مقالات اندیشه نوین دینی
مقاله تأملی در برهان صدیقین به روایت علامه طباطبایی
تاریخ 07 مرداد 1398 ساعت 16:05:27
کد خبر: 001886
مقاله تأملی در برهان صدیقین به روایت علامه طباطبایی

مقاله علمی و پژوهشی " تأملی در برهان صدیقین به روایت علامه طباطبایی " مقاله ای است در 16 صفحه و با 17 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد اندیشه نوین دینی منتشر شده است

در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث  برهان، برهان صدیقین، علامه طباطبایی، برهان وجودی و مفهوم خدا پرداخته شده است

چکیده مقاله

برهان صدیقین ازجمله براهین فلسفی برای اثبات وجود خدا است که از زمان پیدایش آن در دامن فلسفه اسلامی، روایت‌ها و تقریرهای متعددی از آن ارائه شده است. علامه طباطبایی، فیلسوف بزرگ معاصر، ازجمله کسانی است که در آثار خود، دو گونه تقریر از این برهان ارائه می‌کند. ایشان در دو اثر بدایه الحکمه و نهایه الحکمه روایتی از این برهان ارائه می‌کند که مشابه براهین پیشینیان است؛ ولی در تعلیقه بر اسفار و اصول فلسفه و روش رئالیسم روایت ویژه‌ای از آن ارائه می‌کند که برهان ابتکاری ایشان به شمار می‌رود و بر هیچ مقدمه نظری و هیچ مبدأ تصدیقی از مبادی فلسفی مبتنی نیست.

دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

دانلود مقاله PDF