مقالات حقوق خصوصی
مقاله داوری نامه و جایگاه آن در داوری تجاری بین المللی
تاریخ 09 شهریور 1398 ساعت 13:51:29
کد خبر: 002437
مقاله داوری نامه و جایگاه آن در داوری تجاری بین المللی

مقاله علمی و پژوهشی " داوری نامه و جایگاه آن در داوری تجاری بین المللی" مقاله ای است در 28 صفحه و با 20 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد حقوق خصوصی منتشر شده است

در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث  داوری نامه؛ موافقتنامه داوری؛ اتاق بازرگانی بین المللی؛ هیئت داوری؛ مفاد داوری نامه پرداخته شده است

چکیده مقاله

یکی از اسنادی که دربعضی موارد در داوریهای تجاری تنظیم می شود، داوری نامه است . اینکه آیا داورینامه همانند موافقتنامه داوری ماهیتی قراردادی دارد یا صرفاً مرحله ای شکلی در جریان داوری است محل اختلاف است . اما بنابر فرض اول هم داوری نامه سندی مستقل و متفاوت از موافقتنامهی داوری تلقی شده است. پیشبینی تنظیم داوری نامه از ابتکارات قواعد داوری اتاق بازرگانی بین المللی است که البته ضرورت تنظیم آن در برخی دیگر از مقررات داوری نیز مشاهده میگردد. تنظیم داورینامه در قواعد داوری اتاق بازرگانی بین المللی الزامی بوده اما در برخی مقررات داوری مانند قانون داوری انجمن داوری ژاپن، تنظیم آن اختیاری است.

براساس قواعد داوری اتاق بازرگانی بینالمللی، داورینامه سندی است که در مراحل آغازین داوری تنظیم میشود و چهارچوب موضوعات مورد اختلاف و همچنین حدود صلاحیت داوران را مشخص میسازد. همانطور که گفته شد، داورینامه سندی جدا از موافقتنامه داوری است، که توسط هیئت داوری و طرفین اختلاف تنظیم شده و امضا میگردد. در این نوشتار مفاد داورینامه، جایگاه و آثار آن در داوریهای بازرگانی بینالمللی بررسی خواهد شد.

عنوان مقاله [English]

--Terms of Reference in International Commercial Arbitration

چکیده [English]

“Terms of Reference” is one of the important documents that should be

produced in some international arbitration. There are various views regarding

the question of whether the terms of reference is a new arbitration agreement or

is just a procedural requirement in the process of arbitration. However, it is a

separate document which differs from the arbitration agreement. Terms of

references is commonly known as a feature of arbitration Under International

Chamber of Commerce Rules of Arbitration and could also be seen in some

other arbitration rules. According to ICC Arbitration Rules, it is compulsory for

the parties and the arbitral tribunal to set the Terms of Reference, but under

some other arbitration rules, such as Japan Arbitration Association, it is

optional. Terms of references should be prepared and signed by the parties and

arbitrators as soon as the file is handed over to the arbitral tribunal. The main

function of this document is to determine the issues on which the arbitral

tribunal should concentrate during the arbitral proceeding. This paper examines

content and legal status of Terms of reference in commercial arbitration and

concludes that the Terms of References could, to a great extent, facilitate and

increase efficiency and accuracy in both institutional and ad hoc arbitration

کلیدواژه‌ها [English]

-Terms of Reference, Arbitration agreement, International Chamber of Commerce, Arbitral Tribunal, Contents of Terms of Reference

دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

دانلود مقاله PDF