مقالات اندیشه نوین دینی
مقاله بررسی تفویض تشریع به پیامبر و ائمه از دیدگاه آیت‌الله جوادی آملی
تاریخ 11 مرداد 1398 ساعت 20:17:37
کد خبر: 001984
مقاله بررسی تفویض تشریع به پیامبر و ائمه از دیدگاه آیت‌الله جوادی آملی

مقاله علمی و پژوهشی " بررسی تفویض تشریع به پیامبر و ائمه از دیدگاه آیت‌الله جوادی آملی" مقاله ای است در 18 صفحه و با 35 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد اندیشه نوین دینی منتشر شده است

در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث  تفویض تشریع، ولایت در تشریع، ولایت بر تشریع، انسان کامل، جوادی آملی پرداخته شده است

چکیده مقاله

تفویض تشریع به معصومین در بسیاری از روایات، از مباحثی است که رد و پذیرش آن در علوم اسلامی، نزاع‌های زیادی را به همراه دارد. هر کدام از عالمان شیعه با توجه به یکی از ابعاد موضوع، سعی در ارائه مفهوم و دلیلی جهت رد یا پذیرش آن نموده‌اند و دو گروه مخالف و موافق را تشکیل می‌دهند که گاهی منجر به ارائه مفاهیم متعدد از این واژه و نیز مخالفت و موافقت با تفویض تشریع در آرای یک اندیشمند می‌شود. این پژوهش با روش توصیفی ـ تحلیلی، با فرض پذیرش تفویض تشریع از دیدگاه آیت‌الله جوادی آملی، تبیین‌های مختلف ایشان از مفهوم تفویض تشریع و ادله آن را ارائه و به این نتیجه می‌رسد که علی‌رغم اینکه ایشان از مخالفان تفویض تشریع به نظر می‌رسد، ولی مفاهیم و ادله‌ای از تفویض، با محوریت انسان کامل در نظام تشریع و نیز رابطه بین نظام تشریع و تکوین ارائه و تفویض تشریع را در محدوده «ولایت در تشریع» و «ولایت بر تشریع» می‌پذیرد.

دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

دانلود مقاله PDF