مقالات اقتصادی
مقاله آزمون وجود محدودیت نقدینگی بودجه خانوار در اقتصاد ایران
تاریخ 21 مرداد 1398 ساعت 20:36:32
کد خبر: 002163
مقاله آزمون وجود محدودیت نقدینگی بودجه خانوار در اقتصاد ایران

مقاله علمی و پژوهشی " آزمون وجود محدودیت نقدینگی بودجه خانوار در اقتصاد ایران" مقاله ای است در 20 صفحه و با 15 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد اقتصاد و الگو سازی منتشر شده است

در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث  مصرف؛ محدودیت نقدینگی؛ درآمد دائمی؛ همجمعی؛ تصحیح خطا پرداخته شده است

چکیده مقاله

یکی از فرض‌های اساسی در نظریه‌های مختلف مصرف، در بارة امکان نقدشوندگی درآمدهای آتی برای پوشش دادن کسری بودجة زمان جاری خانواده‌هاست. اما شواهد تجربی دنیای واقعی، این فرض را مشکوک و نتایج نظریه‌ها را مخدوش می‌سازد. این مقاله سعی می‌کند تا اعتبار این فرض را در ایران بررسی و سهم خانوارهای مواجه با این محدودیت را برآورد نماید. نتایج حاکی از وجود محدودیت نقدینگی در ایران است. سهم خانوارهای مواجهه، با محدودیت نقدینگی نیز 16% به‌دست می‌آید که از سهم مشابه در کشورهای پیشرفته همانند انگلیس کمتر است .

عنوان مقاله [English]

Testing the Existence of Household’s Liquidity Constrint in Iran

چکیده [English]

One of the basic assumptions in the theories of cousumption is about the possibility of liquidization of future income, in order to cover up household expenses over current income, i.e. a world without liquidity constraint. However the experience of real life makes the validity of this constraint assumption dubious. Therefore, consumption theories are improper. This paper tries to examine the validity of liquidity constraint assumption in Iran and estimate the share of household facing it. We found that this constraint exists is Iran and the share of people facing it in about 16%.

 

کلیدواژه‌ها [English]

Consumption, Liquidity Constraint, Consumption Constraint, Permanent Income Cointegration, Error Correction Model

دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

دانلود مقاله PDF

مطالب مرتبط: