مقالات اقتصادی
مقاله بررسی اثر تکانه‎های ساختاری بر نوسانات متغیرهای کلان اقتصاد ایران
تاریخ 21 مرداد 1398 ساعت 11:57:10
کد خبر: 002148
مقاله بررسی اثر تکانه‎های ساختاری بر نوسانات متغیرهای کلان اقتصاد ایران

مقاله علمی و پژوهشی " بررسی اثر تکانه‎های ساختاری بر نوسانات متغیرهای کلان اقتصاد ایران" مقاله ای است در 40 صفحه و با 39 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد اقتصاد و الگو سازی منتشر شده است

در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث  چرخه‎های تجاری؛ تکانه‎های ساختاری؛ خودرگرسیون برداری ساختاری؛ ساختار اقتصاد ایرانپرداخته شده است

چکیده مقاله

نوسانات زیاد رشد اقتصادی و تورم، ریسک اقتصادی را افزایش داده و در نتیجه سطح سرمایه‎گذاری، تولید و رفاه جامعه را کاهش می‎دهد. نظریه‎های نوین اقتصادی، نوسانات متغیرهای کلان اقتصادی را به تکانه‎های ساختاری و واکنش درونی اقتصاد به این تکانه‎ها نسبت می‎دهند.

 این مقاله، به بررسی اهمیت نسبی تکانه‎های ساختاری در توضیح نوسانات متغیرهای کلان اقتصادی، با استفاده از روش خودرگرسیون برداری ساختاری می‎پردازد. تکانه‎های ساختاری شناسایی شده با استفاده از یک مدل اقتصاد کلان، عبارتند از: تکانه‎ی درآمدهای واقعی نفت، تکانه‎ی طرف عرضه، تکانه‎ی تراز تجاری، تکانه‎ی تقاضای واقعی و تکانه‎ی تقاضای پولی.

نتایج تحقیق نشان می‎دهد که تکانه‎ی طرف عرضه و تکانه‎ی درآمد نفتی، منبع اصلی نوسانات رشد اقتصادی در کشور است. گرچه تکانه‎ی مثبت درآمد واقعی نفت، تولید ناخالص داخلی را با نرخ کاهنده افزایش می‎دهد، اما این تکانه نمی‎تواند رشد پایدار اقتصادی را در بلندمدت تضمین کند. تکانه‎ی مثبت پولی (سیاست پولی) در کوتاه‎مدت اثر مثبت روی تولید دارد، ولی در بلندمدت این اثر منفی است. به طور کلی نتایج این تحقیق نشان می‎دهد که گرچه سیاست‎های مدیریت تقاضا (سیاست‎های پولی و مالی) نقش مهمی در تثبیت تورم دارند، اما توان آنها در تثبیت رشد اقتصادی محدود است.

عنوان مقاله [English]

An Investigation of Structural Shocks on Macroeconomic Fluctuations in Iran

چکیده [English]

Excessive fluctuations in economic growth as well as inflation, increase economic risks, as a result of which the level of investment, production, and social welfare are decreased. Modern economic theories attribute fluctuations in macroeconomic to structural shocks and internal economic reaction to these shocks.

The present paper examines the relative significance of structural shocks in elucidation of fluctuations in macroeconomic variables using the structural auto- regression method. By using a macroeconomic model, the identified structural shocks are as follows: real oil income shock, supply side shock, trade balance shock, real demand shock, and monetary shock.

The results of the study show that supply side and oil income shocks are the main sources of economic growth fluctuations. Although positive oil income shock increases GDP growth at a low rate in the short run, it cannot guarantee long – run stable economic growth. Positive monetary shock (Monetary policy) has a positive impact on production on the short run, which turns out to be negative in the long run. All in all, the results of this study indicate that although demand management policies (monetary and fiscal policies) play an important role in stabilizing inflation, their effect on stabilization of economic growth is limited.

کلیدواژه‌ها [English]

business cycles, Structural Shocks, Auto Regression, Iran's Economic Structure

دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

دانلود مقاله PDF