روان‌شناختی" مقاله ای است در 25 صفحه و با 39 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد اخلاق وحیانی منتشر شده است

در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث  اخلاق؛ روان‌شناسی؛ اسلام؛ خودمهارگری؛ کنترل نفس؛ تقواپرداخته شده است

چکیده مقاله

همگان این مطلب را تصدیق می‌کنند که افراد، یک‌سری قواعد اخلاقی دارند که با آن، اعمال صحیح را از ناصحیح، متمایز می‌سازند. این قواعد اخلاقی، اعمال خودخواهانه، تکانشی، و کوته‌بینانه را محکوم کرده، در مقابل، اعمالی را تقویت می‌کنند که به منافعی در چشم‌انداز بالاتر می‌انجامد. در نتیجه، افراد دست به انتخاب می‌زنند. توانایی برای چنین انتخاب‌هایی، «خودمهارگری» نامیده می‌شود. امروزه در روان‌شناسی، خودمهارگری، یک توانایی شناخته می‌شود که رفتار فرد را تا مرز قواعد و معیارهای پذیرفته‌شده می‌رساند. اما شاید هر کسی در عمل براساس ایده‌های اخلاقی خود، در برخی جهات، ناکامی‌هایی داشته باشد. پس نیروی خودمهارگری به یاری و کمک، نیازمند است و آموزه‌های ادیان می‌توانند در این زمینه مؤثر باشند. ظاهراً در آموزه‌های اسلامی، بسیاری از فضیلت‌های اخلاقی، از موفقیت در خودمهارگری ناشی می‌شوند. مثلاً فضیلت‌هایی چون حزم، کرامت، صبر، و بالاتر از همه «تقوا»، از خودمهارگری سرچشمه می‌گیرند. در مقابل، رذایل اخلاقی آزمونی برای خودمهارگری در این حیطه به شمار می‌آیند. بنابراین هدف این مقاله، بررسی توان دین اسلام در پرورش رفتارهای فضیلت‌مندانۀ اخلاقی با ارتقای عوامل خودمهارگری می‌باشد. از بررسی‌ها درمی‌یابیم که دین اسلام با پنج شیوه، باعث ارتقای خودمهارگری می‌شود که عبارتند از: «ارائه معیارهای روشن»، «ایجاد انگیزش برای رفتار اخلاقی»، «نظارتگری بر رفتار»، «مدیریت تمایلات ناشایست»، و «مهار و تنظیم هیجانات». 

عنوان مقاله [English]

Islam, Ethics and Psychological Self-control

چکیده [English]

Everyone would admit that individuals have a set of ethical codes by the help of which they distinguish good deeds from bad deeds. Such ethical codes would condemn selfish, impulsive and shortsighted actions on the one hand, and reinforce actions that would lead to broader perspectives on the other. As a result of these sets of codes, people start making choices. The ability of making such choices is what is referred to as ‘self-control’. Nowadays, self-control is recognized in psychology as a capability that keeps an individual’s behavior within the boundaries of the accepted rules and criteria. However, it is possible for everyone to have experienced some failures, in some cases, based on his own idea of ethical codes. Therefore, the power of self-control needs assistance and help and the teachings of the religions can be rather effective in this regard. Apparently, according to the teachings of Islam, a wide variety of moral virtues arise from success in self-control. For instance, virtues such as discretion, dignity, patience, and above all ‘piety’ all originate from self-control. On the contrary, moral vices are considered to be a test for self-control in this regard. Thus, the present paper aims at investigating the capability of Islam in cultivating virtuous and ethical behavior in the people through reinforcing and promoting self-control factors. Through these studies we will realize that Islam pursues the reinforcement and promotion of self-control through five methods which are as follows: ‘offering clear standards’, ‘creating incentive for moral behavior’, ‘monitoring the individuals’ behavior’, ‘managing the indecent desires’, and ‘containing and regulating the emotions’.   

کلیدواژه‌ها [English]

ethics, psychology, Islam, self-control, Piety

دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

دانلود مقاله PDF