مقالات حقوق خصوصی
مقاله تأثیر ابطال گواهینامه ثبت اختراع در اثر فقدان تازگی و گام ابتکاری بر وجوه پرداختی در قرارداد لیسانس
تاریخ 31 مرداد 1398 ساعت 13:19:29
کد خبر: 002316
مقاله تأثیر ابطال گواهینامه ثبت اختراع در اثر فقدان تازگی و گام ابتکاری بر وجوه پرداختی در قرارداد لیسانس

مقاله علمی و پژوهشی " تأثیر ابطال گواهینامه ثبت اختراع در اثر فقدان تازگی و گام ابتکاری بر وجوه پرداختی در قرارداد لیسانس " مقاله ای است در 24 صفحه و با 21 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد حقوق خصوصی منتشر شده است

در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث  ابطال گواهینامه ثبت اختراع؛ انحصار واقعی؛ لیسانس؛ قاعده لاضرر؛ قاعده منع اکل بالباطل پرداخته شده است

چکیده مقاله

در نظام حقوقی ایران، از اظهار اعسار، با عنوان «دعوای اعسار» یاد شده است. پس، انتظار منطقی آن است که این دعوا از اصول دادرسی و قواعد حقوقی پیروی نماید. به واقع نیز چنین است و عدم رعایت اصول و قواعد بنیادین، نقض رأی را در پی دارد. با وجود این، با مداقه در قوانین و مقررات موجود، بر خلاف انتظار معلوم می‌شود که در رسیدگی به دعوای اعسار و نتیجتاً حکم اعسار، بسیاری از اصول دادرسی و قواعد عام حقوقی رعایت نمی‌شود. بر این اساس، پرسش اصلی آن است که این اصول و قواعد کدام است و مبنای عدول از آن‌ها چیست؟ در این مقاله، پس از معرفی اجمالی دعوای اعسار و قانون حاکم بر آن، مصادیق این چشم پوشی های قانون‌گذار و جهت آن تبیین گردیده است. قانون‌گذار در این دعوا بر مبنای مصالحی معقول از اصولی چون عدم تمکن اشخاص، مالی بودن دعاوی، اعتبار امر قضاوت­شده، صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده و نیز قواعدی مانند ضمان عاقله، نسبی بودن اثر احکام، تبعیت متوقف از نظام ورشکستگی صرفنظر نموده است.

عنوان مقاله [English]

The Effect of Patent Invalidation in Cases of Lack of Novelty and Inventive Step on Paid Royalties in License Contract

چکیده [English]

A problem that could be posed regarding patent license contract is the effect of patent invalidation in case of lack of novelty and inventive step. Under article 18 of Patents, Industrial Designs and Trademarks Act, the effect of patent invalidation on the basis of lack of novelty and inventive step is from registration, that is, there was no patent. It can be said that since the use of voided invention was free for all, the contract is invalid for the lack of consideration and hence, licensee can be restituted the paid royalties although he benefited from license advantages. However, it should be noted that licensee that calculated license cost in final price and benefited from  real monopoly, by restitution of paid royalties, enriches in non- agreed trade which is an example of akle-bel-batel. Also, it can reduce inventors motive to register their inventions and also delay the challenge of the invalidity of improper patent in a court and its invalidation. From comparative law perspective, licensee who had  benefited from license advantages, cannot ask restitution of paid royalties and it is recommended to be considered in the said Act amendment.

کلیدواژه‌ها [English]

patent invalidation, Factual exclusivity, license, la-zarar principle, unjust enrichment

دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .