مقالات حقوق خصوصی
مقاله تاملی در شرایط دعوای اعتراض شخص ثالث
تاریخ 10 شهریور 1398 ساعت 15:07:46
کد خبر: 002457
مقاله تاملی در شرایط دعوای اعتراض شخص ثالث

مقاله علمی و پژوهشی " تاملی در شرایط دعوای اعتراض شخص ثالث" مقاله ای است در 25 صفحه و با 8 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد حقوق خصوصی منتشر شده است

در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث  اعتراض شخص ثالث، حکم دادگاه و دعاوی مرتبط پرداخته شده است

چکیده مقاله

در دعاوی بین اشخاص متعدد دارای نفع مشترک، صدور حکم به ضرر یکی از این خواهانها، باعث وارد شدن «خلل» به حقوق دیگر خواهانها نمیشود و به همین دلیل نیازی به اعتراض ثالث نیست. در دعاوی بین خواندگان دارای نفع مشترک، اگر حکم به ضرر یکی از خواندگان صادر شود و از نتیجه آن حکم به ضرر دیگر خواندگان استفاده شود، وارد شدن «خلل» به حقوق آنها محقق شده و برای از بین بردن «خلل» وارده، میبایست نسبت به آن اعتراض ثالث شود. به دلیل اینکه از صدور قرارها، «خللی» به اشخاص ثالث وارد نمیشود، قرارها قابل اعتراض توسط ثالث نیستند.

در صورت پذیرفتن ادعای ثالث، تصمیم دادگاه همیشه به صورت «حکم» است. به دلیل اینکه دادگاه نمیتواند دعوای اصلی را به صورت قرار نقض نماید، امکان ایراد شکلی به دعوای اصلی توسط معترض ثالث وجود ندارد.

عنوان مقاله [English]

Third party opposition

چکیده [English]

Abstract

Third –party opposition

In Dispute among different persons having common interest, issuances of judgement to the loss of one of the plaintiff’s doesnot lose the rights of other plaintiffs. For this reason, objection by third party is not needed. In Dispute among defendants having common interest, if the judgment issued against one of the defendants and from the result of that judgment is used to the loss of other defendant, loss of created to the their rights and to delete induced loss, it should be protest to the that judgment. Because issuance of orders doednot loss to the third parties, orders arenot protestable by third party. In case of accepting third allegation, desition of court is to the form of judgment. Since court cannot contraditts main claim in case of order, there isnot possibility of formal objection to the main claim by third protester.

This paper is relating to third party's objection.

کلیدواژه‌ها [English]

Third, Party, Opposition, Court, Decision

دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .