مقالات حقوق خصوصی
مقاله تبیین ماهیت حقوقی انتقال اعتبار از طریق نظام بانکی
تاریخ 06 شهریور 1398 ساعت 16:15:31
کد خبر: 002404
مقاله تبیین ماهیت حقوقی انتقال اعتبار از طریق نظام بانکی

مقاله علمی و پژوهشی " تبیین ماهیت حقوقی انتقال اعتبار از طریق نظام بانکی" مقاله ای است در 29 صفحه و با 37 منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد حقوق خصوصی منتشر شده است

در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث  انتقال اعتبار- حواله- انتقال طلب- پرداخت بانکی- انتقال وجه پرداخته شده است

چکیده مقاله

انتقال اعتبار، در نگاه اول یک عمل حقوقی است که میان ارسال کننده و دریافت کننده دستور پرداخت منعقد می گردد و طی آن دریافت کننده متعهد می شود که مبلغ دستور پرداخت را مطابق دستورالعمل مندرج در آن به ذی نفع اعتبار منتقل نماید و در مقابل، ارسال کننده هم متعهد می شود که مبلغ اخیرالذکر را به اضافه هزینه های انتقال به دریافت کننده پرداخت نماید.

انتقال اعتبار از یکسو نوعی ابزار پرداخت است که جابه جایی پول را تسهیل می کند و ازسوی دیگر نوعی روش پرداخت محسوب می شود. تحلیل حقوقی این نهاد نشان می دهد که هیچ یک از قالب های سنتی موجود نمی تواند مبین ویژگی ها و کارکردهای آن باشد وتا حدودی تحت تاثیر نظریه برخی از » حواله بانکی « نام گذاری این نهاد در رویه بانک داری به فقها، مبنی بر لزوم قرارگرفتن توافقات در قالب عقود معین شده شرعی توقیفی بودن عقود رواج یافته است تا صحت و الزام آوری آن مورد تردید قرار نگیرد؛ تردیدی که با پذیرش اصل حاکمیت اراده در نظام حقوقی ایران به صراحت ماده 20 قانون مدنی، باید از اذهان زدوده شود.

عنوان مقاله [English]

Analysis of Legal Nature of Transfer of Credit Through Banking System

نویسندگان [English]

Mohammad Salehi Mazandarani1؛ Farhad Bayat2

چکیده [English]

At first glance, the transfer of credit is a legal action taken between a sender and a receiver of credit through which the receiver is obligated to transfer the monetary value of the payment order to the beneficiary in accordance with the instruction received from the transferor. The sender is also obliged to transfer that money, in addition to the cost of transfer, to the other party.

Although, on a primary analysis, a credit transfer is more assimilated to a kind of payment instrument that facilitates transfer of money, it might, on a second consideration, seem to be a sort of payment method. A careful scrutiny of this legal institution proves that none of the current traditional contractual forms could properly illustrate the true nature, features and function of this legal entity. This article shows that the nature of this legal entity could well be justified as a non-defined, innominate contract (Aghd-e Gheir-e Moayyan) subject to Article 10 of the Iranian Civil Code. An attempt to accommodate this contract in the form of a defined and specific contract (Adhd-e Moayyan) stems from the traditional view held by certain Islamic jurists who believe in the non-binding nature of non-defined innominate contracts, an idea which has surely no place in the existing Iranian legal system.

کلیدواژه‌ها [English]

Credit Transfer, transfer, banking payment, Fund Transfer, payment instrument, payment method

دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .