مقالات اندیشه نوین دینی
مقاله نقد آرا خاورشناسان درباره عصمت پیامبر
تاریخ 06 مرداد 1398 ساعت 17:11:00
کد خبر: 001845
مقاله نقد آرا خاورشناسان درباره عصمت پیامبر

مقاله علمی و پژوهشی " نقد آرا خاورشناسان درباره عصمت پیامبر" مقاله ای است در 20 صفحه و با 69 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد اندیشه نوین دینی منتشر شده است

در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث خاورشناسان، عصمت، پیامبر، شرک، شمعون، واکر پرداخته شده است

چکیده مقاله

عصمت پیامبر، همچون سایر مباحث کلامی و اعتقادی، با پیدایش علم کلام رونق بیشتری یافت و موشکافی‌های دقیق‌تری در آن انجام گرفت و فرق گوناگون کلامی، هریک، درباب محدوده عصمت، نظرات مختلفی ارائه دادند. علاوه‌بر آیات قرآنی که تصریح به عصمت انبیا، به‌ویژه رسول گرامی اسلام| دارند، روایات و قضایای تاریخی بسیاری حاکی از اعتقاد مسلمانان اولیه اسلام به عصمت انبیا و اصل اعتقاد به آن می‌باشد. مستمسک نویسندگان مدخل‌های عصمت در دائره‌‌المعارف‌های قرآن و اسلام، ازجمله سام شمعون، پول واکر و جفری روایاتی است که عصمت پیامبر را زیرسؤال می‌برد. در این پژوهش با استناد به ادله کلامی، عقلی، تاریخی و فلسفی ادعاهای مستشرقین در زمینه عصمت پیامبر اسلام| پاسخ داده می‌شود. علت استناد آنها به این روایات و ظواهر آیات ناشی از عدم تسلط آنها به علوم دینی و قواعد استنباط آموزه‌های اسلامی است. اطلاع ناقص از تاریخ‌نگاری اسلامی، قواعد تفسیری، اصول فلسفی و کلامی و فرهنگ اسلامی و قیاس آموزه‌های اسلامی با مسیحیت باعث سوء‌برداشت خاورشناسان شده است.

دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .