مقالات حقوق خصوصی
مقاله بررسی امکان و چگونگی توقیف سرقفلی و حق کسب یا پیشه یا تجارت
تاریخ 06 شهریور 1398 ساعت 00:05:18
کد خبر: 002396
مقاله بررسی امکان و چگونگی توقیف سرقفلی و حق کسب یا پیشه یا تجارت

مقاله علمی و پژوهشی " بررسی امکان و چگونگی توقیف سرقفلی و حق کسب یا پیشه یا تجارت " مقاله ای است در 27 صفحه و با 23 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد حقوق خصوصی منتشر شده است

در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث  توقیف؛ سرقفلی؛ حق کسب یا پیشه یا تجارت؛ اموال غیر مادی؛ توقیف طلب پرداخته شده است

چکیده مقاله

در خصوص توقیف سرقفلی و حق کسب یا پیشه یا تجارت نظرات متفاوتی ابرازشده است؛ برخی قائل به عدم امکان توقیف و مزایدة سرقفلی و حق کسب یا پیشه یا تجارت بطور کلی شدهاند. برخی دیگر، طرفدار امکان توقیف و مزایدة آن هستند و تعدادی دیگر توقیف را مجاز دانسته اما آن را قابل مزایده نمیدانند. نظری که در این مقاله از آن دفاع شده مبتنی بر تفکیک و تمایز بین دو مفهوم سرقفلی و حق کسب یاپیشه یا تجارت و انواع سرقفلی است؛ تفکیکی که بر قالب و چگونگی توقیف تأثیرگذار است.

عنوان مقاله [English]

An Investigation in the Possibility and the Manner of Seizure of Key Money and Good Will

چکیده [English]

Abstract

There have been different viewpoints about the possibility and the

manner of seizure of Key money and good will: Some believe Key money

and good will can't be seized and auctioned off at all; on the contrary, some

others advocate the idea that they can be seized and auctioned off. Finally,

some have distinguished between seizure and auction, they argue that Key

money and goodwill can be seized but cannot be auctioned off. In this article

we have supported the view which has differentiated between Key money

and the goodwill; differentiation which can affect the form and the manner

of seizure.

کلیدواژه‌ها [English]

Keywords: Key money, good will, intangible goods, seizure of credit, Auction

دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .